Veliki grijesi

Prvi dio

  1. Širk (pripisivanje Allahu dž,š, druga) ovo je najteži grijeh, ovaj grijeh je i najopasniji, ako se čovjek ne pokaje nema oprosta, Allah dž,š, nam govori u suri Nisa 48; Zaista Allah naeće oprostiti da mu se čini širk (neko smatra ravnim ili vrednijim) a oprostit će kome hoće, ono što je mimo toga. Učenjaci kažu da je mimo toga, mimo širka tj; mali grijesi.

Ovo je opasna pojava kod mnogih muslimana danas u modernom dobu, zato što postoji nekoliko vrsta širka, što nam govori i ukazuje na njegovu opasnost i da često ljudi padnu u taj grijeh a i ne osjećaju.

Veliki širk; je obožavanje nekoga mimo Allaha, ili činjenje bilo koje vrste ibadeta nekom drugom mimo Njega, npr; klanje ili prinošenje kurbana ili žrtve, činjenje dove, upućivanje dove nekom mimo Allaha. Jer kad se kaže da neko čini širk to ni u kom slučaju ne znači da oni niječu postojanje Allaha (Boga) ne, oni vjeruju u postojanje Boga, ali u isto vrijeme vjeruju i u neke druge stvari kao što su kipovi, kaburi, turbeta itd.

Mali širk, ili još kako se naziva skriveni širk; je pretvaranje i neiskrenost u djelima, tj, činjenje dobrih dijela da be se pred nekim pokazao kako je on ili ona džometni, kako su pobožni ili bilo koju drugu dunjalučku korist. Poslanik a,s, je rekao da je Uzvišeni rekao (hadis Kudsi) Ja nemam nikakve potrebe da Mi se drugi pripisuju ravnim, pa ko bude uradio djelo i u njemu Mi pridruži još nekoga, ostavljam njega i njegovo djelo. (bilježi ga Imam Muslim i Imamm ibn Madže).

Zato onaj ko ne vjeruje u Allaha dž,š, i Njegovog Poslanika a,s, on je u isto vrijeme i mušrik i kafir, ili kafir i mušrik. Imam Zehebi nije tretirao kufr (nevjerstvo) kao zaseban grijeh s obzirom da je obuhvaćen širkom.

koliko je onih koji danas čine širk na ovaj ili onaj način, zato se treba preispitati, mnogo je onih koji traže ili se mole nekom drugom pored Allaha dž,š.

A mi se pitamo zašto se ovoliko zlo proširilo, a nepitamo se kakv nam je odnos prema Allahu dž,š, kakva nam je veza? i tako dalje. Molim Allaha a nas uputi, da nam oprosti ako uradimo nešto što ne znamo i da nam ukaže na dobro, Amin ja Rabbel Alemin.

Imam Sedin Agić

Okt 12-2012 / 26 Zul Ka’deh 1433

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s