Meleki

Meleki

Prvi dio

U ime Allah Mislostivog samilosnog, neka je hvala Allahu dž,š, koji nas je uputio na pravi put, pokazao nam put dobra i put zla, hvala Allahu dž,š, koji nas je počastio poslanstvom Poslanika Muhammeda a,s, ne ka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, uzoristi i čestite ashabe i na sve oni koji su ga slijedili, i koji ga slijedei koji će ga slijediti do Sudnjeg Dana.

Već smo prije govorili o vjerovanju u Allaha dž,š. I spomenuli smo vrste tevhida a to su;

  1. Tevhid Rububijjet;

Vjerovanje da je Allah dž,š, Rab, Gospodar, jedan jedini Bog, da je On Tvorac svega.

  1. Tevhid Uluhijjet:

Vjerovanje da je Allah Jedan Koji ima pravo Jednoće, i da je iznad svoh i svega koji se jedino obožava.

  1. Tevhis esma ve sifat;

Vjerovanje da Allah dž,š, ima svoja lijepa imena i svoje atribute, onako kako je On sam sebe opisao u časnom Kur’ani i onako kako ga je Njegov Poslanik a,s, opisao u svome Sunnetu.

Zatim drugi dio imana je; vjerovanje u Meleke

Svijet Meleka nije isti kao naš svijet, kao i svijet Džina, svi ovi svjetovi su ponaosob o kojm ćemo u narednim predavanjima pokušati objasniti. Meleki su kako znamo časna stvorenja koja su u konstantnoj pokornosti Uzvišenom Allaha dž,š. Oni se samo Gospodaru pokoravaju i nemogu pogrešiti.

Riječ Melek je izvedena od LE-E-KE, što znači prenjeti vijest, ili poslati kao vjesnika. Kao što svi znamo da je vjerovanje u Meleke jedan od temelja vjerovanja, i nije ispravno vjerovanje ako insan ne vjeruje u Meleke. Allah dž,š, kaže u suri El-Bekare 285 ajet;

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove.

Imam Sujuti spominje u svojoj knjizi Šu’betul Iman od Bejhakija ”kako treba vjerovati u Meleke? Pa kaže da se vjerovanje u Meleke ogleda u četiri aspekta;

  1. Smatrati i potvrđivanji njihovo postojanje.
  2. Dati im adekvatno mjesto, potvrđivati da su oni Allahovi robovi, kao što su ljudi i džini, i da su zaduženi dužnostima, i da imaju moći i snage samo onoliko koliko im je Uzvišeni Allah dao.
  3. Priznavanje da među njima ima Poslanika koje Allah dž,š, šalje nekim svojim stvorenjima. Oni su u redove poredani, čuvari Dženneta i Džehennema, Meleki koji pišu djela, koji pokreću oblake itd.

Kakva su njihova svojsva i njihova moć?

  1. Fizička svojstva i ono što je vezano za njih, od čega su stvoreni?

Poznato je da su Meleki stvoreni od nura, od svijetlosti, Imam Muslim prenosi od Aiše r,a, da je Poslanik a,s, rekao; ”Meleki su stvoreni od svijetlosti, Džinni od plamena vatre a Adem od onoga od čega vam je opisano”.

Meleki su stvoreni prije Adema a,s, kaže Uzvišeni u Suri El-Bekare 30;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.

A kada Gospodar tvoj reče melekima: “Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti!”

Da li mi možemo vidjeti Meleke?

Pošto smo spomenuli da su to stvorenja stvorena od svijetlosti, onda ih nije moguće vidjeti i nije nam Uzvišeni Allah dao takvu moć da ih možemo vidjeti, i niko od stvorenja nije vidio Meleke u njihovom stvarnom obliku u kom su stvoreni, dok je Poslanik a,s, vidio Džibrila dva puta u liku u kom ga je Uzvišeni stvorio. No, međutim ljudi mogu vidjeti Meleka samo ako se preobrazi u ljudski lik.

Koliki su Meleki?

Allah dž,š, nam goovori njihovoj snazi u suri Tahrim 6; veličini Meleka Džibrila a,s.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.

Ranije smo spomenuli da je Poslanik a,s, vidio Meleka Džibrila dva puta u onom obliku u kom ga je Uzvišeni stvorio; kaže Uzvišeni u Suri Tekvir 23;

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِين.

On ga je na obzorju jasnom vidio. I u Suri Nedžm 13-15;

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ.عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ.عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ.

On Ga je i drugi put vidio, kod Sidretu-l-muntehaa, kod kojeg je džennetsko prebivalište.

Imam Muslim bilježi da je Aiša r,a, pitala Poslanika ,a,s o ova dva ajeta, pa je on a,s, rekao; To je Džibril a,s, vidio sam ga u liku u kojem ga je Uzvišeni stvorio samo ova dva puta. Vidio sam ga kako se spušta sa nebesa i kako svojom veličinom zaklanja prostor između nebesa i Zemlje. Imam Buhari bilježi hadis od Abdullahi ibn Mes’uda r,a, da je rekao; Muhammed a,s, je vidio Džibrila a,s, a na njemau je bilo šest stotina krila.

Veličina Meleka nosioca Arša;

Imam Ebu Davud Prenosi od Džabira ibn Abdullaha da je Poslanik a,s, rekao; Dozvoljeno mi je da vam govorim o jednom Meleku od Allahovih Meleka, koji nose Arš. Između rese njegovog uha i vrata je razdaljina hoda od sedamdeset stotina godina hoda. Meleki nisu ni muškog ni ženskog pola, oni imaju svoje posebne standarde, ne kao naše ljudske, oni imaju moć kretanja  velikom brzinom.

Neked od osobina Meleka:

Meleki niti jedu niti piju, nisi nikakvog pola, niti muškog niti ženskog. A ne jedu i ne piju, o tome nas obavještava i Kur’an, u kome se spominje da su došli gosti Meleki kod Ibrahima a,s, kad im je ponudio hranu, pa nisu jeli. Nije im dosadno i ne umaraju se. Oni su u stalnoj i konstantnoj pokornosti Uzvišenom Allahu dž,š. Hvale Ga noću i danu.

Meleki stanuju na nebesima, oni povremeno silaze ili onda kad se to od njih traži, tj; kad ima Allah dž,š, naredi. Mi silazimo samo sa naredbom Gospodara tvoga.

Koliko ima Meleka?

Meleka ima mnogo i njihov broj zna samo Onaj koji ih je stvorio. A vojske Gospodara tvoga nike ne zna osim Njega. U Bejtul Ma’mur uđe svaki dan 70,000 Meleka i nekada se ne vrate sve do Kijametskog Dana.,

Slijedi i drugi dio:

Imam Sedin Agić

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s