Islam – najbrže rastuća religija na svijetu

March 5, 2015 Leave a comment

Islam – najbrže rastuća religija na svijetuWorld_Muslim_Population_Map

U svijetu danas postoji ukupno 4.300 religija, objavila je jedna nezavisna organizacija koja prati broj i rast različitih religija diljem svijeta.

U svrhu istraživanja, religije su podijelili po raznim kriterijima – crkvama, denominacijama, vjerskim grupama, plemenima, kulturama, pokretima, i sl. – a sve zavise od veličine i njihovog uticaja. Skoro 75 posto svjetske populacije prakticira jednu od pet najraširenijih i najutjecajnijih religija svijeta: budizam, kršćanstvo, hinduizam, islam i judaizam. Kršćanstvo i islam su dvije najraširenije religije u svijetu, čemu u prilog govori broj od 2,1 milijarde kršćana i 1,3 milijarde muslimana. Ove dvije religije zajedno obuhvaćaju više od pola svjetske populacije.

Ukoliko bismo ateiste, tj. one koji nisu pripadnici niti jedne religije, računali kao jednu grupaciju, tada bi oni bili treći po brojnosti u svijetu. Prema njihovom istraživanju, danas se ukupno 1,1 milijarda ljudi identificiraju kao ateisti. Na 4. mjestu je hinduizam sa ukupno 900 mijijuna sljedbenika, dok je na 5. mjestu kineska tradicionalna religija sa 394 mijijuna sljedbenika. Budizam ja na 6. mjestu sa 376 milijuna sljedbenika. Na 11. mjestu se nalazi spiritizam (1) sa 15 milijuna sljedbenika. Judaizam se nalazi na 12. mjestu sa 14 milijuna vjernika.

Također, istraživanje je pokazalo da je najrašireniji mit u zemljama engleskog govornog područja da su pripadnici islamske religije Arapi.

Ako poredimo broj religija sa aktivno korištenim jezicima danas, 6.800 jezika se danas koristi u svijetu, naspram 4.300 religija.

Navest ćemo rezultate još jednog istraživanja koji su objavljeni u godišnjaku Reader’s Digest, 1983. godine, također i u magazinu Plain Truth, objavljenom u februaru 1994. godine, u kojima stoji da ovo istraživanje daje statistiku o povećanju procenta svjetskih religija u periodu od 50 godina i to od 1934. do 1984. Religija koja je procentualno najviše porasla je Islam, povećala se za 235%, dok je kršćanstvo u istom periodu poraslo samo za 47%, mi danas nakon skoro trideset godina Islam je i dalje religija koja najbrže raste, što ćemo vidjeti iz sljedećeg istraživanja.

Svjetske religije sa najbržim rastom

Od evropskih muslimana, do afričkih evangelista, vjernici oblikuju početak 21. vijeka. Karizmatični pokreti jure kroz južnu hemisferu, dok visok broj imigrantske populacije tjera tradicionalno kršćansku Evropu da preispita svoja uvjerenja. Portal Foreign Policy napravio je listu religija koje brzo rastu i možda označavaju kraj starog svjetskog poretka.

1. Islam – rast 1,84%, sljedbenika 1,3 milijarda

2. Bahai – rast 1,70%, sljedbenika 7,7 miliona

3. Sikizam- rast 1,62% sljedbenika 25,8 miliona

4. Džainizam – rast 1,57% sljedbenika 5,9 miliona

5. Hinduizam – rast 1,52% sljedbenika870 miliona

6. Kršćanstvo – rast 1,38% sljedbenika 2.2 milijarde

Rast u procentima mjeren u periodu od 2000-2005. godine.

Mnogi nemuslimani, mislioci, učenjaci, istoričari i drugi koji su bili objektivni i iskreni vidjeli su istinitost islama, njegovu čistoću, prirodnost, pravednost i red zasnovane na dokazima, također i to da je islam objasnio cijelokupan čovjekov život do u njamanje detalje, pa čak i čovjekove skrivene misli i želje, također i budući vječni svijet na kojem je potpuna pravda. Vidjeli su islam kao religiju koja odgovara svakom mjestu, vremenu i prostoru bez obzira na materijalni napredak i razvoj.

Veoma lijepo je to opisao George Bernard Show riječima:

„Ako bi jedna religija imala šansu da vlada Engleskom, štaviše Evropom u sljedećih 100 godina, bio bi to islam. Uvijek sam Muhammedovu religiju držao kao visoko poštovanu, zbog njene nevjerovatne vitalnosti. To je jedina religija, čini mi se, koja posjeduje, prilagodljiv kapacitet za promjenljive faze postojanja, koja se može primjeniti na bilo koje doba. Proučavao sam ga, tog divnog čovjeka, i po mom mišljenju daleko od toga da bude Antikrist, on bi se morao zvati Spasiocem čovječanstva. Vjerujem da bi čovjek kao on, ukoliko bi preuzeo na sebe upravljanje modernim svijetom, riješio sve njegove probleme, na način na koji bi mu donio prijeko potrebni mir i sreću. Prorokovao sam o vjeri Muhammeda da bi mogla biti prihvatljiva sutrašnjoj Evropi, kao što biva prihvaćena današnjoj.” (3)

Dokaz istinitosti islama kao Allahova vjere je i to da će biti napadana sa ciljem da se utrne i obećanje Uzvišenog da će je On štititi i sačuvati čemu smo i mi danas svjedoci, Uzvišeni kaže: “Oni žele ustima svojim utrnuti Allahovo svjetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima. On je poslao Poslanika Svoga s uputom i pravom vjerom, da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima.” (4)

Ibn Kesir tumačeći ove ajete kaže: „Kaže Uzvišeni Allah, dželle šanuhu: ‘Žele oni, nevjernici, mnogobošci i sljedbenici Knjige: “…utrnuti Allahovo svjetlo”, znači: ono sa čime je poslan Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a to je uputa i prava vjera, samim njihovim izmišljotinama, njihov primjer je kao onaj koji želi ugasiti sunčevu ili mjesečevu svjetlost svojim puhanjem, a to je nemoguće. Isto tako, i ono sa čim je poslan Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mora da se učini vidljivim, uzdigne i upotpuni. Zato je Uzvišeni Allah, dželle šanuhu suprotstavljajući se onome što su željeli, rekao: “A Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima.”

A pojam “kafir” označava onoga koji nešto prikriva i pokriva ga, otuda je noć nazvana “kafir”, jer ona prikriva stvari.

“On je poslao Poslanika Svoga s uputom i pravom vjerom.” Uputa jeste ono sa čime je došao od: istinskih obavještenja, ispravnog vjerovanja i korisne nauke, a prava vjera je: ispravna i korisna djela na dunjaluku i ahiretu.

“Da bi je uzdigao iznad svih vjera”, znači: nad ostalim vjerama, kao što je potvrđeno od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vremenu kada je sa njim bilo malo vjernika i kada su konstantno bili napadani a neprijatelji islama udruženim snagama užurbano radili na tome da ugase svjetle zrake ove vjere, najavio je da će se islam proširiti do krajnji granica istoka i zapada. Mi smo svjedoci istinitosti ovih riječi, i ovo nije mogao izjaviti niko drugi osim onoga koji je poslan od Sveznajućeg i Svemogućeg Allaha Gospodara Nebesa i Zemlje, Koji radi šta hoće, bilo to krivo ili drago onima koji ne vjeruju.

Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah, mi je pokazao Zemlju, i vidio sam krajnji istok i krajnji zapad. Moj ummet će dostići do krajnjih granica istoka i zapada koliko je meni pokazano.”

U jednom drugom hadisu Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem kaže: “Ova stvar (Islam) ća doprijeti dokle dopiru noć i dan, i neće Allah ostaviti kuću niti nastambu a da u nju neće ući ova vjera islam, koja će jedne uzvisiti, a druge poniziti. Ponosni će biti oni koji prihvate islam, a poniženi oni koji ostanu u nevjerstvu.”(Ahmed, Taberani)

Dragi čitaoče, ako si u islamu zahvali Plemenitom Gospodaru Koji te je uputio i podario ti najveću blagodat koju insan može dobiti, a to je islam i potrudi se da svakim danom budeš bolji vjernik i moli Milostivog da učvrsti tvoje srce u islamu i da poveća tvoj iman.

Ako kojim slučajem još nisi u islamu, razmisli o svom životu, jer je zaista mnogo razloga zbog kojih ti je islam potreban, islam je potebniji čovjeku od zraka, sunca i svega stvorenog. Ako uistinu želiš da islam ispuni tvoje srce i ukrasi tvoj život, iskreno zamoli Allaha da te uputi, a On je jedini Koji može uputiti čovjeka. Uzvišeni Allah kaže:

“Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati.”

Bilješke:

1 – Spiritizam, okultni (skriveni) nauk kojim se nastoji uspostaviti komunikacija s preminulim osobama. Kao pokret razvija se u 19. stoljeću kada je Allan Kardec izložio njegove osnove u “Knjizi duhova” (1858.) U spirističkim seansama doziva se, posredstvom medija, duh preminulog. Česte su prevare i zloupotrebe lakovjernih ljudi od strane raznoraznih navodnih medija i drugih šarlatana. (Wikipedija.org)

2 – George Bernard Show, (1856. – 1950), Irac porijeklom a veći dio života proveo u Velikoj Britaniji. Rođen je u protestantskoj porodici. On je književnik i mislilac, dobitnik je nobelove nagrade ua književnost 1925. Oskara 1938. godine.

3 – George Bernard Show, Izvorni Islam, prvi dio, broj 8, 1936.

4 – Et-Tevba; 32-33.

5 – Tefsir Ib Kesir, str. 548-549.

6 – Muslim, Ebu Davud, Ibn Madže i Tirmizi

7 – Eš-Šura; 13.

Izvor: Bosnjaci

Značenje ”Euze i Bismille” Tefsir (3 dio)

March 5, 2015 Leave a comment

Rekao je Sufjan ibn Ujejne r,h

March 5, 2015 Leave a comment

Govor učenjaka

قال سفيان بن عيينة -رحمه الله-: “اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك

Rekao je Sufjan ibn Ujejne r,h: ”Sakri svoja dobra djela kao što kriješ svoja loša djela”.

Sufyan Ibn Uyayyna said, “Conceal your good deeds the same as you conceal your bad ones

Tefsir sure El-Fatiha ”ajeti 2 i 3″ (4 dio)

March 3, 2015 Leave a comment

Poigravanje s tradicijom: kakve nišane gradimo

March 3, 2015 Leave a comment

Poigravanje s tradicijom: kakve nišane gradimo

nisaniSadašnji majstori koji izrađuju nišane rade to, uglavnom, zanatski. Oni ne shvataju da to nije samo njihova privatna stvar i stvar njihovog zanata. Nije to stvar ni same porodice koja ih naručuje. Od onog momenta kada se nišan postavi, on postaje javno dobro, odnosno, on predstavlja kulturno naslijeđe svih muslimana tog prostora.

Sadašnji majstori, uz svu tehnologiju koju posjeduju, izrađuju različite oblike nišana koji su više ruglo, a manje obilježje, i pored postojanja bogatog naslijeđa koje im stoji pred očima. Oni, većinom, samo pilaju neko kamenje na koje potom utiskuju rogobatne ispise arapskim harfovima. Svako ispisivanje arapskim pismom na javnom mjestu mora podra zumijevati određenu odgovornost jer je kaligrafija vrijedan dio sveukopnog muslimanskog kulturnog nasljeđa. Svakojako škrabanje nebi smjelo da bude dopušteno. Za ovu pojavu, najodgovornije su strukture Islamske zajednice. One o ovoj pojavi ne govore. Svi vazovi su uglavnom opšteg karaktera i ne dotiču se stvari koja se stvarno oko nas događaju. Pitanje je: ko bi to bio dužan da o tome vodi računa mimo njene hijerhije?

Kada bi se naši majstori klesari potrudili da izrade bar po jedan primjerak svih vrsta klasičnih nišana iz svih naših krajeva i kada bi ih postavili ispred svojih radnji kao uzorke, duboko sam uvjeren da bi to bilo prihvaćeno od velikog broja naručilaca. Bio sam svjedok kada naručilac želi klasični nišan, ali ne zna da objasni šta želi niti mu majstor može u tome da pomogne. Istini za volju, ima pojedinačnih primjera koji zadovljavaju sve poželjene kriterije ‒ idejne i estetske, ali ti primjeri su vrlo rijetki. Tako su kod Ali-Pašine džamije u Sarajevu dva lijepa klasična nišana, ali taj lijepi utisak pokvaren je time što su nišani, gornji i donji, povezani kamenim okvirom koji ih spaja. Uz ta dva, tamo je, u posljednje vrijeme postavljeno mnogo onih koji odudaraju od datog ambij enta. Smatram da bi oni koji se pitaju o tome ko će biti ukopan kod džamija, trebali u budućnosti, usloviti taj ukop time što bi taj eventualni ukop bio uslovljem neugrađivanjem kamenih ili betonskih okvira, jer ako ovako stvari budu tekle, za tridesetak godina i tu ćemo imati Novi Alfakovac iz poratnog vakta. Konačno, kad će neko reći, našim neupućenim džematlijama, da se džennet ne nalazi ispod bilo koje džamije, pa ne ma potrebe za guranjem da se tu dobije ukopno mjesto. Džennet se nalazi negdje drugdje i zaslužuje se na neki drugi način a ne ukopom kod džamije.

izvor: preporod

Imena sure El-Fatiha – Tefsir ibn Kesir (2 dio)

March 1, 2015 Leave a comment

Uvod u Ibn Kesirov tefsir (1 dio)

March 1, 2015 Leave a comment

Važnost i značaj dobrog društa / The Importance of good companionship

February 27, 2015 Leave a comment

Značaj dobrog društa

BackbitingEbu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Čovjek je vjere svoga prijatelja; zato pazite sa kim se družite!” Imam Ebu Davud i Tirmizi.

Izabrati i imati dobrog prijatelja je od velike važnosti i značaja, zbog mnogih razloga; Ljudi ne mogu živjeti sami: Svaki pojedinac mora živjeti sa ljudima, i mora se vezati i povezivati s njima, a kad se čovjek povezuje sa ljudima ona ili utječe ili bude pod utjecajem drugih.

Oni ljudi s koji se družiš i koji su ti prijatelji neminovno je pasti u jednu od dvije kategorije: ili će biti dobar, koji će i druge potpomagati u dobru i u ostvarivanju onoga što je Allah dž,š, naredio, ili će biti loš, koji će pomagati u zlu i koji će i druge potpomagati da to isto čine, i koji će gledati i zadovoljavati šejtana.

Kad je poslanik a,s, poslat sa misijom da uspostavi ISLAM, on to nije mogao uraditi sam, umjeto toga Allah dž,š, mu je odabrao društvo i ashabe koji će biti sa njim i koji će ga podržavati da se misija ispuni.

Poslanik a,s, nam navodi dobar primjer u hadisu kog bilježi imam Bahari i Muslim od Ebu Muse el-Ešarija r,a: Primjer dobrog druga i lošeg druga je kao primjer prodavča miska i onoga koji puše u kovački mijeh; prodavač miska ili će ti ga pokloniti, ili ćeš ga od njega kupiti, ili ćeš barem od njega osjetiti lijep miris, a onaj koji puše u kovački mijeh ili će ti spaliti odjeću, ili ćeš od njega osjetiti ružan miris.

Poslanik a,s, objašnjava vrijednost dobrog prijatelja, tako da nema nimalo sumnje, kada je rekao; Čovjek je vjere svoga prijatelja; zato pazite sa kim se družite! Ovo znači da će osoba biti na istoj frekvenciji na istoj metodologiji kao i njegov prijatelj, na istom putu,istog ponašanja kao i njegov prijatelj.

Zato moramo biti obazrivi, pažljivi koga ćemo uzeti za prijatelja! Ako ti je prijatelj dobar i hairli, koji će i tebe pozvati ka dobru, te i ukazat na dobro, kao i da će ukazat na greške, prekriti greške, i neće ih iznijeti u javnost. Ebu Hurejre r,a, prenosi hadis u kojem Allahov Poslanik a,s kaže: “Ko otkloni mu’minu (vjerniku) teškoću od dunjalučkih teškoća, Allah će njemu otkloniti teškoću od teškoća Sudnjega dana. A ko olakša onome koji je u nevolji, Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na ahiretu. A ko sakrije (sramotu) muslimana, Allah će sakriti (njegovu sramotu) i na dunjaluku i na ahiretu. Allah pomaže Svome robu onoliko koliko on pomaže svome bratu.”  Imam Muslim.

Ovako postupaju iskreni vjernici! Koji neće odati svog prijatelja, a ako neko nekog oda tu nema prijateljstva, a neznam za iskrenost i vjeru? Ovo je prijeko potrebno za iskreno uspostavljanje prijateljstva i ovo je važano stanovište kako se islam uspostavlja. Razlog zbog kojeg gradimo prijateljstvo je ustavri da pomognemo jedni drugima da uspostavimo islam u našim svakodnevnicama.

Da se potpomažemo u dobročinstvu i da sprečavamo griješenje. Možemo naći lijep primjer u poslaniku Musau a,s, kaže Musa a,s, kako nam Kur’an bilježi u suri Taha 29-34: i podaj mi za pomoćnika iz porodice moje, Haruna, brata mog; osnaži me njime, i učini drûgom u zadatku mome, da bismo Te mnogo hvalili, i da bismo Te mnogo spominjali.

وَاجْعَل لِّي وَزِيرً‌ا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُ‌ونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِ‌ي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِ‌كْهُ فِي أَمْرِ‌ي ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرً‌ا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَ‌كَ كَثِيرً‌ا ﴿٣٤﴾ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرً‌ا

Musa a,s, je želio da mu bude njegov brat pomagač, zaštitnik i prijatelj! Ovako bi trebali vjernici postupiti, da budu braća po vjeri, a braća po vjeri su iskreniji i privrženiji jedan drugom nego ređena braća po krvi. Enes ibn Malik r,a prenosi da je Allahov Poslanik a,s,rekao: “Kod koga se nađu tri stvari osjetit će slast imana: 1- da mu Allah dž,š, i Njegov Poslanik budu draži od svega drugog, 2- da voli čovjeka samo u ime Allaha, 3- da mrzi povratak u nevjerstvo -nakon što ga je Allah dž,š od toga spasio – kao što mrzi da bude bačen u džehennemsku vatru. Imam Buhari i Muslim.

Kaže uzvišeni u suri Furkan 27-29: Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: “Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao. Kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!” – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu.

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ‌سُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ‌ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا

Zatim uzvišeni kaže u suri Zuhruf 67: Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

Read more…

U kabur na konopcima: Je li preči šerijat ili pravila Ukopnog društva

February 25, 2015 Leave a comment

U kabur na konopcima: Je li preči šerijat ili pravila Ukopnog društva

imagesU nekim gradovima kao što su Mostar, Tuzla i Sarajevo a vjrerovatno toga ima i u drugim gradovima, postalo je gotovo pravilo se umrli u kabur spušta na konopcima i ako fikhska pravila nalažu da se tijelo umrlog u kabur spušta na rukama njegovih najbližih srodnika po utvrđenim fikhskim propisima.

To je posljednja i posebna počast koja se čini umrlom licu i bolje i više počasti za umrlog, od tog čina nema. Za mene je uvredljivo da se tijelo umrlog muslimana spušta u kabur na konopcima. Druga neislamska pojava koju sada gledamo jeste da Ukopna društva nameću neka svoja pravila oko ukopa. Tako sada vidimo pripremljene betonirane kabure, sa ostavljenom uskom rupom tako da se umrli u kabur može spustiti samo i jedino na konopcima. Oni to mogu pravdati ovim ili onim razlozima, ali o tome kako se umrli spušta u kabur treba da odlučuju fikhski propisi o dženazi i niko drugi. Ovdje je najproblematičnije to što odgovorni iz Islamske zajednice to prihvataju bez bilo kakvog reagovanja. Nije mi poznato da je neko od tih odgovornih tražio od Ukopnih društava da se oni prilagode fikhskim propisima a ne da bude obrnuto. Oni su samo tehnička služba i ništa više. I u komunističkoj državi, zakonom je bilo garantovano da se mora poštovati pravo vjerskih zajednica da primjenjuju pravila svoje vjere prilikom ispraćaja umrlih na budući svijet. Mi, kojim radimo u Islamskoj zajednici, na bilo kojem nivou, imamo obavezu da čuvamo i očuvamo islamsku tradiciju. Tu izbora nemamo jer nam to nije naša babovina sa kojom možemo raditi šta hoćmo. Mi svi sada to gledamo i ništa ne preduzimamo, kao da se to nas ne tiče.

images (1)(Ako je ovo praksa u našoj Bosnim onda možemo slobodno reći d aje to isto i u dijaspori, isti slučaj, i ako smo uzeli za izgovor ”lakše je spustiti konopcima” a onda da neko uđe u kabur i uradi ostale radnje, nadam se da ćemo se vratiti islamskoj tradiciji a to je ” DA SPUSTIMO MEJITA NA DOSTOJANSTVEN NAČIN U KABUR NA RUKAMA A NE NA KONOPCIMA” – imamsedin).

Izvor: preporod.

Dzuma, dova 19Feb15

February 22, 2015 Leave a comment
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 75 other followers

%d bloggers like this: