Rad za Islam!

Fethullah Gulen sa svojim saradnicima sagradio dvije hiljade osnovnoškolskih i srednjoškolskih centara, te trideset univerziteta. Sve te savremene škole podigao je u više od stotinu i šezdeset zemalja diljem svijeta. Primjer Fethullaha Gulena i njegovih vrijednih saradnika je u muslimanskoj savremenosti jedan od najistaknutijih kako se treba demonstrirati u zaštitu časti i svetosti Muhammeda alejhiselama. (Dr Enes Karić)

Primjer kako se radi za Islam, prezentiranje Islam na način koji će donijeti muslimanima ponos, napredak, jedinstvo je primjer ovog alima (učenjaka) biti od koristi i usluzi Islamu i muslimanima je pomoć Islamu i muslimanima. Samo je danas pitanje ko na ovaj način razmišlja, svako misli da radi za islam na svoj sobstveni način, ali da li taj način daje ploda?

Molimo Allaha dž,š, da nam podari ispravno razumjevanje Islama i da ga praktikujemo u svakodnovnom životu, da se vratimo vrijednostima Islama kako bi donjeli prije svega slavu sebi kao ljudskom rodu a svakako i Islamu. Je nije greška u Islamu kako mnogi muslimani misle, mnogi kritikuju samu vjeru kao koncept života, ali malo ćemo naći onih koji kritikuju sami sebe i svoj način života, jer ko islam se ne uklapu u moderni način življenja, a ne znaju da su se oni isključili iz koncepta življenja po Islamu.

Imam Sedin Agić

11 Okt-2012

25 Zul-Ka’deh 1433

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s