Oprost: poklon u sredini ramazana / Forgiveness: The gift in the middle of Ramadan

July 3, 2015 Leave a comment

Oprost: poklon u sredini ramazana

Allahovo ime (Allah's name)Od momenta kad je Allah dž,š, stvorio prvog čovjeka Adema a,s, Iblis je odbio oprost nakon što mu je naređeno da se pokori prvom čovjeku. Iblis je ostavljen da luta oko dženneta, ali mu ipak nije oprošteno, i poznato je u vjerodostojnim predajama da mu nikada neće biti oprošteno, ma koliko bio na Zemlji ipak će biti stanovnik džehennema.

Kazivanje o stvranju svakako se nastavlja sa stvaranjem i Havve. Adem a,s, i njegova supruga Havva su namamljeni da pojedu plodove zabranjenog drveta, obadvoje su učinili prvu grešku prema Allahu, obadvoje Adem i Havva su zatražili oprost od Allaha za učinjeni grijeh i prekršaj.

Obadvoma je oprošteno poslije učinjene teobe i pokajanja, ali su dobili novi zadatak i poziciju da zauzmu mjesto namjesnika na Zemlji. Od tada, potomci Adema i Havve uvjek su činili prijestupe, ali je oprost uvjek bio njihova porcija kao veza između čovjeka i Boga. Allah dž,š, je obećao: I molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je. Sura Muzemmil 20.

Istina je da Allah dž,š, govori o oprostu i pokazuje manjkavost čovjeka. Ljudi čine greške ali postoji važan aspekt mane i nedostatka u nama samima, a to je okretanje Allahu dž,š, i traženje oprosta ustvari čini nas kompletnim i savršenim.

Takođe ne postoji mjerilo koliko mi možemo činiti grijeha, jer je Allaha dž,š, El-Gafur – Onaj Koji mnogo prašta! Obećao je da će On uzvišeni oprostiti onima koji zatraže Njegov oprost. Dio čovjeka je da čini grijehe. Ali kako god, kao što smo stvoreni tako ili na taj način tj- da slijedimo šejtanske stranputice- to ne opravdava naše činjenje grijeha bez činjenja teobe i pokajanja. Allah dž,š, kaže u suri Nisa 110: Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti – naći će da Allah prašta i da je milostiv.

U sredini ramazana se nalazi 10 dana oprosta, u ovim danima nam je naređeno da intezivno tražimo oprost. Važna napomena za oprost je da njegov korjen dolazi od Allaha dž,š, jer je On El-Gafur, Onaj Koji mnogo prašta! Bez Allahovog oprosta, nema ulaska u Njegov džennet. Poslanik a,s, kaže: Ko god provede te noći u ibadetu, iskreno i nadajući se oprostu i nagradi, njegovi grijesi će biti opošteni. Imam Buhari i Muslim.

Takođe, ko posti iskreno od ramazana do ramazana njegovi grijesi će biti oprošteni. Dakle mjesec ramazan je pun oprosta. Poslanik a,s, je rekao: Miris iz usta postača je draži Allahu nego miris miska. Oni koji poste, ribe u vodi traže oprosta za njih sve dok se ne iftare. A džennet se uljepšava svaki dan osobi koja posti, šejtani se povežu, i zadnju noć ramaza svi njihovi grijesi se praštaju. Imam Ahmed.

A šta je to oprost? Oprost je napustiti želju i žudnja za ovim svijetom, bilo osjećaja gorčine ili gnjeva, pustiti neka sve ode u prošlost. Dok Allah dž,š, čini ovu vrstu pefekcije i savršenosti tj; oprašta, ali činjenica je da je nama najteže oprostiti samom sebi i zatražiti oprost od Allaha dž,š. Trebali bi započeti opraštati prvo sebi!

Zapitaj sam sebe, šta sam uradio/la? Da li se ja zaista želim promjenuti? Koje loše osobine i greške ja činim? Većinu stvari koje mi činimo zahtjeva od nas da tražimo oprost, jer su toliko loše stvari, prije svega loše za nas. Zato kad god činimo neki od grijeha, mi ne smao da kršimo Božije granice već ustvari mi sami sebi štetu činimo.

Vrlo često i olahko zaboravljamo naredbe koje se spominju u Kur’anu Časnom i praksi poslanika a,s. Ma šta bio razlog, naučimo da praštamo sami sebi, kad to uradiš, tek tad ćeš shvatiti važnost traženja oprosta. Tada ćeš moći otvoriti svoje srce i zatražit oprosta od Allah dž,š. Allah dž,š, kaže u suri Nisa 149: Bilo da vi dobro djelo javno učinite ili ga sakrijete ili nepravdu oprostite – pa, Allah mnogo prašta i sve može.

Druga dimenzija oprosta je, da oprostiš drugima i da tražiš oprost. Ramazan je perfektno vrijeme za traženje oprosta. Kaže uzvišeni u suri Earaf 199: Ti sa svakim – lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!

Zatim Allah dž,š, kaže u suri Šura 40: Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; On, uistinu, ne voli one koji nepravdu čine. Zatim Allah dž,š, kaže u suri Hadž 60: Eto tako! A onome ko istom mjerom uzvrati za učinjeno zlo, i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će, sigurno, pomoći. – Allah je Onaj koji grijehe poništava i koji ih prašta.

Ramazan dolazi jednom godišnje, u njegovoj sredini se nalazi oprost. Onaj ko zatraži oprost Allah dž,š, će mu oprostit. Zato imamo ovih deset dana koje nam je Allah dž,š, pripremio, na nama je da zatražimo oprost kako bi nam bilo oprošteno. Oprost je jaka veza između stvorenja i stvoritelja. Melek Džibril a,s, kada je rekao poslaniku a,s, neka je propao onaj ko dočeka ramazan a ne bude mu oprošteno, poslanik a,s, je rekao amin. Imam Buhari.

Kako ramazan polahko prolazi, neđi vremena da sam sebi oprostiš, da se izvineš onima kojima si nešto rekao, i da konstantno išćeš i tražiš od Allaha oprost. Molim Allaha dž,š, da nam oprosti i da nam da moći da i mi praštamo drugima.

Read more…

Da li je zaista pogrešno klanjat 20 rekata teravih namaza?

June 29, 2015 Leave a comment

Da li je zaista pogrešno klanjat 20 rekata teravih namaza?

dua10Vrlo često se rapravlja o broju rekata teravih namaza! Neki kažu (oni koji ne znaju) (ili manje poznaju) da je to novotarija ili da je to suprotno sunnetu poslanika Muhammeda a,s. Često se to dešava kod povratnika, koji nisu pralticirali propise islama i kad ih je Allah uputio na ravi put onda počnu da upućuju i druge, počnu govorit da ono što se radi ne valja a zaboravili su da i drugima treba uputa od Boga a ne od njega ili nje!

Ali ono što je interesantno da oni poznaju propise bolje negoli i jedan učenjak i alim, nije im ravan (kako oni smatraju) ni Imam Šafija ni Imam Ebu Hanife nti ImamMalik ili Imam Ahmed. A Pogotoovo ovi današnji učenjačići, to su za njih sitne ribice, i tako to ide dok ne izraste jedan EKSTREM, ljevak koji sve ruši da bi ostvario svoj vlastiti cilj!

Evo šta je rekla naša stara ulema da im Allah podari lijepi Džennet, a nama da podari poštovanja prema njima.

1. Rekao je Imam Šafi’i r,h:

Vidio sam ljude u Medini da klanjaju 39 rekata a u Meki 23, i nema niko pravo da to uskraćuje.

2. Rekao je Imam ibn Tejmije r,h:

Ko god misli da je namaz tokom ramazana ograničen od strane poslanika a,,s, te se niti dodaje niti oduzima, taj je pogriješio.

3. Rekao je Imam Ševkani r,h:

Ograničavanje namaza koji se zove teravih namaz, te određivanjem broja rekata i određivanja učenja posebnih sura, sve se to ne navodi u sunnetu i praksi poslanika Muhammeda a,s.

4. Rekao je Ibn Baz r,h:

Potvrđeno je od poslanika a,s, ono što ukazuje na slobodu (širinu, dopuštenost) obavljanja noćnog namaza, i ne određivanje određenog broja rekata.

5. Bilježi se od Omera r,a, da je rekao da klanjaju u Medini 23 rekata (Muvatta ibnMalik) Na ovakav način se i danas klanja teravija u Medini 23 rekata!.

Da li smo zaista u zabludi? Ako nije određeno od strane poslanika zašto onda baš mora biti 8 a ostatak je ko biva novo! Trbamo više razmišljati o velikm stvarima a da ostavimo ono u čemu ima prostranstva i dozvoljenosti, nemoj da budemo sitničari!

Molim Allaha dž,š, da nam pomogne i da nas zbliži, smiluje, oprosti i spasi Džehennema, Amin ja Rabbel Alemin.

Imam Sedin Agić

Ramazan; mjesec učvršćivanja porodičnih vrijednosti / Ramadan: The month of instilling family values

June 26, 2015 Leave a comment

Ramazan; mjesec učvršćivanja porodičnih vrijednosti

2_8561_1_11El-Hamdulillah, ovo je druga džuma u ovom mubarek mjesecu! Obnovimo svoje nijete i ispunimo Allahove zahtjeve, te ostavimo Njegove zabrane, tako da na taj način steknemo stepen bogobojaznosti do kraja ovog mubarek mjeseca.

Ramazna je još poznat kao mjesec dobrote! Mjesec u kom Allah dž,š, uduplava nagradu. Poslanik a,s, kaže: Kad ramazan dođe, kapije dženneta se otvore a kapije džehennema se zatvore i šejtani se povežu. Imam Buhari i Muslim. Draga braćo ovaj hadis smo čuli puno puta, pogotovo ovih dana u ramazanu, ali ovaj hadis nam govori toliko toga da ga treba svaki dan spominjati!

Imam Kadi Ijad objašnjava šta se podrazumjeva pod riječima ”Kapije dženneta se otvore” tj ustvari mnoge prilike da uradiš dobrih djela, te viši nivo predanosti Allahu dž,š, u ovom mjesecu nego u ostalim mjesecima. Zbog toga se mi trebamo truditi da učvrstimo naše porodice i sebe da slučajno ne izgubimo ovu priliku i da to iskoristimo u dobročinstvu.

Ako je moguće se zaštiti od džehennemske vatre u ovom mjesecu, zašto se ne potruditi i biti spašen, zašto ne obavljati ibadete sa svojim porodicama! Evo šta kaže Allah dž,š, u suri Tahrim 6: O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.

Nastoj da usadiš i unaprediš plemenite vrijednosti u svom domaćinstvu tokom oovog mjeseca. Neka uče što više dova dok poste i kad prekidaju post, jer je naš poslanik a,s, rekao: Dova postača dok se iftari se ne odbija!. Imam Ibn Madže.

Ustvari Imam At-Tajalisi prenosi od Abdullaha ibn Amr ibn Asa r,a, da je pitao svoju suprugu i djecu da uče dovu dok se iftare. I dok se mi trudimo i žurimo da zaradimo koji sevab i da obavimo teravih namaz, te učimo Kur’an, isto tako ne bi trebali zaboraviti na našu porodicu! Učvrstimo i ojačajmo svoju veza sa Allahov dž,š zajedno sa porodicom.

Sa ovim ramazanom potrudimo se da više vremena provedemo sa našim ukućanima. U vrijeme iftara i sehura, zajedničkog učenja Kur’na, klanjanja teravih namaza bi nas trebalo motivisati da neki hajr učinimo i sa našim članovima porodice. Zamislite kad se naši domovi ispune sa nježnjošću, iskrenošću i ljubavi te raznolikim ibadetom, očekivat je smiraj i vedrinu kod članova porodice, mir i milost koju Allah dž,š, spušta.

Iskoristimo prednost ovog mjeseca da ojačamo vezu i sa drugim. Kao što i mi sami očekujemo od Allaha dž,š, milost, isto tako i mi moramo pokazati milost prema drugima. Ovo se slaže sa hadisom poslanika Muhammeda a,s, kada je rekao: Ko vjerniku otkloni jednu od dunjalučkih nevolja, Allah će od njega otkloniti jednu od nevolja Sudnjeg dana. Ko olakša onome ko je u teškoći, Allah će njemu olakšati na ovom i budućem svijetu. Ko sakrije mahanu muslimana, Allah će sakriti njegovu mahanu na ovom i budućem svijetu. Allah pomaže robu koji je pomogao svoga brata. Imam Muslim od Ebu Hurejre r,a.

Kao muslimani, ponašajmo se prema oovom hadisu, otklanjajmo tegobe jedni drugima, a nemojmo ih prouzrokovati, olakšavajmo jedni drugima, a nemojmo otežavati i zagorčavati ljudima život, ostavimo tuđe mahane, jer nema čovjeka bez mahana, i pomažimo jedni drugima a nemojmo odmagati, kako bi Allah dž,š, pomogao nama!.

Nadam se da će ovaj mubarek mjesec biti preokretnica za sviju nas kao pojednice i zajednicu, molim Allah dž,š, da nam pomogne u svemu tome Amin.

Read more…

Ramazan – kapija Allahove milosti / Ramadan – The Gates of Allah’s Mercy

June 19, 2015 Leave a comment

Ramazan – kapija Allahove milosti

ram1Poslanik a,s, je najavio radosne vijesti u ovom mubarek mjesecu, prva njegova trećina je MILOST druga OPROST a treća SPAS od Džehennemske vatre. Kako se i navodi u hadisu poslanika a,s. Zato vjernici koji se trude da sačuvaju Allahova naređenja tokom ovog mubarek mjseca, sa postom i obavljanjem namaza noću (teravije), njih će Allah dž,š, nagraditi sa imunitetom (otpornošću), spasom (bera’a) od Džehennema, i bit će obradovani sa Džennetom.

Cijela duhovna strukture ljudi je izgrađena na principu ČIŠĆENJA, dakle nemoguće je da se insan očisti i da poboljša svoj duhovni položaj bez potpunog pročišćenja, fizičkog i duhovnog. A post je zapravo početak čišćenja. Prvi stepen ili korak je zajednički post, pokušaj da sam sebe oslobodiš od svoje duše, svog nefsa njenih naređenja, želja i kontrole. Dok si god pod kontrolom svoga nefsa ostat ćeš načist!

Zbog toga prvi stepen posta je da upotpuniš svoj ego ili svoje ”ja” tako da bi bili u stanju preuzeti kontrolu nefsa i staviti je pod svoju vlastitu kontrolu, i tako se odricai jela, pića i seksulanih kontakata u ramazanskim danima.

Prvi korak je da ostaviš ono što ti je halal i dozvoljeno svaki dan u danima ramazana. Konzumiranje hrane i pića te seksualni kontakt je dozvoljeno halal, ali u ramazanu ono što je dozvoljeno postaje zabranjeno da se čini u ramazanskim danima. To je osnova principa čišćenja, ali veći cilj je da se traži još veća čistoća!

A da bi postigao veći nivo čistoće, trebao bi da se očistiš od grijeha, moraš paziti svoj jezik, svoje oči, svoj sluh, svoje ruke, noge i sve ostale udove na svom tijelu. Sve se mora paziti i čuvati od grijeha. Npr; ako jezik ne kuša hranu tokom ramazanskih dana onda isto tako bi trebao da kuša izgovaranje ružnih riječi, itd.

Druga etapa našeg čišćenja je čišćenje od svih zabranjenih stvari i djela, a grijesi nas čine fiziči nečistim duhovno lakšim, moramo se pomicati ka većem duhovnom stanju, ali je i ono ipak nedovoljno. Treća etapa se tiče našeg srca; Moramo voditi brigu o našem srcu. Ebu Hurejre r,a, prenosi da je poslanik a,s, rekao: da je Allah kazao: Post pripada meni i Ja ću za njega posebno nagraditi! Postač ostavlja jelo i piće, i seksualni nagon radi Mene. Post je štit (od Džehennema), postač ima dvije radosti, jedna je kad se iftari a druga kad se sretne sa Allah dž,š, na Kijametskom Danu. Miris iz usta postača je draži Allah od mirisa miska. Imam Buhari.

Ko to može biti čist? Sve, osim Allaha i Njegovog zadovoljsta mora se usaditi u naša srca. Svaki put kad si sam sa sobom, možeš vidjeti svoje srce, i možeš provjeriti jesi li s Allahom, sa svojim Gospodarom ili si s nekim drugim?! Kad god se preispitaš i prekontrolišeš svoje srce i nađeš se s Allahom dž,š, onda se možeš nadati dobrom. Tada ti dolazi nur od Allaha koje ulazi u tvoje srce i tada možeš osjetiti užitak i slast vjerovanja.

Zato je važno za svakog vjernika da kontroliše svoja djela. Bez kontrole naših djela možemo biti gubitnici.. svako djelo počinje sa zamišljanjem ili idejom, ali šejtan je oprezan i zna prirodu čovjeka, u svako smišljeno djelo on stavlja svoj trik i zabludu. Ko god je u mogućnosti da se kontroliše i da kontroliše svoje razmišljanje, može se sačuvati od šejtana. A ko to nije u mogućnosti njegova glava će biti puna šejtanskih ideja.

Ko god je pod šejtanskim utjecajem i kontrolom takav rob nemože biti poslušni Allahov rob (mislim iskreni). Zato mi kao muslimani moramo razmišljati o ovome i moramo se mi sami kontrolisati a ne neko drugi da pritišće dugmad a mi da radimo kao programirani ili kao roboti.

Zato kad ramazan dođe i ode mi tek tada osjećamo žalost, ovaj mjesec nam daje i nudi mnogobrojne užitke, kroz povećanu pokornost i poslušnost Allahu dž,š, te činjenje ibadeta, ove dvije stvari su ustvari izvor svake sreće. Zato poslanik a,s, kaže: I radost mojih očiju je u namazu.

Allah dž,š, nam je poslao knjige i poslanike. Sažetak tih poruka je, da ljudi trebaju da kontrolišu sebe. Zato Allah naređuje da se klanja pet puta na dan, plus sunneti pred toga. Ali je pet vremena kada je Allah dž,š, propisao u njima da se obavi namaz, i kao dodatak tome sunneti takođe, tako da ova vremena nas stalno napominju na kontrolu naših udova. Allah dž,š, kaže u hadis kudsiju: O Moji robovi, Ako vi koračate Meni Ja trčim prema vama.

U ovom mubarek mjesecu postoje i specijalne prilike. Jedna je povećanje ibadeta i robovanja, a druga je odanost Allahu dž,š. U njemu je propisan naćni namaz (teravija) te kijamu lejl koji je takođe vrsta noćnog specijalnog namaza s kojim se dodatno približavamo Allahu dž,š. Imamo priliku tokom ramazana koju nemamo u drugom vremenu. Onaj ko uspije da se kontroliše tokom mjeseca rmazana će biti u mogućnosti da se kontroliše i nakon ramazana preostalih 11 mjeseci.

Sve je bilo malo pa poraslo, dobro i loše, dobre navike i loše navike, za sve to postoji početak. A svaki početak je težak, ali budi saburljiv i ustrajan te nastavi. Ako znaš da je nešto ispravno onda nastavi pa makar bilo i teško, sve poteškoće se mogu prevaziće sa jakim imanom i vjerovanjem, a jako vjerovanje je kod onih koji se kontrolišu ne samo u ovom mjesecu već konstantno.

Molim Allaha dž,š, da nam podari samokontrole i da uspijemo ostavriti svoj cilj, amin.

Read more…

Kad ramazan dođe

June 17, 2015 Leave a comment

shieldEl-Hamdulillah, ostalo je još samo par sati do ulaska šejtana u kavez u okove! Zato ne dozvoli ovih par sati da te navede na kakvo zlo i grijeh! Sa nastupanjem akšama njihovo vrijeme smutnje i vesvese će biti u okovima, ostaje samo naša duša i naše strasti.

Molim Allaha da nam pomogne da se sačuvamo od zla naših duša i da ovaj ramazan ispostimo u zdravlju i pokornosti, Amin.

Ebu Hurejre, r.a., također, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: „Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu!“

Šta sve možeš uraditi u ovom ramazanu!?

June 16, 2015 Leave a comment

Šta sve možeš uraditi u ovom ramazanu!?

Imam Sedin Agic Na samom početku želim reći da je zaista puno toga što svaki pojedinac može uradit za sebe u ovom mubarek mjesecu! No, međutim želim skrenuti pažnja na neke ideje

1. Umanjiti hranu i piće: Zaista kad god dođe ramazan mi umjesto da smanjimo hranu količinski mi ustvari povećavamo i da kažem možda nije uveličato ”pretjerujemo” pogotovo kad su u pitanju iftari, raznolikost hrane ukazuje da mi zaista uz ramazan posebno pretjerujemo u ishrani.

A ramazan bi upravo trebao biti suprotno tome, pogotovo ako još vidimo da se hrana baci jer je nemogućesve pojeti za aiftar ili sehur, a da li iko razmišlja onako tehnički je li naš post okej? ako mi po danu postimo a za iftar pretjerujemo. Zaista to nije osobina vjernika, pretjerivanje ni u čema pa ni uz ramazan. Najbolje bi bilo da se malo pozabovimo sirom poslanika a,s, pa da vidimo kako je on jeo i hranio se uz ramazan. pa baš ako mora da se jede kako kaže i poslanik a,s, onda trećina za hranu, trećina za vodu i trećina za zrak. to je granica.

2. Pokušaj podjeliiti svaki dan jedan dolar, marku ili euro! Dakle nije poenta da neko od nas izdvoji odmah na početku 30 ili 100 dolara, već je poenta da to radimo konstatno da se naviknemo na to, tako da poslije ramazana ostanemo darežljivi, d anam to postane karakteristika. A naš poslanik je bio konstantno darežljiv ali kad bi nastupio ramazan bio bi još darežljiviji, hajmo i mi slijediti taj sunnet tu praksu. a najbolja djelu su ona koja se čine u kontinuetu, koja su konstantna, kako i poslanik a,s, kaže.

3. Nauči novu suru ili ašere: Pošto je ramazan mjesec Kur’ana, u njemu je počela objava i svi prijašnji učenjaci su se posvećivali Kur’anu u mjesecu Kur’ana, a mi danas ako ikom to treba onda smo to mi! Pokušaj da naučiš par novih sura, počni sa manjim zalogajima, one sure koje neznaš a kratke su pokušaj da ih naučiš, recimo prvih 22 sure odprilike od sure Nas (kul euzu bi rabbi nas) do Ve duha. pa onda uzmi drugi dio koji ide dalje a koje su malo duže sure i tako dok ne završiš zadnji džuz, a sve đto naučiš obrati se imamu da te presluša, loklanom imamu, svaki ramazan naučiš par novih sura koje pokušavaš da sprovedš u svakodnevnom životu, pokušaj da ih implementiraš.

3. Odlazi na teraviju, pokušaj da prisustvuješ noćnom namazu ili teravih namazu, pa onda pojačaj svoj namaz u zadnjih deset noći kada je i lejletul kadr. Jer svaki obavljeni namaz koji nije farz ili stroga naredba, bilo koji sunnet ili sun sunet imat ćeš nagradu kao da si obavio/la FARZ a za farz koji se obavi u ramazanu je nagrada kao da klanjaš 70 namaza mimo ramazna. Dakle ogromna je nagrada. Ne propuštaj bilo koji sunnet ili nafilu u mjesecu ramazanu.

4. Prestani sa ogovaranjem, prenošenjem tuđih riječi, ili potvorom: To nije dobro ni mimo ramazana a kamoli u ramazanu. Nemoj da pokvarimo svoj post ili da iftarimo sa haramom. Poslanik a,s, nas savjetuje, ko mi garantuje da će čuvati svoj jezik i svoj privatni organ, ja mu garantujem džennet! Eto ga dragi brate draga sestro, znam da nije lahko ali valja se potrudit i ako uspijemo u mjesecu ramazanu da se sačuvamo onda ako Bog da bit će nam lakše nastaviti i poslije ramazana, jer plodovi ramazna ostaju i nakon ramazna.

6. Pokuašj da učiš Kur’an savakodnevno; Neka ti učenje bude svakodnevnica jer za svaki proučeni harf slijedi nagrada, kaže poslanik a,s, ko prouči harf imat će 10 sevaba, ne kažem da je elif lam mim harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf, e sad zamisli koliko harfova proučiš dok učeš Kur’an i još kad učiš i pokušavaš da naučiš napamet!? Zaista ogromna je nagrada. I još pored toga pslanik a,s, kaže učite Kur’an jer će se on zauzimati za svoje učače, bit će svjedok za svoje učače ili će biti protiv nas? Zavisno kako se budemo odnosili prema Kur’anu. Imam Malik veliki učenjak bi ostavlajo halke i predavanja i posvećivao bi se učenju Kur’ana u mjesecu ramazanu. I sam poslanik a,s, bi se posvetio Kur’anu u mjesecu ramazanu pa bi mu melek Džibril dolazio svako godine i preslušavao bi ga, a godine u kojoj je preselio Džibril a,,s ga je preslušao dva puta. I ovo nam pokazuje važnost posvećenosti učenja Kur’ana u mjesecu Kur’ana.

7. Iskoriti vrijeme iftara u učenju dova, i kad sehuriš: Zaista dova postača se ne odbija, kako kaže poslanik a,s, a i ajet nam kaže što je interesantno, kad nam se naređuje post i nakon toga se kaže; A kada te Moji robovi upitaju za Mene reci im Ja sam blizu, neka se Meni odazovu, i neka vjeruju u mene, da bi bili upućeni! Dakle dova kad posti je kabul, zato iskoristimo to vrijeme u ibadetu, Dova je oružje vjernika, kaže poslanik a,s, ili dova je Ibadet, ili dova je srž ibadeta, sve nam ovo ukazuje na važnost dove.

Koristimo dovu za sve muslimane, nemojmo biti sebični, i ako je ovo svijet selfija, nemojmo biti svi selfije i sebični, budimo opširniji obimniji kada upućujemo dove.

Molim Allah dž,š, da nam pomogne i da ovaj ramaza ispostimo onako kako će naš Gospodar Allah dž,š, biti zadovoljan, Amin.

Ramazan Šerif Mubarek Olsun !!!

Imam Sedin Agić

PET RAMAZANSKIH DOVA KOJE SVI TREBAMO ZNATI: ZA IFTAR, SEHUR, IFTAR U GOSTIMA, LEJLETUL-KADRA…

June 12, 2015 Leave a comment

hailey-moon-crescent.jpgPET RAMAZANSKIH DOVA KOJE SVI TREBAMO ZNATI: ZA IFTAR, SEHUR, IFTAR U GOSTIMA, LEJLETUL-KADRA…

dua10U nastavku se nalazi pet kratkih dova za ramazan koje je lako zapamtiti a koje će nam svakako u nastupajućem ramazanu višestruko koristiti.

Dova koja se uči kada se ugleda mlađak

Darimi u svom Musnedu i Tirmizi u svom Sunenu bilježe predanje Talhe bin Ubejdullaha, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi ugledao mlađak, govorio:

اللَّهمَّ أَهلَّهُ علينَا بالأمنِ والإيمانِ والسَّلامةِ والإسلامِ ربِّي وربُّكَ اللَّهُ

‘Allahumme ehillehii alejna bil-j umni vel-imani ves­selameti vel-islami Rabbi ve rabbukallah”

“Allahu moj, učini nam ga dobrodošlim u znaku sigurnosti i vjere, mira i ispovijedanja vjere islama. Moj i tvoj Gospodar (mjeseče) jeste Allah, dž.š. “

( Tirmizi veli: “Ovaj je hadis hasen, dobar.”)

Iftarska dova

Ebu Davud i Nesai u svojim Sunenima bilježe predanje Ibn Omera, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom iftara učio sljedeću dovu

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

“Zehebez-zame vebtelletil-uriiku ve sebetel-edžru inšaAllah“

“Nestala je žeđ, natopile su se žile i nagrada je osigurana, ako Allah, dž.š., htjedne. “

Dova onoga ko se iftari kao gost kod nekoga

Ehu Davud u svom Sunenu bilježi predanje s pouzdanim lancem prenosilaca od Enesa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., posjetio Sa’ da bin Ubadu, r.a., i on ga počasti hljebom i uljem. Nakon što je jeo, Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče:

أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة

“Eftare indekumus-saimune ve ekele ta’amekumul­ebraru ve sallet alejkumul-melaikeh”

Postači kod vas iftarili, dobri obrokovali i meleki na vas salavate donosili.

Dova kada vas neko uznemirava, grdi, psuje….

Pričao nam je Ibrahim b. Musa, njega obavijestio Hišam b. Jusuf prenoseći od Ibnu-Džurejdža, koga je obavijestio Ata prenoseći od Ebu-Saliha Zejjata, kako je on čuo Ebu-Hurejru, r.a., kako govori: Allahov Poslanik, s.a.v.s-, rekao je:Allah kaže: „Svaki posao pripada čovjeku osim posta. Post je Moj i ja za njega posebno nagrađujem. Post je štitnik. Kada neko od vas bude postio, neka ostavi spolno općenje i neka ne galami, a ako ga neko bude psovao ili se htio s njim tući, neka kaže:

إني صائمٌ ، إني صائمٌ

Inne sa’im, inne sa’im

“Ja postim, ja postim!”

Dova onoga ko smatra da je nastupila noć Lejletul-kadr

Tirrnizi, Nesai i Ibn Madža u svojim zbirkama bilježe predanje s vjerodostojnim lancima prenosilaca od Aiše, r.a., koja je rekla: „ Allahov Poslaniče, ako bih saznala kada je noć Lejletul-kadr šta da učim u toj noći?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče joj: “Reci:

اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي

‘Allahumme inneke afuvvun tuhibbul-afve fafu anni’

‘Allahu moj, Ti opraštaš, voliš opraštanje pa Te molim da i meni oprostiš.” Tirmizi veli: “Ovaj je hadis hasenun-sahih.”

Naši učenjaci kažu: “Lijepo je što više upućivati ovu dovu, učiti Kur’an kao i ostale zikrove i dove koji su vjerom propisani.” Šafi kaže: “U danu uoči noći Lejletul-kadra treba se truditi u ibadetu kao i u noći Lejletul-kadra.” On dalje veli: “Lijepo je da u toj noći što više upućivati dove za opću dobrobit muslimana, jer je to ono po čemu postupaju dobri i učeni Allahovi,dž.š., robovi.”

Sehl b. Sa’d, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući! Da Allah podari i vama i nama i primi nam post i ibadete, amin!

Ramazan mubarek Olasun!

Ramazan 2015 / Ramadan 2015

June 5, 2015 Leave a comment

Ramazan 2015

shieldZahvala Allah dž,š, salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda a,s. Drage džematlije; postoji osnovna razlika između djela obožavanja i rituala ljudske religije! U religiji napravljenoj ljudskom rukom rituali nisu ništa više nego došaptavanje te kreacija ili stvaranje pokreta koji obavljaju obožavatelji! Imam Šafija je rekao; Djela ibadeta (obožavanja) se opravdavaju sa koristima i interesima stvorenja!

Neuki ljudi poste ramazan, ali je njihov post samo tradicija i običaj. Post za druge pak vrsta tradicije i običaja koje su nasljedili od drugih. Zbog ovog možeš vidjeti loše stvari u ramazana, poroci, grijesi, veselja, provođenje noći gledanjem tv. Ovo je ramazan za neke ljude! To je postao njihov folklor i trend, tradicija koja nema nikakve veze sa ibadetom!

Allah dž,š, kaže u suri Bekare 183: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. Riječ ”da biste” ukazje na očekivanje. Allah dž,š, nam pokazuje svrhu posta u spomenutom ajetu, a to je, da biste se zaštitili, da bi bili bogobojazni. U ajetu 14 iz sure Taha Allah dž,š, kaže: Uistinu! Ja, Ja sam Allah! Nema boga osim Mene! Zato Mene obožavaj i obavljaj salat namaz, da Me se sjetiš. Svrha (namaza) je dakle da Ga se sjećamo! Zatim kaže uzvišeni u suri Alek 19: Nikako! Ne poslušaj ga, a učini sedždu i približi se. Svrha (sedžde) je približavanje Allahu dž,š.

Naš gospodar je Allah dž,š, i mi smo Njegovi robovi, no, međutim kad nam šta naloži i naredi da radimo On nam ukazuje na svrhu tog čina, kao što je namaz; Nikako! Ne poslušaj ga, a učini sedždu i približi se. Značenje sedžde je ustvari približavanje Allahu dž,š. Uistinu! Ja, Ja sam Allah! Nema boga osim Mene! Zato Mene obožavaj i obavljaj salat namaz, da Me se sjetiš. Svrha obavljanja namaza je približavanje Allahu dž,š.

Osoba koja obavlja namaz ima viziju! Jer ljudi rade prema svojim vizijama, npr; kada čovjek počini neki kriminal! On je to uradio zbog neke koristi, ali on nije vidio da će zbog toga biti uhapšen (kažnjen). Ono što je on vidio je uživanje i rahatluk do kraja života. Zbog toga on je ustvari slijep, drugim riječima; najvažnija stvar u životu je rad, koji se ustavri gradi na viziji i viđenju, a viđenje se temelji na nuru ili svjetloću, a namaz je nur i svjetlo.

Pogledajmo sada POST: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. Bekare 183.

Pogledajmo ZEKAT: Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti. – A Allah sve čuje i sve zna.. Tevba 103.

Pogledajmo HADŽ: Allah je učinio da Kaba, Časni hram, bude preporod za ljude, a tako i sveti mjesec i kurbani, naročito oni ogrlicama označeni, zato da znate da je Allahu poznato ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, da Allah, zaista, sve zna. Maide 97.

Zato draga braćo post je zlatna prilika da se pomirimo sa Gospodarom. Od Džabira, r.a., pripovijeda se da je rekao: Jedanput se Allahov Poslanik, s.a.v.s., popeo na minberu i tri puta izgovorio amin. Onda je rekao: Dođe mi Džibril i reče: – Muhammede, ko dočeka starost jednog od svojih roditelja, pa umre i uđe u Džehennem, Allah ga je udaljio od svakog dobra. Reci: Amin – pa sam ja rekao: Amin. Zatim je rekao: – Ko dočeka mjesec ramazan, pa umre, a ne zasluži oprost grijeha i uđe u Džehennem, Allah ga je udaljio od svakog dobra. Reci: Amin – pa sam ja rekao: Amin. Džibril je još rekao: – U čijem se društvu ti spomeneš, pa taj na tebe ne donese salavat, a onda umre i uđe u Džehennem, Allah ga je udaljio od svakog dobra. Reci: Amin – pa sam ja rekao: Amin” (Taberani, Mu’džemu’l-kebir).

Ramazan je mjesec poslušnosti, pokajanja i tevbe, obavljanja namaza u džamiji, kontrolisanju srca, očiju i sviu udova, to je mjesec kontroliranja jezika; Vjerovanje unutar čovjeka nemože biti ispravno sve dok mu srce ne bude ispravno, ali njegovo srce nemože biti uspravno sve dok njegov jezik ne bude uspravan. Imam Ahmed i Imam Bejhaki.

Ovo je mjesec takođe kontrolisanja ruku, da ne diraju ono što im je zabranjeno, nogu da ne hode po mjestima koja nisu uredu, kuće i činjenja grijeha u njoj. Zaista ovo je zlatna prilika!

Najgori insan je onaj koji obavlja i ispunjava obaveze bez znanja njihove svrhe!. Allah dž,š, nam naređuje da ostavimo hranu i piće tokom posta, zašto?

Takođe nam naređuje da ostavimo intimni odnos u danima ramazana, zašto? Kad nam Allah naredi da nešto napustimo kao hranu i piće, te intimni odnos tokom ramazanskih dana, koja su ustvari uobičajna, On uzvišeni nas trenira da napuštamo ono što je zabranjeno. Jer kad si u stanju da ostaviš ono što ti je dozvoljeno onda sigurno to možeš uraditi i kad je u pitanju haram zabranjena stvar.

Zato je ramazan prilika pokajanja i vraćanja Allahu. Kad Allah zavoli nekog Svog roba pozove Džibrila i kaže mu: Ja volim tog i tog, pa ga voli i ti – i Džibril ga zavoli. Potom Džibril kaže stanovnicima nebesa: Allah voli tog i tog, pa ga volite i vi – i oni ga zavole. Tada ga zavole i stanovnici Zemlje. Hadis Kudsij.

Ramazan je onda kad se ti vratiš Allahu, to je mjesec kajanja; Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se netko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i plodova. Muttefekun alejhi.

Prvi dan ramazana vrati se Allahu i iskrenom pokajanju; poslanik a,s, je rekao; Ko god posti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, Allah će mu oprostiti prijašnje grijehe. Takođe je rekao: Ko god obavlja noćni namaz vjerujući nadajući se nagradi, Allah će mu oprostiti prijašnje grijehe.

Dakle, noćni namaz u toku ramazana je od velike važnosti. Napravimo dnevni plan tokom ramazana u skladu sa ramazanskim planom, ali nemoj da pravimo plan u skladu sa našim planovima. Drugim riječima kazato; nemoj da propuštamo teravih namaz zbog neke večere odnosno iftara, jer je teravija suština ramazana.

Obavljajmo namaze u džamiji koliko smo u mogućnosti, slušajmo Kur’an i učimo Kur’an. Najveći stepen učenja Kur’ana je kad ga ti učiš ili slušaš dok ga neko uči, zato je ramazan velika prilika.

Molim Allaha da nam podari svoju milost i da nam podari kabul u onome što radimo, da budemo iskreni i da nam ovaj ramazan učini mubarekom i blagoslovljenim, amin.

Read more…

Utjecaj namaza na lice vjernika

June 2, 2015 Leave a comment

Utjecaj namaza na lice vjernika

Safovi i DzematŠejh Zulfikar Ahmed pripovjeda: Bio sam jednom u Smithsonian muzeju kada mi je prišao doktor. Počeo je razgovor sa mnom. On je napomenuo da muslimani koji puno klanjaju imaju sjaj na licu.
Odgovorio sam mu da je to tako, da imaju sjaj pobožnosti.
On mi je odgovorio da zna razlog zbog čega.
Upitao sam ga za razlog.
On mi je odgovorio da krv stiže do organa koji se nalaze ispod srca veoma lagano. Teško je da krv dosegne dijelove koji se nalaze iznad srca. Zbog toga glava ne dobija onu količinu krvi koju bi trebala da dobija.

Kada muslimani klanjaju i kada se nalaze na sedždi, u tom položaju glava i lice su ispod srca. To je jedini način da krv dođe do lica.

“Kada ste dugo na sedždi, možete osjetiti krv na svom licu”.

Odgovorio sam mu da mogu.

On onda reče, da ovakva svakodnevna cirkulacija krvi održava lice svježim.

Mislio sam u sebi da su sada žene tu da ovo čuju- da namaz održava lice mladim, onda bi ostavile kreme i požurile na nafila namaz.
I u stvarnosti ko god da je pobožan vidjet ćete sjaj na njegovom licu. U namazu je duhovni utjecaj ali također i tjelesna korist.
Allahu podari nam tevfik kako bismo produžili našu sedždu naročito tokom ramazana. Amin.
U jednom hadisu je rečeno:

عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة و حط عنك بها خطيءة

Puno čini sedždu jer nećeš nikada učiniti sedždu,

a da ti zbog toga Allah ne uzdigne stupanj i obriše grijeh.

Izvor: akos.ba

Naš život je onoliko koliko je između ezana i namaza !!!

May 31, 2015 Leave a comment

Naš život je onoliko koliko je između ezana i namaza !!!

nisaniŽivot je zaista kratak; Postoji ezan bez namaza, a isto tako postoji namaz bez ezana, a život se odvija upravo između toga.

Ezan bez namaza je; kad se prouči novorođenčetu ezan na desno uho ali se ne klanja! A namaz bez ezana je kad neko preseli na ahiret, klanja se dženaza namaz ali se ne uči ezan!  E to ti je ezan bez namaza i namaz bez ezana, a između toga se odvija naš život !!!

Život je uistini kratak, pa iskoristimo ga u dobra djela, žudeći za Allhovim dž,š, zadovoljstvom i nagradom.

Categories: Ahlak (Etika), Islam, Poučno
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 76 other followers

%d bloggers like this: