Bolesnik i namaz

Bolesnik i namaz

El-hamdulillahi, zahvala Allahu dž,š, Gospodaru svih svjetova Koji nas je uputio na pravi put, Koji nas je polastio dini Islamom, i Koji nas je počastio da budemo sljedbenici Poslanika Muhammeda ,a,s, donosimo salavat i sena na Muhammeda a,s, na njegovu porodicu, sve ashabe, i na sve one koji su ga slijedili, koji ga danas slijede i koji će ga slijediti do Sudnjeg Dana.

Na samom početku je razumljivo o čemu je riječ. A to je pitanje bolesnika, kako da obavi namaz kojim je zadužen a bolestan insan, nemože da stoji, ili nemože doći u džamiju, da li takva osoba treba uopšte da klanja ili ne? Odnosno da li je dužna ispuniti dug Allahu ili ne?

Prije svega želim napomenuti da je dini Islam vjera tolerancije, vjera koja je lahka sama po sebi i svojim propisima. Jer i Allaha dž,š, kaže u suri Bekare 185; Allah želi da vam olakša a ne da poteškoće imate.

يرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

Ili u drugom ajetu u istoj suri 287; Allah ne opterećuje nokoga preko mogućnosti njegovih.

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا   .

Zatim kaže u suri Hadž 78; u vjeri vam nije ništa teško propisano.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍۢ.

Zatim Allahov Poslanik a,s, je rekao; Allahu najdraža vjera jeste ona koja je čista i tolerantna. Zatim u drugom hadisu Poslanik a,s, je rekao; Doista je ova vjera lahka, i niko se nije nadmetao s vjerom, a da ga nije nadvladala.hadis se prenosi od Ebu Seida el-Makburija r,a.

Dakle dini Islam je lahka vjera, lahka je za razumjevanje kao i za prakticiranje. Zato je ulema objasnila i propise po pitanju namaza za bolesnike.

Još samo da napomenem zašto ovo govorim, zato jer mnogi naši bolesnici muslimani i muslimanke da im Allaha podari zdravlje, kad odu u bolnicu, mali broj njih obavlja namaz dok je bolestan, čak ako je u pitanju gripa, vade se kao ja sam bolestan ili bolesna.

Draga braćo i sestre nije to izgovor napuštanja i neobavljanja namaza. Namaz se nesmije ostaviti, namaz se mora klanjati, ostavljanje namaza je VELIKI GRIJEH, prvo što će ademov potomak biti pitan jeste upravo namaz.

Dobro, kako onda da bolesnik obavi namaz?

Bolesnik može namaz da klanja onako kako to zahtjeva njegovo zdravstveno lično stanje, može da klanja, stojeći, sjedeći, ležeći, na strani i u bilo kom položaju u kom se osjeća komotno.

Imran ibn Husejn r,a, kaže; imao sam poteškoća s hemoroidima, pa sam pitao Poslanika a,s, kako da klanjam. Odogovrio mi je Poslanik a,s; Klanjaj stojeći, ako možeš, a ako ne onda sjedeći, a ako ni to ne možeš, onda ležeći[1].

Kaže Uzvišeni u suri Nisa 103; Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći. Ako bolesnik ima poteškoća sa savijanjem tj; činjenjem rukua i sedžde onda neka se namjesti kako mu paše i kako mu je najzgodnije, da mu ne nanosi nikakve tegobe pri obavljanju namaza. Ako je bolesnik u stanju da obavi jedan dio stojeći onda ga tako treba i obaviti jer mu to postaje obaveza, znači da može obaviti jedan dio, a što nemože neka klanja kako može.

Isto je dozvoljeno da bude naslonjen na štap stolicu, ili nekoga ko mu pomaže, kao djete ili prijatelj ili supruga. Ako nemože učiniti sedždu, onda nek to uradi simbolično, neka se samo malo sagne. Ako neko nije u staju uopšte doći u džamiju ta osoba će klanjati kod kuće onako kako može i kao joj najbolje odgovara, a ako nemože nikako da čini kijam (stajanje u namazu) ili ruku ili sedždu, onda takva osoba mora da klanja ležeći, a ako nemože ni tako onda neka klanja mislima i očima.

Ako se bolesnom nagomilaji propušteni namazi, tako da ih je više nego u jednom danu (više od pet) neće biti obavezan da ih naklanjava, zbog neizbježne poteškoće koja se javlja kod naklanjavanja namaza koji prelaze preko standardnog broja u toku jednog dana i noći. Ali treba biti na oprezu i ne propuštati namaze i ne dozvoliti da se nagomilaju, jer ako se to namjerno uradi, bez opravdanog šerijatskog opravdanja onda je čovjek griješan. A Allah najbolje zna.

Iz svega navedenog se razumije da je dozvoljeno klanjati na bilo koji način samo ne napuštati namaz. U hadisu od Alije r,a, se prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Bolesnik će klanjati stojeći ako bude mogao, ako ne bude mogao, klanjat će sjedeći. Ako ne bude mogao učiniti sedždu, pomjerat će glavu s tim što će prilikom sedžde više spustiti glavu nego za ruku. Ako ne može klanjati sejdeći, klanjat će na desnom boku okrenut prema kibli. Ako ne bude mogao klanjati na desnom boku, klanjat će ležeći na leđima nogu okrenutih prema kibli[2].

Šerijatsko tretiranje nesvjesnog stanja ili ako se izgubi nedaj bože razum

Ako insan (čovjek) padne u komu ili izgubi svjest ili izgubi razum duže od jednog dana i noći, i kad broj propuštenih namaza bude šest. Ne uzima se u obzir iznenadni povratak u svjesno stanje poslije kojeg ponovo nastupi nesvjesno. Ali povratak u svjijest, koji je uobičajen i ustaljen u određenom vremenu, uzima se u obzir, a gubljenje svijesti prije toga se ne broji, ako je trajalo kraće od jednog dana i noći. Takvoj osobi je obaveza naklanjati propuštene namze u tom vremenu.

Od Nafia se prenosi da je Ibn Omer r,a, (sin omerov) pao u nesvjest i tako ostao cijeli dan i noć. Kada se probudio odnosno osvjestio, nije klanjao propuštene namaze prije nego što je nastavio sa klanjanjem redovnoih namaza[3]. A prenosi se da je Amra r,a, Ibn Jasir bio u nesvjesti za vrijeme podne, ikindije, akšama i jacije namaza i da se osvijestio oko pola noći. Tada je klanjao podne, ikindiju, akšam i jaciju namaz[4].

No, međutim ako bi se onesvijesti od anestezije ili djelovanja nekog ljeka, ili ako bi gubljenje razuma bilo posljedica konzumiranja alkoholnih pića, dužan je sve propuštene namaze naklanjati, koliko god trajalo vrijeme besvjesnog stanja, jer je ono posljedica ljudskog djelovanja a ne prirodnog.

Recimo ako bi neko konzumirao drogu ili opojna pića pa tako gubio svijest ta osoba je dužna naklanjati sve propuštene namaze, a ta nesvijst bi bila grijeh.

Ovo bi bilo ukratko o propisima bolesnog i kako da obavi namaz. Molim Allaha da bude od koristi i da naše bolesne izlječi, i da nam podari snage na postelji da obavimo namaz da ga nikako ne izgubimo amin ja rabel alemin.

Imam Sedin Agić

Feb 13-2012

21 Rebiul Evvel 1433


[1] Hadis bilježi Imam Buhari.

[2] Hadis bilježi Imam Darul Kutni.

[3] Hadis bilježi Darul Kutni.

[4] Hadis bilježi Darul Kutni.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s