Današnja hutba (10 August-2012 / 22 Ramazan1433)

Maksimalno iskorištavanje zadnjih dana ramazana

Sami ste svjedoci da ramazan polahko odlazi, ostalo je još osam dana do bajrama, ali mi neznamo hoćemo li doživjeti slijedeći ramazan ili ne, ko zna možda je ovo nekom od nas zadnji ramazan.

Pokušajmo da se prisjetimo koliko je ko uradio dobra u ovom mjesecu, jesmo li ramazanske dane ispunili dobrim djelima? Koje vrste ibadeta smo iskoristili i koje prilike smo ugrabili u ovom mjesecu? Sretni su oni koji su iskoristilii i koji su ispunili ramazanske dane dobrim djelima. Oni će zaslužiti Allahov oprost i Džennet, molimo Allaha da nam primi dobra djela u ovom mubarek mjesecu.

Ovo je mjesec u kome su kapije Dženneta otvorene a kapije Džehennema zatvotvorene, mjesec u kome Allah dž,š, briše imena onih koji su bili zaslužili Džehennem. Zato dragi brate, draga sestro, ne gubi ovu prilku, traži Allahov oprost i Njegovu Milost, uduplaj i udvostruči svoj trud u izvršavanja ibadeta, a posebno u ovih preostalih par dana.

Zadnjih deset noći ramazana su posebne noći, u tih deset noći, ima i jedna noć, a to je lejletul Kadr. Poslanik a,s, je rekao: Tražite Noć Kadr, u neparnim noćima posljednjih deset noći ramazana! (Imam Buhari) Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik a,s, govoreći o ramazanu, kazao: U njemu je noć koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro u njoj, uistinu je od onih koji su uskraćeni! (Imam Ahmed) Šta je to što tu noć čini posebnom? Allah dž,š, nam govori u suri Kadr: A šta ti znaš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.

Hiljadu mjeseci! Zamisli da činiš ibadet konstantno hiljadu mjeseci! To odgovara 83 godine i tri mjeseca! Pa to je poseban poklon (hedija) koji čeka one koji provodu noći u ibadetu, koji bdiju noću i provode noći u ibadetu tih zadnjih deset dana.

Mi neznamo kada je noć Lejletul Kadr, to je tajna kako bi se mi marljivo posvetili obožavanju Allaha dž,š, tokom tih zadnjih noći ramazana. Poslanik a,s, bi imao običaj kada bi nastupila zadnja trećina ramazana intezivnije bi obavljao svoj ibadet, budio bi svoje ukućane svake noći da obavljaju noćni namaz.

Ako je tako Poslanik a,s, činio kom je garantovano mjesto u Džennetu, i koji je čist od grijeha, onda brate dragi stavi sav svoj umor po strani i posveti se Allahu dž,š, ovih zadnjih par dana ramazana. Zamislite draga braćo da samo 10 dana od mogućih 365 u godini da se posvetimo maksimalno u obožavanju Allaha, a nagrada je ogromna a to je 83 godine konstantnog ibadeta. Zato nam je Uzvišeni i propisao post da bi konstantno bili svjesni i konstantno u pokornosti Njemu. ”O vjernici propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas, da bi ste bili svjesni”.

Zato neka nas ovaj post učini svjesnijim i odgovornijim. Draga braćo: znajte da ramazan nije samo mjesec posta, to je mjesec i davanja sadake (vitara) jer sadekatul fitr postoji samo u ovom mjesecu i ona je obavezna za svakog muslimana i muslimanku, za malde i stare, muške i ženske, bogate i siromašne.

Zakatul fitr se daje da nas očisti od eventualnih neprijatnosti koje učinimo tokom mjeseca ramazana, da li djelom ili riječima. I sadekatul fitr se daje siromašnim i onima kojima je pomoć potrebna: Ibn-Abbas r,a, je rekao:Allahov poslanik a,s, propisao je zekatul-fitr kako bi se postač očistio lošeg, bestidnog govora i besposlica i kako bi se nahranili siromasi. Ko ga udijeli prije namaza (na Ramazanski bajram) bit će primljen kao zekatul-fitr, a ko ga udijeli poslije namaza to će biti obična sadaka.” (Ebu-Davud, 1609; Ibnu-Madže, 1827)

Zato požurite sa davanjem sadekatul fitra, i nemojte ga odugovlačiti do zadnje sekunde, nadajući se da će nas sadaka koju podjelimo očistiti od eventualnih greški koje smo počinili tokom ramazanskih dana.  Vitre su takođe način da se podjeli veselje na dane bajrama sa siromasima, tako da oni ne bi prosili na taj dan, a kakav je muslima onaj koji ne vodi brigu o siromašnim i onima koji nemaju.

Zato imamo tri kategorije vitara, u osnovi mjesriš se po sebi, hranu koju ti jedeš i koliko ti daješ za svoju hranu toliko i izdvojiš za sadaku, od 10, 15, 20 itd. molim Allaha da primi od sviju nas amin.

 

 

 

Advertisements

5 thoughts on “Današnja hutba (10 August-2012 / 22 Ramazan1433)

  1. imamsedin Post author

    Assalamu alaykum.

    Thank you for visiting my blog, and a did visited yours ans i think that you doing good job.

    My God help you!

    Assalamu alaykum

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s