Šejtanski ROG i napad na naš Jemen !!!

May 24, 2015 Leave a comment

Šejtanski ROG i napad na naš Jemen !!!

Poslanik a,s, nije uputio dovu blagoslova za saudiski Nedžd kao što je uputio dovu za ”naš Šam i naš Jemen”, rekli su ashabi i naš Nedžd, ali je poslanik a,s, rekao: Tamo će se pojaviti fitna, zemljotresi i tamo izlazi šejtanov rog, ili šejtanovi rogovi. Riječ ”karn” na arapskom označava ”rog ili stoljeće odnosno generacije”. Tamo u Nedždu će se pojaviti generacije koje će širiti zlo, koji će biti šejtanski sljedbenici, iz tog mjesta se pojavljuju iskušenja i fitne, a to je današnji Rijad koji je i glavni grad saudiske arabije! Iz tog mjesta se pojavila i grupa takozvana ”Vehabije” jer je i nihov vođa iz tog mjesta.

Njegovo ime je Muhammed bin Abdul Vehhab, koji je i osnivač vehabiskog pokreta, koji je ujedno i proizveo dosta nereda, on i Ibn Saud uz pomoć engleza koji su se svi zajedno borili protiv muslimana u Iraku, u Taifu u Mekki i u Medini, poubijali su mnoge muslimane. Muhammed ibn Abdul Vehhab se rodio 1115 h/1703 po Isa a,s, u selu Ujejna iz mjesta Jemama, mjesto Nedžd centralna arabija, sjeverozapadno od glavnog saudiskog grada rijada.

Bio je učenik poznatog alima Abdul Vehhab ibn Sulejman En-Nedždi koji je bio ujedno i njegov otac, u ranim godina Muhammed bin abdul Vehhab se isticao kao vrlo tvrdoglav student, tako ga je njegov otac morao poslati drugim učiteljima, putovao je između Mekke i Medine mjenjao je šejhove da bi zadovoljio svoje strasti, ali nikada nije bio zadovoljan sa svojim potrebama, niti je bio zadovoljan sa bilo kim od alima, tako da nije nikad završio izučavanje ni pred jednim učenjakom. (ukratko do sljedećeg puta detaljan njegov život i ne-djelo)

old-najdAbdullah ibn Omer r,a, prenosi da je poslanik a,s, rekao: Gospodaru naš, učini nam blagoslovljenim naš ŠAM! Gospodaru naš, učini nam blagoslovljenim naš JEMEN! Allahov poslaniče rekli su: I naš NEDŽD! On je a,s, odgovorio: Gospodaru naš, učini nam blagoslovljenim naš Šam! Gospodaru učini nam blagoslovljenim naš Jemen! Allahov poslaniče rekli su: I naš NEDŽD! Mislim da je treći put rekao; Tamo će biti zemljotresi i smutnje, a pojavit će se i šejtanov rog. Imam Buahri, Imam Tirmizi i Imam Ahmed.

Od ibn Omera r,a, se prenosi da je poslanik a,s, rekao: O Allah blagoslovi Šam i Jemen, ljudi iz nedžda su rekli i naš Nedžd o Allahov poslaniče blagoslovi! Poslanik a,s, je rekao: O Allah blagoslovi Šam i Jemen, ljudi iz nedžda su rekli i naš Nedžd o Allahov poslaniče blagoslovi! Poslanik je rekao: Iz nedžda će se pojaviti iskušenja i fitne. Tamo će biti šejtanovi sljedbenici. Imam Buhari 979, Imam Tirmizi 3888, Imam Ahmed 5715.

Navedeni hadis nam jasno govori da je poslanik a,s, odbio blagosloviti Nedžd, ali je dovio i blagoslovio Siriju i Jemen.

Jedne prilike je Amr ibn Abbas r,a, prenio od Ujejne ibn Hisna El-Farazi da je spomenuo u prisustvu poslanika a,s, da su najbolji ljudi, ljudi iz takozvanog Nedžda. Poslanik a,s, je rekao: Rekao si neistinu! Najbolji ljudi su iz Jemena, vjerovanje i iman je u jemenu i ja sam jemenac (iz Jemena). Imam Tabarani, Imam Ahmed sa autentičnim lancem prenosilaca, pogledaj isto i Medžmeul Zevaid.

Postavlja se pitanje, zašto je poslanik a,s, imao negativno mišljenje o Nedždu (saudiskom Nedždu, ne iračkom)? On a,s, je rekao: Iz tog mjesta će se pojaviti šejtanski rog.

devils_hornRijad je od samoga početka bio na strani židova, pomagao ih i podupirao svi kraljevi saudiske arabije. Postoje i dokumenti koji govore i bilježe britanskim delegatima Majoru Generalu Sir Percz Zachariah Cox. ”Ja sam Sultan Abdul Aziz bin Abdul Rahman Alu Saud El-Fejsal, ja priznajem hiljadu puta gospodinu Percy Cox-u delegatu Velike Britanije, da ja nemam ništa protiv da dam Palestinu siromašnim židovima ili ne-židovima, i ja nikada neću prekršiti njihova (UK) naređenja. Potpisao kralj Abdul Aziz. (izvor Pressstv.)

Takođe nalazimo dokaz kako je sultan Nedžda Abdul Aziz Alu Saud naklonio ispred Britanskog impaera, u knjizi ”Kuvait i njegove komšije” koju je napisao H.R.P Dikson koja je objavljena 1951 u Londonu.

Takođe saudiska arabija je pomogla Richard-a Nixon-a da spase dolar, te formiranje ”petro dolara”, petrol se prodaje samo za dolare, dok ostala vrsta novaca se nemože upotrebljavati, zar to nije očito?

Oni koji sebe nazivaju ”službenici dvaju harema” su ustvari službenici nekog drugog, prije svega šejtana, eto zato poslanik a,s, nije dovio niti je blagoslovio Nedžd, već ih je nazvao šejtanskim sljedbenicima.

Dr. Umar Faruq Abdullah u jednom predavanju u kom objašnjava poeziju Attaullaha! U stihovima se kaže: Možda ti Allah dž,š, otvori vrata pokornosti, ali ti ne otvori vrata kabula (primljenosti dijela). Doktor Omer Faruk kaže; Ovo se desilo Havaridžijama (pozbata sekta Havaridž) jer su bili prezauzeti sa pokornođću koja je prešlu u ne pokornost da Allah sačuva, a koji su povezani sa Nedždom saudiskim. Jer kako kaže Dr Omer vehabiski pokret je sa istim principima, a to su ugnjetavanje drugih muslimana, ubijanje itd. Ovo je drugi rog kako je doktoru Faruku rekao jedan od Mevritanskih učenjaka, Havidžije su se pojavile iz tog mjesta (Nedžda) a i vehabije su se pojavile iz takođe istog mjesta. Da li je ovo slučajnost ili je to poslanikov nagovještaj, zato trebamo biti oprezni kad se nešto pokreće iz Nedžda!

Dobrodošlica mjesecu Ša’banu 1436 / Welcome Sha’ban 1436

May 22, 2015 Leave a comment

Dobrodošlica mjesecu Ša’banu 1436

dua10Mjesec Ša’ban je osmi mjesec islamskog kalendara, i smatra se jednim od specialnih mjeseci gdje pronalazimo neke hadise i radnje koje je radio naš poslanik a,s,. Spominje se u tim predajama da je naš poslanik a,s, postio većinu dana ovog mjeseca.

Tako nam prenosi Aišra r,a, od poslanika a,s: Allahov poslanik a,s, je toliko postio da bismo pomislili da nikako neće prestati (mrsiti) potom bi mrsio da bismo pomislili da nikako neće postiti, nikada nisam vidjela poslanika a,s, da bez prestanka posti, izuzev mjeseca Ramazana, a najviše je postio u mjesecu Ša’banu. Imam Buhari.

Pa i ako je ovaj post nafila, možemo vidjeti koliku je važnost pridavao poslanik a,s, toj vrsti posta, kako se spominje u hadisu najviše je postio u ovom mjesecu tj; nafile. Usama ibn Zejd, r.a, kada je upitao Poslanika a,s: Allahov Poslaniče, vidim da od svih mjeseci najviše postiš u mjesecu Ša’banu, zašto? A Poslanik, a,s, mu odgovori: To je mjesec u kojme su ljudi nemarni: On je između Redžeba i Ramazana, u njemu se uzdižu djela ka Gospodaru svjetova, pa volim da se moja djela predoče dok postim. Bilježi ga en-Nesai.

Ovaj hadis nam ukazuje jasno na važnost islamskih mjeseci, živjeti na zapadu bi nam trebalo pomoći da čuvamo vezu sa islamskim simbolima, a islamski kalendar je jedan od važnih stvari i simbola.! Pored toga naš poslanik a,s, nas je obavjestio o gajbu i neviđenim stavarima, kad je rekao da se naša djela uzdižu (prezentiraju) u ovom mubarek mjesecu.

Takođe znamo da je poslanik a,s, molio da mjesec Ša’ban bude blagoslovljen mjesec, te ga je konektovao i povezao sa Ramazanom! Učio je sljedeću dovu: ِEnes ibn Malik r,a, prenosi da je poslanik a,s, rekao: O Allah! Učini mjesec Redžeb i Ša’ban blagoslovljenim za nas, i dozvoli nam da dičekamo Ramazan. Imam At-Taberi i Imam Ahmed.

Mnogi misle da je teško postići duhovnu razinu i stanje koje zahtjeva da se postigne u mjesecu Ramazanu a pogotovo u posljednjih deset dana Ramazana, te pomisle da je njihov mjesec pri kraju, i da nisi uspjeli!. Glavni razlog toga je sumnja da postoje muslimani koji obožavaju Allaha dž,š, samo sezonski ili godišnje u jednom mjesecu. A stvaro robovanje i obožavanje te služenje Allahu dž,š, je ustvari svakodnevno! I Allah dž,š, traži od nas da Ga ponekad obožavamo više nego u ostalim mjesecima.

Svjesni robovi se počnu pripremati ranije, još u mjesecima Redžebu i Ša’banu. Ebu Bekr El-Belhi r,h je rekao: Mjesec Redžeb je mjesec planiranja, a mjesec Ša’ban je mjesec navodnjavanja, a mjesec Ramazan je mjesc žetve i branja. On takođe kaže: Primjer mjeseca Redžeba je primjer vjetra, a primjer mjeseca Ša’bana je primjer oblaka, a primjer Ramazana je primjer kiše! Ko god ne posadi u Redžebu, i ne zalije u Ša’banu šta će ubrati u Ramazanu? Ovako je poslanik a,s, i naša prva generacija trudili se kada je u pitanju ostvarivanje ibadeta.

Jedna od priprema je svakako učenje Kur’ana, kada bi mjesec Ša’ban nastupio Amr bin Kajs r,h, bi zatvorio svoj dućan i posvetio bih se učenju Kur’ana i postu. Post je jedno veliko djelo iskazivanja robovanja Allaha dž,š, i poslušnosti Njemu, a post ili ”saum” označava odricanje nečega, da li duševnih prohtjeva ili ovosvjetskih. Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Allah dž,š, je rekao; Post je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem. Onaj ko posti i ostavi intimni kontakt, ostavlja hranu i piće zbog Mne! Post je štit i postač ima dvije radosti; jedna je pri iftarenju a druga je kada Me sretne na Kijametskom Danu. Miris iz usta postaču je Allahu draži od mirisa miska. Imam Buhari.

Zato draga braćo iskoristimo ovaj mjesec u obavljanju nafila namaza i posta, mjesec ispravljanja i popravljanja i dočekajmo mjesec Ramazan i pripremimo se za njega kao da će nam biti zadnji Ramazan u životu.!!!!

Slične hutbe: https://imamsedin.wordpress.com/2011/07/15/danasnja-poruka-sa-mimbere-ozivljavanje-mjeseca-sabana-15-juli-2011-14-saban-1432-todays-message-from-the-pulpit-enlivening-the-month-of-shaban-july-15-2011-14-of-the-month-sh/

https://imamsedin.wordpress.com/2014/06/06/poslanikova-as-praksa-u-mjesecu-sabanu-practices-of-the-prophet-in-the-month-of-shaban/

https://imamsedin.wordpress.com/2014/05/30/vrijednost-mjeseca-sabana-the-virtues-of-the-month-of-shaban/

Read more…

When you see the black flags, remain where you are

May 21, 2015 Leave a comment

When you see the black flags, remain where you are

Nu’aym ibn Hammad narrates in Al-Fitan, that the 4th Caliph, Ali ibn Abi Talib said: When you see the black flags, remain where you are and do not move your hands or your feet.  Thereafter there shall appear a feeble insignificant folk. Their hearts will be like fragments of iron.  They will have the state. They will fulfil neither covenant nor agreement. They will call to the truth,  but they will not be people of the truth. Their names will be parental attributions, and their aliases  will be derived from towns. Their hair will be free-flowing like that of women. This situation will remain until they differ among themselves. Thereafter, God will bring forth the Truth through  whomever He wills.

flagPeople are asking: does this narration by Ali bin Abi Talib (k.)—that is related by Al- Bukhari’s teacher (Nu’aym bin Hamad) over one thousand two hundred years ago in his book Al- Fitan—refer to the ‘Islamic State’? Is it possible to understand the narration as follows?

‘When you see the black flags’: The flags of the ‘Islamic State’ are black.

‘Remain where you are’: i.e., stay where you are, O Muslims, and do not join them.

‘And do not move your hands or your feet’: i.e. do not help them financially or with equipment.

Thereafter there shall appear a feeble insignificant folk’: i.e. ‘weak’ and ‘insignificant’ in terms of understanding of religion, morality and religious practice.

‘Their hearts will be like fragments of iron’: i.e. they will ruthlessly kill prisoners of war and cruelly torture people.

‘They will have the state’: For almost a century, no one has claimed to be an Islamic Caliphate other than the current ‘Islamic State’ in Iraq and the Levant.

‘They will fulfil neither covenant nor agreement’: The ‘Islamic State’ did not fulfil its agreement with the Sha’etat tribe after the tribe pledged allegiance to them; indeed the ‘Islamic State’ slaughtered them by the hundreds. They also killed journalists.

‘They will call to the truth’: The ‘Islamic State’ calls to Islam.

But they will not be people of the truth’: The people of the truth are merciful. The Prophet Muhammad (s) said: ‘Have mercy and you will be shown mercy.’

‘Their names will be parental attributions’: Like: ‘Abu Muthanna’, ‘Abu Muhammad’, ‘Abu Muslim’ and so on.

‘And their aliases will be derived from towns’: Like: ‘Al-Baghdadi’, ‘al-Zarqawi’, ‘al-Tunisi’ and so on.

‘Their hair will be free-flowing like that of women’: ‘Islamic State’ fighters have hair precisely like this.

‘Until they differ among themselves’: Like the differences between the ‘Islamic State’ and its parent, the al-Nusra Front (al-Qaeda in Syria). The fighting between these two has led to around ten thousand deaths in a single year.

‘Thereafter, God will bring forth the truth through whomever He wills’: through a clear and correct Islamic proclamation (like this open letter).

Trougao poslanikove najave!

May 21, 2015 Leave a comment

Trougao poslanikove najave!

najdAbdullah ibn Omer r,a, prenosi da je poslanika,s, rekao: Gospodaru naš, učini nam blagoslovljenim naš ŠAM! Gospodaru naš, učini nam blagoslovljenim naš JEMEN! Allahov poslaniče rekli su: I naš NEDŽD! On je a,s, odgovorio: Gospodaru naš, učini nam blagoslovljenim naš Šam! Gospodaru učini nam blagoslovljenim naš Jemen! Allahov poslaniče rekli su: I naš NEDŽD! Mislim da je treći put rekao; Tamo će biti zemljotresi i smutnje, a pojavit će se i šejtanov rog. Imam Buahri, Imam Tirmizi i Imam Ahmed. I Šejh Albani ga ocjenjuje kao sahih (vjerodostojan) po Šejhu Albaniju r,h, Nedžd je Irak. I ako Imam Buhari bilježi ovaj hadis onda nema potrebe da ga iko ocjenjuje! Ali otom potom.

Iz navedenog hadisa koji navodi mjesto ”Nedžd” koje se nalazi u samoj saudiskoj arabiji, a ne Irak! Jer u to vrijeme islam još nije stigao do iraka!

old-najdSalim b. Abdullah b. Omer r.a. je rekao: Čuo sam svoga oca Abdullaha b. Omera kako kaže da je čuo Allahovog Polanika a,s, kada je rekao: Smutnja ce doći odovud, pa je pokazao rukom prema istoku-odakle izlaze šejtanovi rogovi. Imam Buhari.

U medini sunce izlazi iz pravca Nedžda a ne iz pravca Iraka! Nedžd takođe ima značenje ”Visoko ili uzvišeno mjesto” Nedžd kao što je Rijad je 12000 metara iznad razine more (nadmorske visine) dok je Irak niži, samo 50 metara iznad razine mora (nadmorske visine). Topografka karta pokazuje da je Nedžd žute boje (visoko) dok je Irak posebno Kufa tamno zelene boje (niže).

Aiša r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Mikat za hadžije (mjesto oblačenja ihrama) za stanovnike Medine je Zul Hulejfa, za stanovnike Šama i Egipta je El-Džuhfa, za stanovnike Iraka Zatul Irk, a za stanovnike Nedžda Karn, za stanovnike Jemena Jelamlam. Imam Nesai (sahih, uatentičan).

Muhammed a,s, je spomenuo KARN – šejtanov rog u hadisu koji govori o Nedždu, a njihov mikat za hadž je mjesto koje se zove Karn, što znači rog na arapskom. U spomenutom hadisu je jasno da se radi o dva različita mjesta sa dva različita mikata.

Nadam se da svi muslimani razumiju da zbijanje drugih muslimana nije islam! Boriti se protiv muslimana nije islam! Otimati njihovu imovinu, ubijati njihovu djecu, starije, porobljavai omladinu, silovati muslimanke itd, to nije islam! Allah dž,š, kaže u suri Nisa 94: O vjernici, kada u boj krenete, na Allahovu putu, sve dobro ispitajte i onome ko vam nazove selam ne recite: “Ti nisi vjernik!” – kako biste se domogli ovozemaljskih dobara; ta u Allaha su mnoge dobiti! I vi ste prije bili kao oni, pa vam je Allah darovao milost Svoju; zato uvijek sve dobro ispitajte, a Allahu je, zaista, poznato ono što radite.

Nagovještaj tougla u ahiri zemanu je od krucialne važnosti! Zašto je poslanik Muhammed a,s, dovio za blagostanje Šama i Jemana a spomenuo je šejtanske rogove, zemljotrese i iskušenja iz Nedžda?

Zato jer Šam i Jemen igraju velikuu ili glavnu ulogu pred kraj svijeta! U šamu će se spustiti i Isa sin Merjemin a,s. Nevvas ibn Sem’an r,a, prenosi da je poslanik a,s rekao: Isa a,s, sin Merjemin, spustit će se kod Bijele munare u istočnom Damasku. Imam Ebu Davud.

Abdullah ibn Havvale El-Ezedi r,a, prenosi da je poslanik a,s, rekoa: Formirat ćete razne vojne formacije, jedna od njih će biti u Šamu, druga u Jemenu a trća u Iraku. Ibn Havvale reče: Allhov poslaniče! Izaberi jednu za mene: poslanik a,s, reče: Drži se Šama. A ko to ne može, onda izaberite Jemen. A Allah je obečao da će sačuvati Šam i njegove stanovnike smutnji. Imam Ahmed i Imam Hakim, hadis je vjerodostojan.

Imam Taberani prenosi od Abdullaha ibn Omera r,a, da je posanik a,s, rekao: Vidio sam u snu da je uzet stub Knjige ispod moje glave, pa sam ga pratio pogledom i vidio da je stavljen u Šamu, a kada se pojave neredi i fitneti, sigurnost i vjerovanje će biti u Šamu. Ebu Neim u el-Hilje, ibn Asakir, imam Taberani, hadis je vjerodostojan.

Ebu Zerr El-Giffarij r,a prenosi da je poslanik a,s, rekoa: Šam je zemlja konačnog okupljanja i zemlja proživljenja. Imam Ahmed, ibn Asakir i Imam Hakim, hadis je vjerodostojan.

A zašto Jemen ?

Abdullah ibn Omer r,a, prenosi da je poslanik as, rekao: Na kraju vremena, pojavit će se vatra iz Haderulmevta i sakupit će ljude na jednom mjestu. Ashabi su upitali šta nam naređuješ da činimo Allahov poslaniče? Poslanik a,s, reče: idite u Šam! Imam Ahmed, Ibn Hibban i Imam Tirmizi, hadis je vjerodostojan.

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, a.s, rekao: “Zaista će Allah poslati iz Jemena vjetar čiji će (dodir) biti nježniji od svile. Niko ko imadne makar zrno imana u svome srcu neće ostati a da mu on neće donijeti smrt.”

Ebu Hurejre r,a, prenosi da je poslanik a,s, rekao: Neće nastupiti Sudnji Dan dok Rimljani ne dođu u Dabik (mjesto u Siriji) a prema njima će krenuti ojska iz Medine, koju će sačinjavati najbolji ljudi na Zemlji u to vrijeme. Kada se posafaju (poredaju) reći će Rimljani: Pustite nas da se borimo protiv onih koji su zarobili naše vojnike! Reći će muslimani: Ne, tako nam Allaha, nećemo dozvoliti da napadnete našu braću! Doći će do borbe, jedna trećina vojske će pobjeći i njima Allaha dž,š, nikada neće oprostiti. Druga trećina će pasti kao najbolji šehidi, a treća trećina će pobjediti i oslobodit će Konstantinopolis. Dok budu dijelili plijen, a sablje im budu okačane o masline, zavapit će šejtan: dedžal je među vašim porodicama! To će biti laž, pa kad dođu u Šam, Dedžal će izaći i kada se budu pripremali za borbu i budu redali borbene redove i zaučit će se ikamet, pojavit će se Isa a,s, sin Merjemin. On a,s, će predvoditi džemat, a kada ga vidi Dedžal topit će se kao što se topi sol u vodi, a kada bi ga tako ostavio potpuno bi nestao, ali će im Isa a,s, pokazati njegovu krv na koplju. Imam Muslim broj hadisa je 6924.

Dakle od velike važnosti su naš Šam i naš Jemen kako poslanik a,s, kaže u hadisima. A zašto je saudija napala Jemen, jel zbog šija ili je samo izgovor?

Ko je uspio donekle promjenuti riječ i značenje Nedžda da to nije Nedžd saudiski, ko je porušio Hilafet i uz pomoć koga? Ko je promjenio ime Istanbul umjesto Konstantinopolis kako se spominje i u hadisu.?

Znamo da su se desile razne fittne i iskušenja iz iraka pogotovo u vrijeme Osmana r,a, ali glavni udarac rušenja hilafeta je bio iz Nedžda, Husein Šerif i njegovi sinovi su dosta tome doprinjeli i svakako je da snose odgovornost za uništenje hilafeta, nastanak nove kraljevine saudiske arabije je odigrala glavnu ulogu, sama pojava kraljevine na čelu sa Ibn saudom, sinvi sauda slično kao i Kemal Ataturk moderne Turske. Pojava kraljevine je značilo ujedno i nestanak hilafeta u tim prostorima!

Ko surađuje s onima koji ruše islam, jeli saudija ta koja štiti ili doliva gorivo? Ipak se pokazalo da su oni veliki izdajnivi ovog ummeta, ali i tome dođe kraj, samo su potvrdili ono što je najavljeno u hadisima.

Molim Allaha dž,š, da nam otvori oči, da slijedimo naj-ispravnije, amin.

Where Were Some of the Famous Scholars of Islam Born?

May 19, 2015 Leave a comment

Where Were Some of the Famous Scholars of Islam Born?

11011720_360168130849901_7108344200344017869_n 11212139_360168134183234_1154974908295267870_oImam Abu Hanifah – Kufa, Iraq (80-148 AH)
Imam Malik – Madinah, Saudi Arabia (93-179 AH)
Imam Ash Shafi’i – Gaza, Palestine (150-204 AH)
Imam Ahmad ibn Hanbal – Baghdad, Iraq (164-241 AH)

Imam Bukhari – Bukhara, Uzbekistan (194-256 AH)
Imam Abu Dawud – Sistan, Iran/Afghanistan (202-275 AH)
Imam Muslim – Neyshabur, Iran (204-261 AH)
Imam ibn Majah – Qazwin, Iran (209-273 AH)
Imam At Tirmidhi – Termiz, Uzbekistan (209-279 AH)
Imam An Nasai – Nasa, Turkmenistan (215-303 AH)

40 GREAT STUDENTS OF IMAM ABU HANIFAH,

Imam Abu Hanifah had thousands of students. Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad and Ibn Mubarak were the most famous students of Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifah had a council of 40 students who lived and studied in his academy. He has reportedly spoken on 83,000 juristic issues.

Whenever an issue came to the attention of Imam Abu Hanifah’s council they used to discuss the matter for months and reach a conclusion based on the consensus. The council used to resolve the problems of the community, they were unlike some of the scholars today who are harsh and send people away.

They used to “speculate” and “assume” issues and then passed Fatwa’s on them. The Fiqh of Imam Abu Hanifah is compatible and applicable to modern times.

28 of Imam Abu Hanifah’s students became judges in different towns, cities and provinces and 8 became Imams, capable of passing legal rulings according to the Qur’an and Sunnah.

The 40 Students of Imam Abu Hanifah and the Ulama of the founding Hanafi School:

Imam Zufar (Passed away 158 A.H.)
Imam Malik bin Mighwal (Passed away 159 A.H.)
Imam Dawood Taa’ee (Passed away 160 A.H.)
Imam Mandil bin Ali (Passed away 168 A.H.)
Imam Nadhar bin Abdul Kareem (Passed away 169 A.H.)
Imam Amr bin Maymoon (Passed away 171 A.H.)
Imam Hiban bin Ali (Passed away 173 A.H.)
Imam Abu Ismah (Passed away 173 A.H.)
Imam Zuhayr bin Mu’aawiyah (Passed away 173 A.H.)
Imam Qaasim bin Ma’n (Passed away 175 A.H.)
Imam Hammad bin Abi Hanifah (Passed away 176 A.H.)
Imam Hayyaaj bin Bistaam (Passed away 177 A.H.)
Imam Shareek bin Abdullah (Passed away 178 A.H.)
Imam Aafiyah bin Yazeed (Passed away 180 A.H.)
Imam Abdullah ibn Mubarak (Passed away 181 A.H.)
Imam Abu Yusuf (Passed way 182 A.H.)
Imam Muhammad bin Nuh (Passed away 182 A.H.)
Imam Hushaym bin Basheer Sulami (Passed away 183 A.H.)
Imam Abu Sa’eed Yahya bin Zakariyyah (Passed away 184 A.H.)
Imam Fudhayl bin Iyaadh (Passed away 187 A.H.)
Imam Asad bin Amr (Passed away 188 A.H.)
Imam Muhammad bin Hasan as Shaybani (Passed away 189 A.H.)
Imam Ali bin Mis’ar (Passed away 189 A.H.)
Imam Yusuf bin Khalid (Passed away 189 A.H.)
Imam Abdullah bin Idrees (Passed away 192 A.H.)
Imam Fadhl bin Moosa (Passed away 192 A.H.)
Imam Ali bin Tibyaan (Passed away 192 A.H.)
Imam Hafs bin Ghiyaath (Passed away 194 A.H.)
Imam Wakee bin Jarrah (Passed away 197 A.H.)
Imam Hisham bin Yusuf (Passed away 197 A.H.)
Imam Yahya bin Sa’eed al Qattan (Passed away 198 A.H.)
Imam Shu’ayb bin Ishaq (Passed away 198 A.H.)
Imam Abu Mutee Balkhi (Passed away 199 A.H.)
Imam Abu Hafs bin Abdur Rahmaan (Passed away 199 A.H.)
Imam Khalid bin Sulayman (Passed away 199 A.H.)
Imam Abdul Hameed (Passed away 203 A.H.)
Imam Hasan bin Ziyaad (Passed away 204 A.H.)
Imam Abu Aasim Nabeel (Passed away 212 A.H.)
Imam Makki bin Ibraheem (Passed away 215 A.H.)
Imam Hammad bin Daleel (Passed away 215 A.H.)
The pillars of this committe were Imam Abu Yusuf, Imam Zufar, Imam Dawood Taa’ee, Imam Yusuf bin Khaalid, Imam Yahya bin Zakariyyah, Imam Muhammed, Imam Abdullah ibn Mubarak and Imam Abu Hanifah himself.

With regard to this committee, Imam Wakee who was the teacher of Imam Shafi’i said:

How could there have remained any errors in this work of Imam Abu Hanifah when he had with him experts of Hadith, experts of Tafseer, experts of Fiqh, experts in Arabic….A person who has such people as companions cannot be wrong because there would always be someone to correct him if he erred

May Allah have mercy on them all

By Mufti Afzal Hossen

Poruka Isra’a i Mi’radža današnjem ummetu / Lessons from Isra Mi’raj for today’s Ummah

May 15, 2015 Leave a comment

Poruka iz događaja Isra’a i Mi’radža današnjem ummetu

Allahovo ime (Allah's name)Podsjetimo se na izgradnju dobre veze sa Allahom dž,š, radimo ono što nam je naređeno a ostavimo ono što nam je zabranjeno, vratimo se Allahu i Njegovom oprostu, onda kada pogriješimo, izbrišio svoje grijehe dobrim djelima, pomozimo onima kojima je pomoć potrebna, konstantno popravljajmo svoj karakter, tako da bi bili i ostali najbolji narod!

Mjesec Redžeb nas podsjeća na veliku mu’džizu i nadnaravnost, veliki događaj i nad-prirodni doogađaj, specialni poziv od Allaha dž,š, našem poslaniku a,s. Isra i Mi’radž je specijalno putovanje, to je Mu’džiza i nadnaravnost, nad-priirodni digađaj. Nije važno kako neko od nas posnatra ili gleda na taj događaj, putovanje je bilo savršeno i istinito. Deselo se i u to nema sumnje!

Ova mu’džiza je simbol ljubavi i milosti Allahove dž,š, prema poslaniku a,s, čak i prema sljedbenicima posanika Muahmmeda a,s. To je najveće putovanje koje je ikome darovano od strane Allaha dž,š, naj-uzvišenije i naj-plemenitije.

Zamisli drgai brate draga sestro, putovanje Isra’a iz Meke do Bejtul Makdisa u Jerusalemu, koje je normalno da uzme oko mjesec dana putovanja u to vrijeme, a poslanik a,s, je prešao u jednom djelu noći. Putovanje koje je nadmašilo i vrijeme i prostor! Koje je ujedno bilo i dio mu’džize u noćnom putovanju u israu, ovakva vrsta putovanja je iznad i preko ljudske mašte! Ali i pored toga poslanik a,s, je prešao Zemlju sve do ”Sidretul Munteha’a”. Neki ljudi koji su čuli za ovaj događaj ”Isra i Mi’radž” su potvorili poslanika i odbili su da povjeruju u tu vijest!

Allah dž,š, nam govori u suri Isra 1: Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi. U ovom ajetu Allah dž,š, započinje ajet sa ”Hvaljen” termin koji se koristi u Kur’anu kad se govori o nečemu što je veliko i izvanredno.

A oni koji još uvjek imaju sumnje u ovu istinu i događaj, Allah dž,š, nas opominje u Kur’anu da je noćno putovanje i nebesko uzdignuće se desilo sa Allahovom voljom i moći. Šta mi danas možemo izvući kao poruku? Ja ću spomenuti samo tri koristi!

Prva: Ajet koji smo spomenuli je ustavri podsjetnik da razmišljamo o Allahovim znakovima (ajetima), o Allahovoj veličini, Allahovom stvaranju itd. Kad posmatramo ove znakove Allahove veličine koji nas okružuju, onda razmišljamo o njima. Sa razmišljanjem o Allahovim znakovima se povećava naš iman i vjerovanje, koje je u današnjem vremenu kedno od krucialne važnosti.

Kaže uzvišeni u suri Fussilet 53: Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten? Na ovaj način razmišljanja možemo pročistiti naš iman, nećemo osjećati prazninu i usamljenost!

Drugo: Ajet iz sure Isra koji smo spomenuli pokazuje nam poslanikovo putovanje, kao što ukazuje na Allahovu veličinu. Isto što je i poslanik a,s, blagodat svim svjetovima, imati ovu ulogu znači da naš trud i naš rad mora biti univerzalan, da bude korist svim stvorenjima.

Naša vrijednost i naš ugled bi trebao da bude uporediv sa internacionalnim standardima. Dali to bilo u edukativnom ekonomskom, ili drušvenom smislu ili bilo kom drugom, moramo se truditi da budemo najbolji, jer imamo tu titulu samo što je trebamo zadržat, i mormao biti ponosni.

Treće: Sve što je poslanik a,s, okusio i doživio na tom putovanju pokazuje Allahovu dž,š, milost i naglašava važnost naukovanja. Allahova dž,š, milost obuhvata sve! Kad je poslanik a,s, bio tužan jer je izgubio suprugu Hadidžu r,a, i amidžu, Allah dž,š, ga je obradovao, pokazao mu je svoju milost i pozvao ga na mubarek putovanje.

Uspostavljanjem namaza u Israu i Mi’radžu, Allah dž,š, je pokazao svoju milost, jer nam je propisao tačno onoliko koliko je u našim mogućnostima, ni više ni manje. Allah dž,š, je odredio ljudima da obavljaju namaz pet puta na dan. Ali da je Allah dž,š, htio mogao je da nam propiše onoliko namaza koliko On hoće i da to bude mimo naših mogućnosti (kao što je bilo propisano 50), dakle Allahova milost je naizmjerna premam nama. Allah dž,š, voli da budemo konstantno povezani s Njim, da Ga spominjemo često.

Dakle sa znanjem (ilmom) možemo sve to postići, kako i na koji način biti pokoran! Sa znanjem i naukovanjem, možemo da spoznamo svog Gospodara. Samo sa znanjem možemo da unapredimo nauku i tehnologiju koja će koristiti ljudima, a ne koja će uništavati ljudski rod. Sa znanjem možemo da razlikujemo dobro od lošeg. Sa znanjem možemo povećati našu ljubav prema Allahu dž,š, i Njegovom poslaniku a,s.

Onaj ko bude posjedovao znanje i imao prefiks prije tog znanja koji je i pravilo za postizanje znanja, a to je; ”Ikre bismi rabbike” Uči, čitaj u ime Gospodara tvog Koji stvara.

Read more…

Kur’an motivator za promjene! / The Qur’an as a Motivator of Change

Kur’an motivator za promjene!

ramadaKur’an ima čudesan utjecaj na one koji prihvataju Kur’an kao Knjigu upute i lijeka. Njegov utjecaj na učače je velik i temeljit. Kur’an reformiše i mjenja karakter, te ga preobrazi u drugu formu, a to je ljubav u ime Allaha dž,š. Oni koji sumnjaju u ovu vrstu rezutata neka pogleda šta je se desilo ashabima r,a.

Oni su se promjenuli, i Allahovo obećanje se ispunilo: Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. Sura Ra’d 11. Za nekoliko godina pojavile su se friške snage u arapskoj pustinji, koje su osvojile jake imperije tog vremena te su preuzeli liderstvo i vođstvo nad njima. Kako je Kur’an mogao donjeti takve dramtične promjene? Ustvari, šta je učinilo Kur’an takvim dejsvom je ustvari, izvrsnost postupanja i sljeđenje ashaba r,a. Oni su razumili Kur’an i poštovali su njegovu vrijednost, a uz to su sljedili poslanika a,s, kao najboljeg uzora.

Poslanik a,s, je živio po Kur’anu, odnosno bio je živi Kur’an, Kur’an koji hoda, bio je nadahnut, dozvoljavao je šta je dozvoljeno i zabranjivao je ono što je zabranjeno. Zato nije čudno što je njegova supruga Aiša r,a, rekla za poslanika a,s, da je: Kur’an koji hoda po zemlji.

Poslanik a,s, je učio Kur’an polahko i čisto. Jedne noći je ponavljao ajet dok je klanjao, u kome se kaže: Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar Ti si. Sura Maide 118. Kur’an je imao takav utjecaj na poslanika a,s, da je rekao: Sura Hud i njene sestre su me osjedile (misli se na Vakiu, Murselat, Nebe i Tekvir). Imam Tirmizi, vjerodostojan.

Užasna je i žalosna scena na Kijametskom Danu i opis kako i šta će se desiti prijašnjim narodima, kao što se spominje u suri Hud i njoj sličnim, to nije samo povriedilo poslanika a,s, i njegovu duhovnu stranu već i fizičku.

Ashbai r,a, su slijedili poslanika a,s, i išli su njegovom stazom, i oni su takođe uživali i okusili slast Kur’ana koji je djelovao na njih. U vezi s tim spominjemo priču Abbada ibn Bišra i Ammara ibn Jasira r,a. Kada su se vratili iz jedne od bitki, poslanik a,s, je odredio čuvare kampa Abbada i Ammara r,a, Abbad ibn Bišr r,a, je uzeo prvi dio a Ammar ibn Jasir je otišao da spava.

Abbad ibn Bišr je osjetio mirnoću te je proveo svoje vrijeme u obavljanju namaza, no, međutim jdan od mušrika ja posmatrao kamp, te je strelom pogodio Abbada r,a, Abbad je samo izvadio strelu i nastavio da klanja, bio je pogođen i drugi put te i trći put, nakon treće strele je prestao sa učenjem obavio ruku i sedžda predao selam, te je probudi Ammara ibn Jasira r,a.

Ammar mu je rekao da ga je trebao probuditi ranije, čim je bio pogođen prvi put, ali Abbad reče učio sam jednu suru pa nisam želio da prekinem učenje. Tako mi Allaha, da se nisam bojao za kamp i njegovu sigurnost koju mi je poslanik a,s, odredio, ne bi napustio učenje sure sve dok je ne bi završio ili dok me mušrik ne bi ubio. Imam Ebu Davud.

Ovaj nam primjer govori i potvrđuje da učenje Kur’ana nije bilo puko izgovaranje riječi kod ashaba i poslanika a,s. Ustvari, stvarna vrijednost Kur’ana leži u njegovim značenjima i mogućnostima da djeluje i mjenja učača. Kur’an je taj koji oživljava srca vjernika i da učini reformu u njihovim umovima. Ovakav način će proivesti ljude koji su iskreni i koji poznaju svog Gospodara i koji će Ga iskreno obožavati.

Aišra r,a, je rekla za one koji bi u toku jedne noći proučili cijeli Kur’an dva ili tri puta, njen komentar je bio: Svakako oni ga uče, ali u stvarnosti, oni ga ne uče. Zatim je r,a, prenjela kako je poslanik a,s, proveo noć u učenju Kur’ana i namazu i da je samo učio suru Bekare za jednu noć, Ali Imran i suru Nisa, dok bi učio tražio bi od Allaha dž,š, da mu podari svoju Milost kad god bih naišao na dobre vijesti, a kad bi naišao na ajete koji spominju kaznu, molio bi i tražio zaštitu.

Molim Allaha dž,š, da nas uputi, da nam podari svoju Milost, da nam da mogućnost promjene samih sebe, da nam podari iskrenosti u sljeđenju, Amin.

Read more…

Ne živi bez vizije i bez cilja! / Do Not Live Without a Vision

Ne živi bez vizije i bez cilja!

dua101.jpgJedan od kjlučnih kvaliteta uspješne osobe je da ima viziju i živi za misiju. Neuspješni ljudi žive od danas do sutra. Oni nisu inspirisani sa vrlinom da žive za plemeniti cilj, niti žive za plemeniti život. Islam kao plemenita religija i, ne uči nas da živimo na ovakav način. Allah dž,š, ohrabljuje ljude da se natječu za najbolju nagradu na budućem svijetu. U suri Hadid 21 Allah dž,š, kaže: Nadmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost i Džennet, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati onome kome On hoće; a u Allaha je blagodat velika.

Takvi ljudi su u mogućnosti da postignu ono što žele! Imati viziju je jedna od važnih stavri za uspjeh. Omer ibn Abdul Aziz r,a, je rekao o sebi; Ja sam ambiciozan! Na početku sam se trudio da postanem emir (komandant) a kad sam postao emir onda sam poželio da nosim titulu halife, i kad sam postao halifa i kad sam ostvario ono što sam težio, sad sam motivisan da tražim Džennet. Ovo je prava istinska ambicioznost!

Naš poslanik a,s, je rastao kao siroče, šta da čovjek insan želi u ovakvoj situaciji, koja želja da mu bude? Šta da u životu želi? No, međutim Allah dž,š, je htio da o njemu brigu vodi njegov djed Abdul Muttalib, koji je vođa plemena Kurejš, pleme koje je bilo najdostojanstvenije na svijetu. Ali je i poslanik a,s, okusio slast najdostojanstvnijih lidera i vođa u svome životu.

Pored toga njegov djed ga je volio najviše od sviju, imao je poslanik a,s, neke privilegije da radi što drugi nisu mogli da rade. Npr, njegov djed je sjedio na šiltetu i niko drugi nije smio sjesti na to šilte osim njega, no, međutim Muhammed a,s, je ipak mogao tu da sjedne, i kada bi ga drugi pokušali sklonuti sa tog mjesta njegov djed bi govorio, ne dirajte mog sina on ima veliku viziju! Želi biti vođa ovom narodu!

U mladim godinama Muhammed a,s, nije bio uključen u nepristojna djela, kao što su drugi bili njegovih godina. On je bio inspirisan da bude drugačiji. Takođe i poslanik Jusuf a,s, je bio insirisan da razmišlja i da se pripremi za nešto veliko. Kaže Allah dž,š, u suri Jusuf 4: Kada Jusuf reče ocu svome: “O oče moj, sanjao sam jedanaest zvijezda, i Sunce i Mjesec, i u snu sam ih vidio kako mi se pokloniše.

Takođe i poslanik Musa a,s, je bio inspirisan od samog početka u svojoj mladosti, kada je rastao u Faraonovoj kući, a Musa a,s, je bio djete sinova israilovih kojeg je i sam Faraon želio da pokori i ubije. Nema sumnje da život vodi čovjeka drugačijim putem kada ima viziju i ima cilj. Zaista je zapanjujuće kada insan nema neku viziju za život.!

Ebu Kebše El-Enmari r,a, ashab poslanika a,s, prenosi da je poslanik a,s, rekao: Četiri čovjeka su uspješna na ovom svijetu: 1- Čovjek kome je Allah podario imanje i znanje, pa se boji svog Gospodara i razmišlja o trošenju svog imetak, pa koristi svoj imetak za očuvanje rodbinskih veza i shvatio je da i Allah dž,š, ima svoje pravo kod njega! Ovaj čovjek je na visokom nivou. 2- Čovjek kome je Allah dao znanje ali mu nije dao imanje, pa je on iskren u svome nijetu kada kaže: Da ja imam imetak i ja bih uradio isto ono što je uradio Alahov rob taj i taj, on će biti nagrađen za svoj iskreni nijet i namjeru isto kao i onaj koji je postupio sa istim. Imam Tirmizi i Ibn Madže.

Zaključak: Sve dok čovjek bude imao cilj i viziju te pokušava sve moguće i da ostavri svoj cilj, pa i ako neuspije u svom projektu opet nije izgubio, jer će i za to biti nagrađen na budućem svijetu. U svakom slučaju ne treba izgubiti nadu! Enes ibn Malik r,a, da je poslanik a,s, rekao: Bili smo s Allahovim Poslanikom a,s, na povratku iz bitke na Tebuku, kada je rekao: Zaista je u Medini iza nas ostalo ljudi koji su, kud god mi prošli, kroz bilo koju dolinu ili preko bilo koje uzbrdice stalno su sa nama (u nagradi kod Allaha dž,s) jer ih je bolest spriječila da pođu.

Kaže Allah dž,š, u suri Hadid 20: Znajte da život na ovome svijetu nije ništa drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.

Moja finalna poruke je; lijepo je pročitati priču koja nas bodri na uspjeh! Jedne prilike se dogovorili Abdullah ibn Zubejr, Mus’ab ibn Zubejr, Urvah ibn Zubejr i Abdullah ibn Omer El-Hattab r,a, svi su rekli jedan drugom svoju želju! Što se tiče Abdullaha ibn Zubejr želio je da bude halifa nad hidžazom, Mus’ab ibn Zubejr je želio da bude guverner iraka i da oženi lijepu djevojku. Urve ibn Zubejr je želio da bude učenjak muhadis (učenjak hadisa), a Abdullah ibn Omer je želio Džennet.

Imam Zehebi r,h, veliki učenjak i historičar je rekao; svako od njih je dobio ono što je želio, molimo Allaha dž,š, da podari Abdullahu ibn Omeru Džennet.

Zato neka svako od nas pogleda šta mu je cilj, i ima li cilj u svome životu!?

Read more…

Kako je srušen hilafet

April 25, 2015 Leave a comment

11193355_475155209319838_4979907951783395468_nPromotori vehabijskog pokreta sa Aziz Ibn Sa’ud, Sultanom iz Nedzda, vrse inspekciju kjafirske-krstaske britanske armije koja ce napasti islamsku drzavu, darul islam. tj. legitimni hilafet.

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko pomogne ubistvo vjernika sa pola riječi doći će na sudnji dan a na njegovom čelu piše: Izgubio nadu u Allahovu milost.”

Iz knjige “Kejfe huddimet hilafe ” – Kako je srušen hilafet:

“Engleska je posredstvom svoga čovjeka – muslimanskog izdajnika – Abdul-Aziza ibn Muhammeda ibn Sau‘uda pokušala uzdrmati i oslabiti islamsku državu iznutra. U unutrašnjosti prostora Arabije došlo je do formiranja vehabijskog pokreta.

“Englezi su ga pomogli oružjem i novcem, kako bi mogli dići glas i oružje protiv halife. To se je i desilo. Poveden je boj između Vehabija i islamske Osmanske vojske. Cilj je bio da vehabije preuzmu vlast nad većim dijelovima teritorije u Arabiji koju su držali Osmanlije, da na tim teritorijima zavedu svoj mezheb i da uklone tragove dotadašnjeg hanefijskog mezheba, koji je bio zvanični priznati mezheb islamske osmanske države. Sve to treba izvesti silom i mačem.”

“Općepoznato je bilo da iza ovoga vehabijskog pokreta stoji Engleska jer su Ali Sauud bili njihove sluge – a iskoristili su vehabijski mezheb u političke svrhe da bi udarili iznutra islamsku državu. Počeli su sa izazivanjem raskola među mezhebima koji su veoma brzo prerasli u prave oružane sukobe unutar Osmanske islamske države. Ali stalno se je vodilo računa da sljedbenici ovog Vehabijskog mezheba ne spoznaju bit ovog pokreta a posebno njegovu vezu sa Englezima.”

(Iz knjige “Kejfe huddimet hilafe ” – “Kako je srušen hilafet”, Prof. Abdul – Kadim Zellum)

Govoriti novotarija je novotarija!

April 25, 2015 Leave a comment

Vrste novotarija

Novotarije se dijele na pohvaljene i pokuđene. Imam-i Šafi‘, r.a., je rekao: „Dvije su vrste novotarije: pohvaljena i pokuđena novotarija. Ono što se slaže sa sunnetom, to je pohvaljeno, a ono što se suprotstavlja sunnetu, to je pokuđeno.“ Potom je naveo hazreti Omerov slučaj. Imam-i Šafi‘, r.a., je također rekao: „Dvije su vrste novotarija. Jedna je ona koja se suprotstavlja Knjizi ili sunnetu ili eseru ili idžmau, i to je ona novotarija koja je zabluda. A druga novotarija je ona koja je inovirala neko dobro i ne suprotstavlja se gore spomenutim izvorima, i to je novotarija koja nije pokuđena. A već je Omer za klanjanje (teravije) tokom mjeseca ramazana kazao: „Divna je ovo novotarija!“, što znači da je inovirana, nije postojala ranije.“ Učenjaci vele: „Na bdijenje tokom mjeseca ramazana, kroz namaz, potaknuo je sam Vjerovjesnik, s.a.v.s., i to je njegova praksa, pa je ova novotarija dozvoljena šeri‘atom, u svom osnovu. A to važi i za riječi Hasana el-Basrija u vezi sa pričanjem događaja (el-kasas), jer je va‘z (dinski govor i savjetovanje) šeri‘atom uzakonjen. Prema tome, kada je novotarija utemeljena na šeri‘atu, onda ona nije pokuđena.“

Lijepa novotarija (bid‘a-i hasene)

Svi se slažu da je bid‘a-i hasene dozvoljena i preporučena novotarija, jer se za onoga ko u njoj ima plemenitu namjeru očekuje nagrada. To su zapravo novine i novotarije koje su u saglasnosti sa šeri‘atskim pravilima i koje se ni u čemu šeri‘atu ne suprotstavljaju, kao što su: gradnja munara, karaula, medresa, hanova na putovima i drugih dobrotvornih ustanova koje nisu postojale u početku islama. Sve neprijed nabrojano je u saglasnosti sa šeri‘atom budući da se tim djelima čini dobro i međusobno potpomaže u dobročinstvu i bogobojaznosti. U bid‘a-i hasene također spada: pisanje dijela iz svih šeri‘atom korisnih nauka, određivanje šeri‘atskih pravila, tumačenje Kur‘ana (tefsir), sakupljanje vijesti o Poslaniku, s.a.v.s., i njihovo tumačenje, iznošenje kritike o senedima (predajnim nizovima) i metnovima (tekstovima) hadisa, izučavanje arapskog jezika i deriviranje mnogih korisnih nauka iz njega. Sve nabrojano i sve ono što nabrojanom sliči od korisnih nauka pomaže razumijevanju Allahovih propisa, Njegovog govora i sunneta Njegovog Poslanika, s.a.v.s., a sve to nama je naređeno. Zato u tome ne može biti nikakve šeri‘atske zapreke. Ebu Sulejman el-Hattabi, Allah mu se smilovao, komentarišući Poslanikove, s.a.v.s., riječi: „Svaka novina je novotarija“ veli: „Ovo se odnosi na samo određenu oblast, a ne na sve stvari. Odnosi se na svaku novinu koja je inovirana bez ugledanja na neki od vjerskih temelja i koja nije po mjerilima šeri‘atskih pravila. A sve ono što se gradi na temeljima vjere i na njima se nadograđuje – nije novotarija niti zabluda.“

Pokuđena novotarija (bid‘a-i mezmûme)

Pokuđena novotarija je ona koja je oprečna šeri‘atu i koja mu se suprotstavlja. Dijeli se na zabranjenu (bid‘a-i muharreme) i pokuđenu (bid‘a-i mekruhe).
Novotarije u vjerovanju (akâid) su zabranjene i one vode i zabludu i propast. Zalutalih sekti je šest: rafidije (grupacija šija koja dozvoljava vrijeđanje i psovanje ashaba); džehmije (sljedbenici Džehma bin Safvana koji kažu da rob nema nikakve moći i da je na stepenu neorganskih tvari te da će Džennet i Vatra nestati nakon što njeni stanovnicu uđu u njih, pa neće ostati niko osim Uzvišeni Allah); haridžije (kod kojih, pored teškog, i veliki grijeh, kao što je krađa, pijenje alkohola i tome slično, izvodi iz imana); kaderije (koji misle da svaki rob stvara svoja djela i koji ne vjeruju da se nevjerovanje i griješenje odvija po Allahovom određenju. Nasuprot njih su se kasnije pojavile džebrije koje vjeruju da je rob na sve primoran i da nema nikakve volje i slobode); murdži‘e (koji smatraju da pored imana ne smeta nikakav grijeh, kao što pored kufra ne koristi nikakva pokornost) i mu‘tezile (koji daju prednost razumu nad Objavom. Vjeruju da je Kur‘an stvoren, zatim da džennetlije neće vidjeti Uzvišenog Allaha, itd.) A svaka ove sekta opet dijeli se na dvanaest grupacija. To su sedamdeset i dvije grupacije (firek) za koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao da će ući u Vatru. A oni koji se budu čvrsto držali sunneta i džemata i koji se udalje od spomenutih inovatora u vjerovanju, oni su, Allahovim milošću, spašena grupa (firka-i nâdžije).

Hasan el-Basri je rekao: „Od inovatora Allah ne prima ni post, ni namaz, ni hadž ni umru sve dok svoju novotariju ne ostavi.“Malik ibn Enes je rekao: „Čuvajte se novotarija!“ – pa ga je neko od prisutnih upitao: „A šta su novotarije, o Ebu Abdullahu?“ „Inovatori su oni koji govore o Allahovim imenima i svojstvima, o Njegovom govoru, znanju i određenju. Ne šute o onome o čemu su šutjeli ashabi i oni koji su ih u dobročinstvu slijedili.“ Salih el-Merri je ispričao da je bio svjedok kada je neki čovjek ušao kod Ibn Sirina, pa je dotični započeo govoriti o kaderu/određenju. Ibn Sirin mu je rekao: „Ili ćeš ti otići, ili da ja idem!?“ Novotarije u djelovanju (ef‘âl) dijele se na dvije vrste. Postoje one novotarije za koje svi znaju da su novotarije, a mogu biti zabranjene ili pokuđene, i novotarije za koje mnogi misle da su dobra djela, pokornosti i ibadeti, a one to nisu.

Riječi Sufjana es-Sevrija i Džunejda el-Bagdadija

Sufjan es-Sevri, r.a., je između ostaloga, rekao: „Ko kaže da je Kur‘an stvoren, on je nevjernik. Ko kaže da je Alija bio preči za imamet od Ebu Bekra, pogriješio je i ne znam da li mu se djela dižu do neba ili ne. Halîfâ i pravednih imama je pet: Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali i Omer ibn Abdulaziz.“ Šuajbu ibn Harbu je rekao: „Napiši: Bismillahir-rahmanir-rahim! Iman je govor, a govor nije ispravan bez djela, a djela nisu ispravna bez namjere/nijjeta. A ni govor, ni djela niti nijjet nisu ispravni bez slijeđenja sunneta…“
Džunejd el-Bagdadi, Allah mu se smilovao, je rekao: „Svi su putevi zatvoreni osim onima koji su na tragu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji slijede njegov sunnet i njegov put. Jer, svi putevi dobrih djela (hajrât) su otvoreni samo pred njim, kao što Uzvišeni kaže: „Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor...“ (El-Ahzab, 21.)“

*(Iz djela: El-Emru bil-ittiba‘i ve‘n-nehju anil-ibtida‘i, Kairo, s.a., 50-51.)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 76 other followers

%d bloggers like this: