Na kojim mjestima stanuju (3 dio)

Na kojim mjestima stanuju

 Džinni treći dio

Ono žive na Zemlji, ali pretežno se nalaze na ruševinama, pustim mjestima, nečistim mjestima, smetljištu, kupatilima, zahodima itd. A znamo da je zabranjeno obavljanje namaza u javnim kupailima jer su to nečista mjesta, to nam je Poslanik a,s, zabranio.

Šejtani se okupljaju na mjestima kao što su tržnice, pijace, jer žele da pokvare ljudske odnose. Šejtani isto tako žive i u kućama, s ljudima, a istjerat ih mogu sa spominjanjem Allaha, učenjem Kur’ana itd. Šejtani bježe kad čuju ezan, u mjesecu ramzanu su okovani, kako se navodi u vjerodostojnim hadisima. Šejtani imaju svoju vojsku ili konjicu koju tjeraju na svoje neprijatelje iz ljudskog roda. Uzvišeni nam govori o tome u suri Isra 64; I zavodi ih glasom svojim, koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju.

Neke od životinja imaju pratnju šejtana, jedna od njih je deva; Poslanik a,s, je rekao; Zaista su deve stvorene od šejtana, i zaista svaku devu slijedi šejtan. Tako nam je Poslanik a,s, zabranio da klanjamo u stajam za deve; Nemojte klanjati u staji za deve, jer su one stvorene od šejtana, a možete obavljati namaz u stajam za ovce, jer one su blagoslovljene. Ebu Davud.

Kakva je moć džina i kakva je njihova slabost

Allah dž,š, je podario džinima moć i neke od sposobnosti. Npr:

1. Brzina kretanja, o tome nam govori i Kur’an u suri En-Neml 39-40; “Ja će ti ga donijeti” – reče Ifrit, jedan od džina – “prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan.” A ja ću ti ga donijeti” – reče onaj koji je učio iz Knjige – “prije nego što okom trepneš.” I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu: “Ovo je blagodat Gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan – u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan – pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit.

2. Penjanje na nebo i prisluškivanje nebeskih vjesti. Poslanik a,s, nas je obavjestio kako šejtani krišom prisluškuju; Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanil a,s, rekao; Kad Allah odredi nešto na nebu, meleki udare krilima, kao da su lanac kojim udara po kamenu, povinjući se toj Njegovoj naredbi. A kad ih prođe strah, upitaju; šta je rekao Uzvišeni Gospodar?

Tada onima koji su postavili pitanje drugi meleki odgovore. Istinu je rekao On uzvišeni. I tada te riječi čuju oni koji prisluškuju krišom, koji stoje jedni na drugima, pa džin čuje određenu riječ i prenese je onome ispod sebe, onaj je prenese onome koji je ispod njega, sve dok tu istu riječ ne donesu sihirbazu ili vračaru. Ponekad džina sustigne zvijezda padalica prije nego što prenese vračaru, a ponekad je prenese pa ga ona tek tada stigne.

Na tu istinitu riječ sihirbaz doda stotinu laži, i ljudi govore rekao je da će se tog i tog dana desiti to i to. Te mu se povjeruje zbog jedne nebeske riječi koju je čuo. Buhari.

3. Vještina u građenju i proizvodnji. U suri Seba’ 12 i 13 ajet Allah dž,š, kaže; A Sulejmanu – vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a i navečer rastojanje od mjesec dana; i učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče i da džini, voljom njegova Gospodara, pred njim rade; a kad bi neki od njih otkazao poslušnost naređenju Našem, učinili bismo da ognjenu patnju osjeti. Oni su mu izrađivali što god je htio: hramove i spomenike, i zdjele kao čatrnje, i kotlove nepokretne.* “Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova!” – A malo je zahvalnih među robovima Mojim.

4. Pretvaranje u određene likove. Džine se mogu pretvarati u određene ljudske likove, i u životinjske. Šejtan se prikazao u obliku Surake ibn Malika u bitci na Bedru. I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: “Niko vas danas ne može pobijediti, i ja sam vaš zaštitnik!” – onda je on, kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo, i rekao: “Ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava“, Enfal 48.

Ebu Hurejre r,a, je rekao da ga je Poslanik a,s, ovlastio da čuva Sadekatul Fitr (ili vitre). Došao je neki čovjek i uzeo nekoliko pregrštaja hrane, ja sam ga uhvatio na djelu i zaprijetio mu. Tako mi Allah tvoj slučaj ću prijaviti Poslaniku a,s, a on se požalio; veliki sam nevoljnik i imam djecu, pustio sam ga a sutradan ujutro Polsanik a,s, upitao me;

O Ebu Hurejre, šta bi s čovjekom kojeg si jučer uhvatio na djelu? Ebu Hurejre reče; požalio se na veliku neimaštinu i djecu, pa sam mu se smilovao i pustio ga. Slagao je i vratit će se, upozori me Poslanik a,s. Ebu Hurejre reče znao sam da će se vratiti i čakao sam ga. I tako ga uhvatio i drugi put na djelu. Pa se isto desilo, a Poslanik a,s, je rekao da će ponovo doći pa sam ga očekivao i treći put.  Uhvatiio sam ga na djelu i rekao sam da ću ga prijaviti Poslaniku a,s. i da je to već treći put kako obećava ali uvjek uradi isto. On reče: pusti me podučit ću te riječima od kojih ćeš Allahovom voljom imati koristi; koje su to riječi?

Upitao sam ga, a on reče; kada legneš u postelju prouči Ajetul Kursij u cjelosti i nad tobom će brigu preuzeti Allahov čuvar, a šejtan ti se neće približiti do zore. I ja sam ga pustio.

Poslanik a,s, me je upitao. O Ebu Hurejre šta bi s čovjekom kojeg si jučer uhvatio  na djelu? Rekao sam; Allahov Poslaniče obećao je da će me podučiti riječima od kojih ću Allahovom voljom imati koristi.  A šta ti je rekao upita Poslanik a,s.

Zatim mi poslanik a,s, reče; istinu je rekao mada je lažac. Znaš li s kim si razgovarao tri noći? Ne znam reče Ebu Hurejre r,a. A Poslanik mu reče to je bio šejtan. Buhari.

5. Džini žive u kućama. Džini se mogu pretvoriti u zmije koje se slobodno kreću pred ljudima, i Poslanik a,s, je zabranio ubijanje kućnih zmija.

6. Kreće se ljdskim tjelom kao što se krv kreće kroz vene. Poslanik a,s, je rekoa; Zaista šejtan kola ljudskim tijelom kao što krv kola.

Slabost džina i njihova nemoć

  1. Nemaju vlast na dobrim robovima. Uzvišeni kaže u suri Isra 65; ali, ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!” A Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik! U suri Nahl 100; njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zaštitinika uzimaju i koji druge Allahu ravnim smatraju.
  2. Strahuju od Allahovih iskrenih robova. Kao što je Poslanik a,s, rekao za Omera kad god te šejtan sretne na određenom putu on izabere drugi put.
  3. Bili su podčinjeni Poslaniku Sulejmanu a,s.
  4. Nemogu uraditi nešto nadnaravno, neko čudo ili mu’džizu.
  5. Nemogu se pretvoriti u Poslanika a,s.
  6. Nemogu kročiti iznad granica nebesa i Zemlje. U suri Rahman 33; O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć!
  7. Nemaju snagu otovriti vrata zatvorena bismilom. Poslanik je rekao; U predvečerje zadržiti svoju djecu u kući jer su šejtani tada svuda prisutnii, a kada prođe određeno vrijeme, pustite ih, zaključavajte vrata sa bismillom, jer šejtan ne može otvoriti zaključana vrata bismilom.

09 Juni 2012

Nastavit će se inšaAllah

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s