Današnja Hutba Mart 16,2012 (23 Rebiul Ahir 1433).

O Moji robovi !

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربِه عز وجل أنه قال : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم.

 يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أُطعمكم ، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته ، فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي إنكم تخطئون بالليلِ والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم.

يا عبادي إِنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ،

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجرِ قلب واحد منكم ما نقص من ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني ، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ،

يا عِبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ) رواه مسلم .

U današnjoj hutbi govorimo o jednom hadisi Kudsiju, ovaj hadis nosi velike poruke, svaka od ovih tačaka nosi zasebnu hutbu, no, međutim mi ćemo danas spomenuti cjelokupan hadis, a ako Bog da nekada ćemo ići red po red da bi ga što bolje i dublje razumili, ovaj hadis prenosi Ebu Zerr el-Gaffari, r,a, od Poslanika, a,s, da Uzvišeni Allah, dž.š., kaže:

O Robovi moji, ja sam Sebi nasilje (zulm) zabranio, a zabranio sam ga i među vama, pa nemojte jedan drugom nasilje činiti. O Robovi moji, svi ste vi zalutali osim onog koga ja uputim; pa tražite od Mene da vas uputim, Ja ću  vas uputiti.

O Robovi moji, svi ste vi gladni osim onog koga Ja nahranim, pa od Mene tražite da vas nahranim Ja ću vas nahraniti. O Robovi moji, svi ste vi neodjeveni osim onoga koga ja odjenem, pa od Mene tražite da vas odjenem Ja ću vas odjenuti.

O Robovi moji, vi danju i noću griješite a Ja sam onaj koji sve grijehe prašta, pa od Mene tražite da vam oprostim, Ja ću vam oprostiti. O Robovi moji, vi nikada nemožete doći do onoga čime biste Meni štetu nanijeli pa da Mi je nanesete, niti ikad možete doći do onoga što će Meni korist donijeti, pa da Mi je donesete.

O Robovi moji, kad biste vi i prvi i zadnji, i ljudi i džinni, imali srce najpobožnijeg čovjeka, to ništa nebi Mojoj vlasti povećalo. O Robovi moji; kada biste vi, i prvi i posljednji, i ljudi i džinni, imali srce najgoreg griješnika, to ništa nebi Moju vlast umanjilo.

O Robovi moji;  kada biste vi i prvi i posljednji, i ljudi i džinni, stali na jedno mjesto pa Meni svoje molbe i želje uputili, te ja udovoljio svačijoj molbi i želji; to ne bi umanjilo ono što ja imam ni onoliko koliko oduzme  od mora igla kad se u njega zamoči.

O Robovi moji, sve zavisi od vaših djela, koja su kod mene sačuvana i prebrojana; i za koja ću Ja vama dati zaslugu. Ko nađe nagradu i dobro, nek Allahu zahvali; a ko nađe nešto drugo (kaznu), nek ne kori nikog osim sebe.” (Muslim).

_____________

Prvo što možemo uzeti iz ovog hadisa je da smo mi svi Allahovi robovi, a upravo ovaj hadis nam to i daje do znanja, jer se ”dozivanje O robovi moji” spominje desetak puta. Ko poslije ovolikih poziva ne shvati da je Allah Gospodar, a da smo mi Njegovi robovi, taj je skrenuo s pravog puta.

Drugo da dini islam nije i nikada neće biti religija tiranije i nepravde, i to je ne prihvatljivo za jedinu priznatu vjeru koja se zove ISLAM. Jedina priznata vjera kod Allaha je ISLAM. Nema niko pravo da nanosi štetu Allahovim robovima, bilo insan ili hajvan.

Treće; Allah dž,š, daje iz svoje dobrote uputu onome kome on hoća, a ostavlja u zabludi koga On hoće. Zato brate budi zadovoljan (zadovoljna) što te je Allaha dž,š, odabrao da budeš na uputi. Vidite da mnogi traže uputu, troše imanja svoja, zdravlje i život, sve žrtvuju samo da bi došli do istine, ali kome Allah ukaže on bude na uputi a koga hoće ostavi na stranputici.

Četvrto; On Uzvišeni zna da smo mi gladni i da se nećemo zasititi osim sa smrti, samo nas smrt zasiti, ljudske oči nemože ništa nahraniti do prašina, kako Poslanik a,s, kaže. Vidite da svi traže nezadovoljni, gladni. Ali koga Allah dž,š, nahrani, on je zadovoljan i sa malo. (bogobojaznost je zadovoljstvo sa malo, kako kaže Ali bin Ebi Talib r,a, u svojoj definiciji takvaluka).

Peto; Mi i danju i noću grešimo, pa ko će nam oprostiti ako ne Allah, ”A ko će oprostiti grijehe ako ne Allah’‘ u suri Ali Imran. Tražimo pokajanje od Onogo Koji prašta i Koji je samilostan.

Šesto; ma koliko bili pobožni, ma koliko bili poslušni, nikada nećemo dostići stepen potpune zahvalnosti, kada bi čitav život zahvaljivali samo na jednoj blagodati koja nam je podarena od Allaha dž,š, ne bi se mogli nazahvaljivati. Zato ako zahvaljuješ, nemoj da te šejtan prevari pa da se umisliš da si posato bezgriješan.

Sedmo; koliko god tražili od Uzvišenog, naše molbe neće ništa umanjiti Njegove riznice, i koliko god pokorni ili ne pokorni bili to ništa ne mjenja Njegovu apsolutnu vlast.

I na kraju mada ima još poruka koje ovaj hadis nosi sa sobom, je šta god da uradimo i kako god uradimo to je za nas, mi sami sebi presudu donosimo, ”Jer zaista Allah neće nikome nepravdu učiniti’‘. Ako nađeš ispred sebe Džennet budi zahvalan Allahu, a ako nađeš Vatru, ne kori nikoga osim samog sebe.

Molim Allaha dž,š, da nas uputi i da istrajemo na putu istine, da nam podari kabula u rađenju dobrih djela, molimo Svevišnjeg da nam podari svoju ljubav, i ljubav onih koji Njega subahanehu vole, i ljubav djela koja nas približavaju Njegovoj veličanstvenoh ljuvavi. Amin ja Rabbel Alemin.

natavit ćemo ako Bog da pasos po pasos.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s