Kako se suprostaviti iskušenjima?

Ono što bi muslimani trebali uraditi je da predstave Poslanika Muhammeda ,a,s, na najbolji način i da pokažu ono što je bio alejhi salatu ve selam, a ne na kamenovanje ambasada ili ubijanje nevinih diplomata. To je protiv islama, a ne zaislam i to ne govori o ljepoti islama već predstavlja islam na negativan način.

Trebamo na lijep način odgovoriti i ako nam dolaze provakacije, jer i kad sa njima raspravljamo trebamo da koristimo najbolje metode i da birmao riječi, jer postoji dobar razgovor ali isto tako postoji i bolji, a upravo nam tako Kur’an i naređuje.”a kad vam se obraćaju neznalice, vi im recite mir” ” a kad sa njima raspravljate, raspravljajte na najbolji način” treba uzvratiti na onaj način koji dolikuje islamu i koji pokazuje njegovu veličini i karakter na civiliziranost islama i njegovu kulturu, i da ne uzvraćamo loše lošijim, nego da umanjimo to zlo, pokazujući ljepotu islama, ili onu ljepšu sliku islama i svakog muslimana.

Nije pomoć poslaniku i islamu rušenje i širenje nereda na Zemlji, to nije od islama, tako su pojedini muslimani učinili medvjeđu uslugu. Tako da oni su jedva dočekali da se takvo nešto desi, a može se pretpostaviti da su znali da će neko od nedovoljno edukovanih muslimana reagovati na rigorozan način, jer tako će imati šta pričati i nastaviti dalje da šire laži i iznose neistine. Jer kad bolje sagledamo situaciju, uvidjet ćemo da je sve isplanirano, i da se to nije desilo slučajno, dok je borba između (D) i (R) ko će osvojiti, pojavljuje se taj film, mora se nešto dešavati. No, međutim i tu je slika postala jasnija, u početku je bilo puno dima, ali je počelo da postaje jasnije, slika nadolazi, i još se javlja u boji nije crno bijela.

Zašto jednom muslimani ne shavte važnost medije i njegove snage, zašto ne snime film o Poslaniku a,s, zašto ne predstave pravu sliku o islamu i muslimanima, jer je to savremeno oružje, a ujedno će uroditi plodom. Da se objasni prava slika ko je Muahmmed a,s, šta je islam, i ko su njegovi sljedbenici. To je naš zadadak, mi to moramo oni neće oni nas samo provociraju. Zašto oni moraju snimati film na onaj način koji oni žele, kao što je filma ”Poruka” ili ”Pustinjski ratnik” a ko je glumac u tim filmovima? Zar nije bilo preče da to muslimani snime? Ali kad bi muslimani znali, to je uzrečica većine, nažalost i danas, jer nemamo povjerenju jednih u druge.

Ko biva oni sve znaju i oni to mogu a muslimani nemogu. Koliko je islamskih radio stanica ili tv stanica ovdje kod nas koje propagiraju i predstavljaju islam i muslimane? Koliko ima dnevnih islamskih novina, ili sedmičnih ili mjesečnih? Možemo li pobrojati?

Zašto ne shvatimo važnost medije u današnje vrijeme? Allah dž,š, nam naređuje da se pripremimo protiv njih na najbolji način u suri Enfal, ” I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.

Vidite da se od nas traži i zahtjeva da se maksimalno pripremimo, a jedna od tih priprema je i media. Zatim uzvišeni nam pojašnjava i govori da će oni trošiti svija imanja samo da bi odvratili od Allahovog puta, dakle oni će konstantno trošiti imanja samo da bi odvraćali od pravog puta, eto taj fila što su snimili koliko je koštao možda nekoliko miliona, ali sigurno nije džaba.

Allah dž,š, nam govori u suri Enfal; Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih, sigurno, utrošiti, zatim će, zbog toga, žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali – u Džehennem će biti potjerani.

Eto oni rade sve planski ali Allah dž,š, ima svoj plan, koliko se oni trude da utrnu Allahov nur, Allah dž,š, to nedozvoljava i Njegov nur će opstati. Nakon svih tih dešavanja i pred toliki vijesti i propagande protiv islama, opet Allah dž,š, dadne da neko podrži njegovu vjeru, tako nas je Allah dž,š, počasti da je jedna amerikanka koja ima svega 15-16 godina dolazi nam u džamiju danas prije podne i prihvata dini islam, eto ako nas je bilo milion sad nas je milioni jedno, zato kako god oni nemogu sa svojim zavjerama ništa učiniti.

No, međutim ono što je čudnije je, da kad kažeš muslimanima da slijede Poslanika Muhammeda a,s, ili da je rekao Poslanik to i to, vidiš kako mnogi to negiraju i odbijaju, a sad se čudimo i protivimo kad se pojavi karikature ili neki film, zaista se mi trebamo preispitati, ko ga više mrzi, mi ili oni? Da Allah dž,š, oprosti na ovakvim riječima.

Nama je imperatim da izučavamo da tražimo nauku da se školujemo, jer prvi ajeti koji su objavljeni Polsaniku Muhammedu a,s, su IKRE, uči čitaj, razmišljaj, analiziraj, medititraj, dr Jusuf El-Karadavi današnji autoritet kaže da se riječ ILM, znanje i ostale izvednice koji aludiraju na izučavanje razmišljanje itd spominju u Kur’anuu preko 800 puta. Koja danas knjiga bodri na razmišljanje, meditiranje, analiziranje itd?

Zato pomozimo Poslanika Muhammeda a,s, sa slijeđenjem njegovog sunneta njegove prakse.

Rekao je engleski književnik Džordž Bernard: “Obaveza je da se Muhammed nazove spasiteljem čovječanstva. Ja sam ubijeđen da, kada bi neko poput Muhammeda preuzeo vođstvo, da bi svijet izašao iz svih problema u kojima se nalazi.” (Azametu-l-Islami, prvi tom)
Njemački književnik Gete je kazao: “Tražio sam u povijesti nekoga ko je bio najbolji uzor, pa sam uvidio da je to Muhammed.” (Ed-diwanu-š-šerkijju li-š-šairi-l-garbijji)
Američki naučnik Majkl Hart je izjavio: “Ja sam ubijeđen da je Muhammed jedini čovjek u povijesti koji je uspio u svim segmentima života.” (El-mietu-l-evailu)
Američki historičar Vill Durant je rekao: “Ako budemo sudili o nečijoj veličini na osnovu onoga što je ta osoba uradila, sasvim sigurno možemo zaključiti da je Muhammed jedan od najvećih velikana u povijesti.” (Kissatu-l-hadareti, 13/59)

Znam da su mnogi od vas veseli kad čuju da ovi kršćanski historičari ili pisci napišu ovako o Poslaniku Muhammedu a,s, i znam da vjerujete u ovo! Ali draga braćo jel nama treba nekko drugi da nas ubjeđuje u naše temelje vjere, pa da neko drugi pohvali Poslanika a,s, a nevjerujemo ili nismo ubjeđeni u Allahovu dž,š, pohvalu koja je došla prije 1433 godine. Allah dž,š, je objasnio najbolje njegovu ćud i narav, ali kad drugi kažu mi se divimo a nedivimo se kad to Allah dž,š, kaže.

Molim Allaha dž,š, da nas uputi da nam spasi omladinu da budu bolji od nas i da izgrade ono što mi nismoo i da urade ono što mi nemožemo amin.

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh

Imam Sedin Agić

Sep 15-2012

28 Ševval 1433

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s