Šejtani i džini II dio

Šejtani i džini

Prošli put smo govorili o džinima, danas ćemo nešto reći o šejtanima i džinima zajedno i jesuli oni isti ili ima razlike, ko su šejtani a ko džini, kojem svijetu pripada šejtan? Jeli šejtan od džina ili nije? Šejtanov izgled? Džinska hrana i piće itd.

Riječ IBLIS se spominje oko 11 puta u Kur’anu, dok riječ ŠEJTAN 68 u jednini, ŠEJATIN 19 u množini, sve ukupno oko 98 puta. Ovo ako i našta ukazuje ukazuje nam na pakost i opasnost ovog stvorenja koje je ujedno i prokleto, a i otvoreni neprijatelj.

Šejatn, o kom je uzvišeni objavio mnogobrojne ajete pripada svijetu džina. Na samom početku je obožavao Allaha dž,š, živio je na nebu u društvu meleka. Ušao je u džennet, a zatim i protjeran iz njega, zbog događaja vama svima poznatog, a to je kada je uzvišeni naredio da se pokori Ademu a,s, on je odbio, tj; odbio je da učini sedždu sa melekima jer je bio ohol i rekao je da je on (šejtan) bolji od Adema a,s, jer je od vatre a Adem a,s, od Zemlje. Zatim ga je uzvišeni protjerao i prokleo. Inače imenica šejtan se upotrebljava za svakog oholog insana, tako da je šejtan dobio i ime tagut. Kaže uzvišeni u suri Nisa 76;

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا.

Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo.  

Šejtan je izgubio nadu u Allahovu milost, zbog čega ga je Allah dž,š, nazvao IBLISOM, a korjen te riječe u arapskom jeziku ima značenje onoga u kome nema nikakve nade i nikakvog dobra, izgubio nadu i postao izgubljen. Još možemo kazati da je on (šejtan) razumno biće koje se kreće, shavta itd, da to nije neka iluzija ili semantičko značenje.

A kojem svijetu pripada šejtan?

Nema sumnje da šejtan pripada džinima, jer imamo za to dokaz iz Kur’ana u suri Kehf Allah dž,š, nam pojašnjava ko je šejtan i kome pripada. Sve što se mimo ovog kaže to su israilijati kako to kaže i Imam Ibn Kesir. Allah dž,š, kaže u suri Kehf 50 ajet;

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا.

A kad smo rekli melekima: “Poklonite se Ademu!” – svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovijest Gospodara svoga. Pa zar ćete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Kako je šejtan loša zamjena nevjernicima!

Još smo prije rekli da je svijet džina različit od svijeta meleka i ljudi, imam Muslim bilježi hadis u kome Poslanik a,s, kaže; Meleki su stvoroni od svjetlosti, džini su stvoreni od plamena vatre, a čovjek je stvoren od onoga što vam je već opisano. Imam Hasan el-Basri je rekao; Iblis nije pripadao melekima ni koliko traje treptaj oka.

Dali je šejtan jedan od džina ili je njihov predak?

Kao što smo malo čas spomenuli da je on (šejtan) jedan od njih tj; od džina i to se razumije iz ajeta sure Kehf 50; On je bio jedan od džina.

Kako izgleda šejtan?

On ima ružan izgled, i tako ga i ljudi smatraju, čim se spomene šejtan misli se na nešto naj gore i naj ružnije što može biti i što se može zamisliti. Kada se spominje hrana u džehennemu spominje se plodovi ZEKUMA koji raste usred džehennema a plodovi su kao šejtanske glave. U suri Safat 64-65, Allah kaže;

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ, طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ.

To je drvo koje će usred Džehennema rasti; plod će mu poput glava šejtanskih biti.

Ibn Omer r,a, prenosi od Poslanika a,s, da je rekao; Nemojte pratiti izlazak i zalak sunca ii tada klanjati, jer ono izlazi i zalazi između dva šejtanova roga. Bilježi ga Imam Muslim. Smisao ovog hadisa i zabrane jeste u tome što su mnogobošci obožavali sunce i padali ničice prilikom njegovog zalaska i izlaska, pa bi šejtan stao na stranu na kojoj je bilo sunce kako bi mu isti mnogobošci sedždu učinili.

Šta džini i šejtani jedu od hrane? Sklapanje braka

Prije smo spomenuli da džini i šejtani jedu i piju, Imam Buhari i Imam Muslim bilježe hadis od Ebu Hurejre r,a, da mu je Poslanik a,s, naredio da donese kamenčiće za čišćenje poslije fiziološke potrebe i naglasio, ali mi nemoj donjeti kosti ni izmet, a Ebu Hurejre je upita zbog čega; Poslanik a,s, mu reče; Jer je to hrana džina došlo mi je izaslanstvo džina Nasibija, a divni su bili, i od mene zatražili da molim Allaha da ih opskrbi, pa sam zamolio Allaha da u svakoj kosti i izmetu koje nađu osjete lijep okus.

Imam Tirmizi prenosi od Abdullaha bin Mesuda r,a, da je Poslanik a,s, rekao; Nemojte se poslije fiziološke potreba čisiti s izmetom ni s kostima jer je to hrana vaše braće džina.

Isto od Abdullaha ibn Mesuda r,a, se prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Došao mi je izaslanik džina, pa me je poveo sa sobom, tamo sam im učio Kur’an, tada nas je Poslanik a,s, odveo da vidimo njihove tragove i tragove vatre koju su zapalili. Oni su od Poslanika a,s, tražili da zamoli Allaha da ih opskrbi, na šta im je rekao; vaša hrana je kost svake životinje pri čijem je klanju spomenuto Allahove ime. I ona vam je bolja od mesa, a za vaše jahaće životinje hrana je balega.

Ibn Omer r,a, prenosi od Poslanika a,s, da je rekao; Neka čovjek jede desnom rukom i neka pije desnom rukom, jer zaista šejtan jede i pije lijevom rukom. Bilježi ga Imam Muslim.

Poslanik a,s, je rekao; Kada čovjek uđe u kuću izgovarajući Allahovo ime, šejtan kaže; ovdje nema konaka ni večere, a kada uđe u kuću i ne spomene Allahovo ime, šejtan kaže, ovdje ima konaka, a ako čovjek ne spomene Allaha prije jela, šejtan kaže; ovdje ima i konaka i večere.  Bilježi ga Imam Muslim.

Kako se džini razmnožavaju i da li se žene međusobno?

Za ovo spomenut ćemo ajet iz sure Ar-Rahman 56; u kome uzvišeni spominje sljedeće:

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.

U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo. U hadisu kog bilježi Imam Ibn Hatim, da je Poslanik a,s, rekao; džini se razmnožavaju kao što se ljudi razmnožavaju, oni su čak brojniji od ljudi. I u suri Kehf 50; Pa zar ćete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Ebu Katade je rekao; Šejtani se razmnožavaju kao što se ljudi razmnožavaju i oni su brojniji od ljudi.

Mogu li ljudi i džini stupiti u bračnu vezu

Može se čuti da je neko oženio demonku ili džinicu ili je udata za džina itd. Imam Sujuti je naveo nekoliko predaja od prvih generacija i kasnijih učenjaka koja ukazuju da je stupanje u brak ili bračnu vezu između ljudi i džina moguć.

Šejhul Islam Ibn Tejmije je rekao; moguće je i često se desi da ljudi i džini stupe u međusobnu bračnu vezu i steknu porod.

Da li džini i šejtani umiru?

Svako živo biće je smrtnik, i u to nema sumnje. Kaže uzvišeni u suri Ar-Rahman 26-27:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ, وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti. Abdullah ibn Abbas r,a, prenosi od Psolanika a,s, da je rekao; Moj Allahu, stavljam se u okrilje Tvoje moći, nema istinskog božanstva osim Tebe, Ti koji ne umireš, a džini i ljudi smrtnici su. Prenosi ga Buhari.

Mi neznamo koliko dugo džini žive, ali po svemu sudeći žive duže od ljudi, Allah dž,š, kaže u suri El-Earaf 14-15;

قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ.

Daj mi vremena do Dana njihova oživljenja!” – zamoli on. Daje ti se vremena!” – reče On.

Nastavit će se inšaAllah

Imam Sedin Agić

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s