Veliki grijeh

Treći dio

3. Sihr ili magija: Bavljenje sihrom spada u velike grijehe, Poslanik a,s, je rekao; Čuvajte se sedam uništavajućih grije, pa je Poslanik a,s, spomenuo na prvom mjestu Širk, zatim bespravno ubijanje, i na trećem mjestu Sih.

A za one koji se bave sihrom u dini Islamu je predviđena teška kazna. Sihra ima više vrsta, oni koji se bave sihrom komuniciraju sa džinima i šejtanima, kojima prinose žrtve kako bi zadobili njihovu naklonost i podršku. Pod ovu vrsta pada i takozvane humajlije ili zapisi. Allah je sve zapisao i propisao zato ne treba da neko drugi piše išta, veš samo treba slijediti upute i smjernice Allaha dž,š, i Njegovog Resula MUhammeda a,s.

Dans ako uzmemo u obzir šta se sve radi, uvidjet ćemo da je ovo zlodjelo rasprostranjeno diljev svijeta, nažalost mnogi se žale na razne stvari ali slabo ko kontaktira i slabo je u vezi sa Allahom dž,š. Svakako i samo idenje onima koji se bave ovim velikim grijehom je veliki grijeh.

Jedino zaštitu i pomoć treba tražiti od Allaha dž,š, učiti Kur’an, slijediiti Poslanika Muhammeda a,s, i tako postati pokoran samo Allahu, a svega se klonuti jer samo nanosi štetu.

Molim Allaha dž,š, da nam pomogne i da nas spasi zlikovaca i onih koji na žele naškoditi sa svojim magijama, nema moći ni snage bez Allaha dž,š.

Imam Sedin Agić

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s