Bajramska poruka (August 19-2012 / 01 Ševal 1433)

Ramazanski Bajram

Draga i poštovana braćo; danas je bajram, ovo je dan radosti i veselja, dan donošenja tehlila, tamida i tekbira, ovo je dan nagrade. Allah dž,š, govori svojim Melekima u hadisi kudsiju; O Moji Melekii! Koja je nagrada za one koji rade, koji izvrše naređenje? A Meleki će reći; nagrada je da im se isplati, a Allah će reći; O Moji Meleki! Vi ćete biti svjedoci da sam Ja zadovoljan da im oprostim njihove grijehe zato što su postili i namaz obavljali.

Allah dž,š, kaže u suri Ibrahim 7; i kad je Gospodar vaš objavio: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.” Gospodaru naš! Mi ti se zahvaljujemo na blagodatima kojim Si na počastio, da vjerujemo u Tebe, da postimo mjesec ramazan, i da obavljamo namaz i učimo Kur’an.

Danas je bajram i to je dan zahvalnosti, ovaj bajram obilježava kraj ramazan. Osjećamo se sretno i zahvaljujemo se Allahu dž,š, na što nas je učinio pokornim Njegovim naredbama. Nijedna Allahova naredba nije došla da nam oteža, svaki vjerski propis je koristan za nas, a post ima posebne koristi, individualne i zajedničke, ima i duhovne, moralne i fizičke koristi koje donosi sa sobom.

Mi smo narod koji ima vjeru, mi smo Allahovi robovi, zadovoljni smo sa onim s čim je naš Gospodar zadovoljan, mi smo braća i sestre po vjeri. Osjećamo se sretno i veselo kad smo zajedno, ne ovisno o boji kože, rase ili etničke pripadnosti.

Zadržimo bajramski duh međa nama, učvrstimo svoju vezu sa Allahom dž,š, ujedinimo svoja srca i duše, ostanimo zajedno. Budimo privrženi u rađenju doboročinstva u našim privatnim životima, sa našim familijama, sa našom zajednicom pa i šire.

Naša vjera je vjera poslušnosti Gospodaru, ali ne samo izvršavanje rituala i vjerskih obaveza već islam je cijelokupni koncept ljudskog života.a izvršavanje islamskih propisa nam pomaže da budemo svjesni Allaha, da ne zaboravimo na svog Gospodara.

Svi oni koji izvršavaju vjerske dužnosti prema Bogu, oni izvršavaju obaveze prema svojoj porodici, prema svojoj djeci, prema svojim roditeljima, prema svojim komšijama, prema radnim kolegama, prema zajednici u kojoj živi pa i šire.

Oni koji izvršavaju naredbe svog Gospodara ne lažu, ne ogovaraju, ne varaju, ne konzumiraju alkohol, ne kockaju se, ne kidaju rodbinske veze, i ne vode bitku sa ljudima. Jer robovanje i poslušnost ima svoj cilj, ima cilj da preda kockice na svoje mjesto, da da svakom pravo, pomaže nam da budemo svjesni odgovornosti pred Gospodarom, za same sebe, za svoje ukućane i za druge, ako smo pokorni a drugi nisu mirni od nas, od naših djela i našeg govora, onda mi nismo shavtili cilj ibadeta tj; robovanja Allahu dž,š.

Dakle naši ibadeti koji radimo i ispunjavao svakodnevno ako nema na nas utjecaja i ako nema promjena, onda nismo iskreno postupili. Kako se suprostaviti najnovijim izazovima, sa razumjevanjem i mudrošću u postupcima, kako i na koji način se oduprijeti?

Moramo se pozaboviti sa slijedećom generacijom koja dolazi, koja se odgaja ovdje i koja raste na ovim prostorima. Njima treba potpora, islamska edukacija, moramo ih zaštiti od pogrešnih utjecaja, od droga, nasilja, nemorala, i svih stvari koje nam odvode omladinu u propast. Mormao ih mi učiti i naučiti, dati im nade, ljubavi, pažnje, i da uradimo onoliko koliko možemo i da damo sve od sebe da ustraju na pravom putu.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Imam Sedin Agić

August 19-2012

01 Ševal 1433

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s