Vrste grijeha

U islamiskim izvorima se koristi više izaza za grijeh npr; riječ ISM, množina ASAM, ili ZENB množina ZUNUB, ili MA’SIJEH množin MEASI, ili VIZR množina EVZAR, ili FISK množina FUSUK, ili HATIEH množina HATAJA, ili SEJJIEH množina SEJJIAT itd. Evo mi smo spomenuli sedam vrsta, svakako da svaka riječ govori o posenoj vrsti grijeha, ali svi ovi izrazi govore o griješenju tj; postupanje odnosno odstupanje od dini islama.

Ibn Tejmijje je kazao o grijehu; Grijeh je postupanje suprotno šerijatskim propisima. Ko god postupa suprotno onome što je Allah dž,š, propisao putem Svojih Poslanika i objavljenih Knjiga, čini grijeh.

Poslanik a,s, je rekao; Grijeh je ono što vjernika kopka u prsima, za šta ne bi volio da saznaju ljudi. Imam Muslim. Spomenut ću par ajeta iz sure En-Nisa 110-112, Allah dž,š kaže; Onaj ko kakvo zlo[1] učini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti – naći će da Allah prašta i da je milostiv. Onaj ko grijeh[2] uradi – na svoju štetu ga je uradio. – A Allah sve zna i mudar je. A onaj ko kakav prijestup[3] ili grijeh počini pa time nedužna čovjeka potvori – natovario je na sebe i kletvu i grijeh očiti.

Neki učenjaci kažu; ”HATIEH” (u Korkutovom prevodu ”prijestup”) greška ili pogreška, se počini svejedno svjesno ili nesvjesno. Dok ”ISM” ( u Korkutovom prevodu ”grijeh”) se čini namjerno i svjesno. Zatim ”HATIEH” prijestup ili greška, označava mali grijeh (s tim što ako se konstantno radi prelazi u veliki, zato treba voditi računa o tome) a ”ISM” označava veliki grijeh.

Ovo je samo mala skromna napomena koja će nam, nadam se pomoći da bolje razumijemo i da se bolje pazimo i čovamo od griješenja i grijeha.

 Molim Allaha dž,š, da bude od koristi. Amin

Imam Sedin Agić

Dec-10-2012

26 Muharrem 1434.


[1] Zlo, kako se prevodi kod Besima Korkuta r,h, na arapskom je ”SU”

[2] Grijeh,  kako se spominje u istom izvoru se kaže ”ISM”

[3] Prijestup ili grijeh, u istom izvoru kaže se; ”Hatieh” i ”ISM”.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s