Blagodati mjeseca Zul Hidžeta

Svakako da su mnoge stranice ispisane o vrijednostima mjeseca Zul Hidžeta, puno se kazalo o samom žrtvovanju, o raznim ibadetima, vrijednostima prvih deset dana Zul Hidžeta itd.

Ono što ja želim je samo da napomenem a ne da vazim! Dakle svako od nas na ovaj ili onaj način želi da učini neko dobro dijelo u ovih dese dana Zul Hidžeta. Šta bi mi mogli žrtvovati od sebe, da bude u ime Allaha, da bude za Islam, da bude za muslimane, da bude za zajednicu u kojoj se nalazimo!

Postavlja se pitanje šta da uradimo a da bude korisno, odprilike svi ibadeti koji se novode preko posta, klanjanja, klanja kurbana, zikra, učenja Kur’ana, djeljenja sadake, zatim raspodjele (kurbanskog) mesa itd, sve je to manje više individualna korist, dok je kolektivna sasvim mala.

Evo nekoliko hadisa o ovom mubarek mjesecu:

Ibn Abbas r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Nema dana u kojima su dobra djela draža Allahu od ovih deset dana.” Prisutni upitase: “čak ni džihad u ime Allaha?” On s.a.v.s. reče: “Čak ni džihad u ime Allaha osim u slučaju kad čovjek ode da se bori žrtvujući sebe i svoj imetak radi Allaha i vrati se bez ičega.” (Buharija, 2/457).

Ibn Abbas r.a. također prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Nema djela ljepšeg u Allahovim očima, niti veće nagrade, od dobrog djela učinjenog u deset dana Žrtve.” Bio je upitan: “Pa ni džihad radi Allaha? “On odgovori: “Ni džihad radi Allaha, osim u slučaju čovjeka koji ode da se bori žrtvujući sebe (svoj život) i svoj imetak u tu svrhu, i vrati se bez ičega.” (Zabilježio el-Darmi, 1/357; lanac prenosioca je hasan i nalazi se u el-Irvaa’, 3/398)
Ovi tekstovi kao i ostali, pokazuju da su ovih deset dana bolji od bilo kojih drugi dana u godini, pa čak i od zadnjih deset dana Ramazana. Ali zadnjih deset noci Ramazana su bolji, jer u njima se nalazi Lejletul Qadr (noć Moći), koja je bolja od 1000 mjeseci. (Tefsir ibn Kesira, 5/412)

Zatim hadis i o šišanju i rezanju noktiju;

Poslanik s.a.v.s. rekao:”Kad vidite pun mjesec Zul Hidžeta, ako neko hoće od vas da prinese žrtvu (tj; da zakolje kurban), onda nek se ne šiša, i nek ne sječe nokte dok ne zakolje kurban.” U drugoj verziji se navodi da je rekao:“Nek ne odstranjuje (tj. ne dira) kosu ili kožu.” (Muslim, 13/164).

Mudrost iza ove zabrane onome koji hoće da se žrtvuje tako što se neće šišati, je kako bi ličio onome ko je u ”ihramu” u nekim obredima, i kako bi se što više približio Allahu dž.š. prinoseći žrtvu. Tako da ostavi svoju kosu ne ošišanu i nokte ne odrezane dok ne zakolje svoj kurban, u nadi da će ga Allah dž.š. spasiti od Džehennemske vatre.

Iz spomenutih predaja se vidi da ima velike koristi za one koji postupe na ovaj način koji se spominje u hadisima. Znamo da je ovih prošlih dana dosta toga spomenuo na račun islama i muslimana, a što je to tako, ja ne osuđujem da se kaže za muslimane da smo slabi muslimani ili muslimani po imenu, ili da smo daleko od islama, to je tačno ali neka se ostvi islam na miru.

Islam je kompletan kocept života, daje smjernice, upućuje na moral i na pravdu, i zbog toga treba učiniti preporod u svome životu. Koliko je nas stalo da popravimo stanje u nama i kod nas, islam treba pokazati onakav kakv jeste, na onaj način kakv on i jeste a ne izokretati stvari pa predstavljati islam na svoj način (sobstveni) ili na način kako to drugi žele i kako drugima paše.

”oni žele da ugase Allahove svijetlo sa svoji govorom, a Allah će upotpuniti svoj nur pa makr to bilo krivo nevjernicima”.

Ono što bi svako od nas trebao da uradi je, da se vrati svojoj vjeri i da je čuva od napada, jer svako od nas je odgovoran za svoje postupke, pa zato neka svako gleda kako predstavlja islam. Sama podčinjenost Allahovoj dž,š, volji nas vodi ka Njegovoj pokornosti, da se samo Njemu pokoravamo, da slijedimo ono što nam se naređuje da budemo čvrsti u vjerovanju, jer zaista današnje vrijeme je poljuljalo mnoge muslimane pa ih je nekako i stid što su muslimani.

A to nije čudno jer takvo vrijeme će doći ”čudan zeman” ”insan će osvanuti kao vjernik a omrknut će kao nevjernik, ili omrknut će kao vjernik a osvanuti kao nevjernik” kako se spominje i u hadisima.

Ako nije to današnje vrijeme onda je blizu, onda je ovo sve priprema. Mora se desiti nered na Zemlji ”Pojavio se metež (nered) i na kopnu i na moru, zbog ljudskih postupaka, zbog onoga što ljudi rade” tako kaže Uzvišeni. Zato nije čudno ovo što se dešava, samo ustraj na putu islama, i nadat je se velikom uspjehu.

Molim Allaha dž,š, da nas spasi iskušenja i da nam učvrsti iman u srcima da se ne pokolebamo ni jednog trenutka, Amin ja Rabbel Alemin.

Imam Sedin Agić

02 Zul Hidže 133

18 Okt 2012

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s