Današnja hutba (12 Okt 2012 / 26 Zul Ka’deh 1433)

Prijateljstvo

Danas ćemo govoriti o prijateljstvu, ovu riječ nalazimo i u Kur’anu koja se spominje negdje oko 97 puta u različitim formama i različitim prilikama. Prijateljstvo se veže za ovaj i budući svije kao i za kabur.

Ono što je lijepo spomenuti danas, jeste da su ovo mubarek dani, ili sveti mjeseci, zato nam je bitno da popravimo svoje prijateljstvo, svoje bratstvo, da se ujedinimo, da počneme zajedno funkcionisati kao jedno tijelo, kao jedan ummet.ž, i jedna zajednica.

Zajednica koja će se brinuti o mladima koja će im nuditi riješenja u savremenom dobu, kako se boriti sa izazovima današnjice, koji će ih podupirati i izgraditi jednu jaku zajendicu koja će se ujediniti i koja će nuditi sve od sebe da sačuva svoj identitet, svoju vjeru, kultura i svoju naciju.

Što se tiče ovog svijeta i prijateljstva ono uključuje naše roditelje, braću i sestre po krvi, komšije, i ostale prijatelje koje susrećemo u školama, poslu, džamiji, itd.

Na budućem svijetu uključuje prijatelje koji su možda stanovnici vatre (Džehennema) i stanovnici Dženneta. Dok prijatelji u kaburu su oni koji će se nalaziti pored nas, (ili koji se nalaze) a mogu biti dobri i loši, muslimani kao i nemuslimani.

Najbolji prijatelji su naši roditelji, na ovom svijetu, o tome nas i Uzvišeni Allah obavještava, moramo ih poštovati i ako nas nagovaraju na nešto što nije dobro, čak ako bi željeli da ostavimo obožavanje Allaha dž,š, i tada se trebamo odnositi prema njima na naj-ljepši način, kaže Uzvišeni u suri Lukman 15;

A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svijetu, velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti.

Čak i ako su ostarili moramo ih poštovati i brinuti se o njima, sa lijepom riječju, lijepim ponašanjem prema njima, bez povisivanja glasa prema njima, jer oni su bili pream nama blagi dok smo bili mali.

Allah dž,š, nam govori u suri Isra 23; Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim.

Slijedeća naša obaveza su naša braća i sestre po krvi. Isto se moramo i sa njima obhoditt, prema njima blagi biti, poštvati ih itd. To je naša obaveza koju trebamo ispoštovati prema našim članovima porodice. Oni su naši prijatelji, takođe i naše komšije su naši prijatelji, bez obzira da li su oni muslimani ili ne-muslimani.

Rekao je Allah dž,š, u suri Nisa 36; I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu.

Slijedeća kategorija ili grupa prijatelja bi bila naši vršnjaci, i ova grupa je od važnog aspekta jer utječe na nas i naš karakter. Zato se moramo potruditi da izaberemo lijepo društvo koje će nam buiti od koristi a ne ono od kojih će nas glava zaboljeti.

Zato se moramo potruditi da izaberemo sebi prijatelje, vjerne prijatelje koji neće gledati samo materijalnu stranu, u protivnom ako izaberemo lose društvo može biti kobno za nas, a i za našu porodicu. Jednom je rečeno; reci mi ko ti je prijatelj, reći ću ti ko si ti!

Slijedeća grupa je isto važna i ako ne od važnijih prijatelja a to su naše hanume. Oni su naši vjerni prijatelji na ovom kao i na budućem svijetu. Kur’an nam govori o tome kao  mnogi hadisi Poslanika Muhammeda a,s, kakva veza treba da bude između supružnika da bi živili u miru i rahatluku.

Allah dž,š, nam kaže u suri Jasin 55-58: stanovnici Dženneta uživaće toga Dana u blagodatima veseli i radosni, oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni, u njemu će imati voća, i ono što budu željeli. “Mir vama!” – biće riječi Gospodara Milostivog.

Na Danu Sudnjem svako od nas će biti zauzet i preokupiran samim sobom i nikome neće biti ni do koga. Svako treba stati pred Allah dž,š, i položiti račun. Nećomo imati vremena da razmišljamo o drugima, tako da nam niko od familije bližnje ili daljnje neće na um pasti.

Allah dž,š, kaže u suri Abase 33-39; A kada dođe glas zaglušujući – na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje i od oca svoga, i od druge svoje i od sinova svojih – toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti, neka lica biće toga Dana blistava, nasmijana, radosna.

Poslanik a,s, nam govori u hadisu kog prenosi Ebu Musa El-Eš’ari r,a: primjer dobrog prijatelja je primjer prodavača miska (mirisa) ako od njega ne kupiš bar ćeš osjetiti njegov miris, dok je loš prijetelj primjer kovača, ako na tebe ne bude utjecala njegova prljavštvina onda će te bar zakačiti njegov (crni) dim. (bilježi ga Imam Ebu Davud)

Poslanik a,s, kaže u drugom hadisu kog prenosi Ebu Seid El-Huderi r,a; ne uzimaj prijatelja osim ako je vjernik, i nek ne jede tvoju hranu osim onaj koji je bogobojazan. (Ebu Davud i Tirmizi)

Poslanik a,s, je rekao u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre r,a; čovjek liči na svog prijatelja (način života) pa zato neka svako gleda s kim će družiti i ko će mu biti prijatelj. (Ebu Davud i Imam Tirmizi)

Imam Sedin Agić

12 Okt 2012/ 26 Zul Ka’deh 1433

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s