Khutbah – današnja hutba – Dec-07-2012 (23 Muharram 1434)

The nine commandments

Imam Sedin Agic Dear Muslims: the subject of my khutbah is about “the nine commandments” that our beloved Prophet received from Allah. The Prophet in turn advised the Muslims to follow and abide by them. These commandments were reported through a Hadith Al-Qudsi. They are very important in our daily life privately and publicly. If we apply them we will be happy and successful in this word and in the hereafter. The Hadith goes as follows:

My God bestowed upon me with nine commandments and I am commanding you to abide by them. He commanded me with sincerity in private and public, with justice during happiness or anger, with moderation during richness or poverty, that I shall forgive those who inflicted injustice upon me, that I shall give those who denied me, that I shall visit those who boycott me. And that my silence shall be contemplation; my speaking shall be remembrance (of Allah) and my seeing (things) shall be lessons. Reported by Ruzayn.

Dear Muslims: let me submit to you some reflections about these commandments. I want each one of you to reflect with me about them and then to ask himself if he is applying them in his daily life.

The first commandment is SINCERITY, privately and publicly. As you are aware, sincerity is very important in our daily life. All our activities would be useless if we do not have sincerity. And sincerity is one of the conditions of accepting good deeds.

Imam As-Shafie said: this hadith (hadith of hijra or actions are judge by intentions) is one third of the knowledge of the Islam. Allah demanded us to worship Him and to call upon Him with sincerity, in surah Al-A’raf 29 Allah says:  Say, [O Muhammad], “My Lord has ordered justice and that you maintain yourselves [in worship of Him] at every place [or time] of prostration, and invoke Him, sincere to Him in religion.” Just as He originated you, you will return [to life], A group [of you] He guided, and a group deserved [to be in] error.

In surah Al-Bayyinah 5 Allah informed us that we have been ordered to worship Him with sincerity and that our commitment should be pure without adulteration. The Qur’an states the following: And they were not commanded except to worship Allah, [being] sincere to Him in religion, inclining to truth, and to establish prayer and to give zakat. And that is the correct religion.

Dear Muslims: the second commandment is JUSTICE. One has to be just during happiness or distress. One should not be biased or prejudiced.  The whole Islamic system is built on JUSTICE.  Allah s,w,t, has forbade to Himself injustice and he made it forbidden amongst us. Hadith.

Injustice is considered a serious mistake and a big sin. Allah demanded from all of us to be just in our dealings whether with out friends or with our enemies. The Qur’an states in surah Al-Maida 8 the following:  O you who have believed, be persistently standing firm for Allah, witnesses in justice, and do not let the hatred of a people prevent you from being just. Be just; that is nearer to righteousness. And fear Allah; indeed, Allah is Acquainted with what you do.

Dear Muslims: the third commandment is MODERATION in all aspects of life. This particular advice related to expenditure. One has to be moderate in spending his wealth whether he is rich or not. It should be noted here that both “richness” and “poverty” are test from Allah.

We are to be tested as to how we are to earn our wealth and how we are to spend it. Allah demanded us in many places in the Qur’an to be moderate. In surah Al-Isra’a 29 Allah says: And do not make your hand [as] chained to your neck or extend it completely and [thereby] become blamed and insolvent.

Dear Brothers” the forth commandment is FOREGIVNESS. We are to forgive those who committed mistakes against us; otherwise forgiveness does not mean anything. Since all of us make mistakes, we should ask Allah to forgive us. However, if we do not apologize to those whom we offended, how do we expect Allah to forgive us!

There fore someone commits mistakes against us, we should forgive him and forget his mistakes; otherwise, dispute, hatred and animosity will start and continue to be with us.

The concept of forgiveness is very important in the social life of people. Allah says in surah An-Noor 22 the following:  And let them pardon and overlook. Would you not like that Allah should forgive you? And Allah is Forgiving and Merciful.

Dear Muslims; the fifth commandment is GENEROSITY to those who deprive you and those who deny you when you are in need of their help. Giving is better than receiving, and giving is known to be a noble act. However, giving those who denied you at a time of need is high degree of iman. One should not treat people as they deserve,, but as you want them to treat you. One has to give the best if he wants to be rewarded the best. Allah says in surah Ali Imran 92 the following: Never will you attain the good [reward] until you spend [in the way of Allah] from that which you love. And whatever you spend – indeed, Allah is Knowing of it. 

_______________________

Devet vasijeta (savjeta ili poruka)

Dec-07-2012 (23 Muharrem 1434)

U današnjim porukama koje se spominju u hadisu a kojeg podržavaju drugi vjerodostojni hadisi, da je Resul a,s, rekao kao savjet muslimanima da ih se pridržavaju i slijede ih. Ovi savjeti su važnii za naš svakodnovni život. Hadis kaže; Allah mi je naredio devet stvari a ja vam ih ostavljam u vasijet; oporučio mi je ISKRENOST na javi i taji (javno i tajno) zatim mi je oporučio PRAVEDNOST u srdžbi i zadovoljstvu, zatim UMJERENOST (dosljednost, skromnost) u bogatsvu i siromaštvu, i da OPRAŠTAM onome ko mi je nepravdu učinio, da DAMJEM onome ko meni brani (nedaje), da ČUVAM RODBINSKE VEZE, a moja ŠUTNJA da bude razmišljanje, a moj GOVOR zikrom (spominjanjem Allaha) i moj POGLED ibretom.

Sad ćemo pokušati da napomenemo na neke činjenice iz ovog hadisa, zato pokušajte pažljivo razmišljati o svakoj tački ovog hadisa. Prva od njih je ISKRENOST javno i tajno, iskrenost je važan dio  ljudskog života, na iskrenošću počiva svaki dobar posao, tako da ako i bilo šta uradimo a taj posao bude ne iskren, tada bi naše djelo bilo uzalud.

Imam Šafija r,h, je kazao; ovaj hadis (misleći na hadis o hidžri) je jedna trećina islamskog znanja (nauke). Allah dž,š, nas doziva da Njega obožavao iskreno, tako u suri El-Ea’raf 29 Uzvišeni kaže; Reci: “Gospodar moj naređuje – pravednost. I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu, i molite Mu se iskreno Mu ispovijedajući vjeru! Kao što vas je iz ničega stvorio, tako će vas ponovo oživiti’’.

U suri Bejjine 5 Uzvišeni kaže; a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.

Drauga stvar je; PRAVDA. Zahtjeva se od nas pravda i kad smo veseli (raspoloženi) i kad smo ljuti. Allah dž,š, je zabranio ZULUM Sebi i učinio ga je među nama zabranjenim. Hadis.

Čitav islamski sistem se zasniva na pravednosti, jer je nepravda veliki grijeh. Allah dž,š, zahtjeva od nas da budemo pravedni sa svim Njegovim stvorenjima, sa prijateljima i sa neprijateljima. U suri Maide 8 Uzvišeni kaže; O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!

Treća stvar je; UMJERENOST, umjerenost u svim stvarima. Umjerenost u trošenju, umjerenost u davanju, umjerenost u škrtotsti, dakel bio ”bogat” ili ”siromah” od nas se traži da budemo umjereni. Allah dž,š, kaže u suri Isra 29; Ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu – da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao.

Četvrta stvar je; OPRAŠTANJE, mormao opraštati jedni drugima, prelaziti preko ružnih postupaka. Jer svako od nas je griješan i svi se mormao moliti Allahu i tražiti oprosta od Njega, ali ako se mi ne izvinjavamo onima koje smo uvredili, kako mislimo da će nama Allah oprostiti!

Trebamo opraštati jedni drugima kako bi se popravilo naše međusobno stanje, naši odnosi, naše veze, jer ako to ne učinimo onda će se povećati mržnja i neprijateljstvo među nama. Jer praštanje je bitan koncept ili faktor u ljudskom socijalnom životu. Allah dž,š, kaže u suri Nur 22: neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i samilostan je.

Peta stvar je; PLEMENITOST prema onima koji su nas odbacili, koji su nas zaboravili. ”Davanje je bolje od uzimanja’‘ ili ”ruka koja daje je bolja od one koja uzima” hadis, kao što je davanje lijep posao i lijepo djelo. Davanje ili pomaganje onima koji su te odbili i okrenuli leđa od tebe, onda kad im je pomoć potrebna, je u stvari znak jakog imana (vjerovanja). Jer nekada ne trebamo tretirati ljude onako kako to oni zaslužuju, već ih treba tretirati na onaj način na koji bi ti volio da budeš tretiran. Allah dž,šm kaže u suri Ali Imran 92: Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže; a bilo šta vi udijelili, Allah će, sigurno, za to znati.

Molim Allaha da nam popravi stanje i da nas uputi na pravi put. Nastavit ćemo sa sljedećih četiri ako Bog da.

3 thoughts on “Khutbah – današnja hutba – Dec-07-2012 (23 Muharram 1434)

  1. ezretan

    Alhamdulillah da smo Muslimani
    I da slijedimo istinsko svjetlo kojim je naseg voljenog Pejgambera Muhameda Saws podario Allah swt za vjecnost.
    Vec Sam proslijedila vasu Khotbu
    I molim Allaha swt da nas sebi priblizava iz Trena u tren sve vise, da iskreno volimo Allaha swt, pejgambera Mohammeda saws, njegovu casnu porodicu, ashabe I njihive porodice, bracu I sestre u Islamu, I molimo hajr na sve sto je Allah swt stvorio.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s