Hutba Dec-14-2012 (01 Safar 1434)

Devet poruka, savjeta (vasijeta)

II dio

110830_Eid_5Deraga braćo prošlog petka smo govorili o prvih 5 poruka, nadam se da smo pokušali da ih implementiramo i sprovedemo u praksu. Danas ćemo nastaviti sa preostalih 4 vasijjeta. U prvom dijelu smo govorili o; ISKRENOŠĆU, zatim PRAVDI, UMJERENOSTI, OPRAŠTANJU i PLEMENITOSTI.

U nastavku da spomenemo cijeli hadis a onda i preostale savjete malo detaljnije. Hadis kaže; Allah mi je naredio devet stvari a ja vam ih ostavljam u vasijet; oporučio mi je ISKRENOST na javi i taji (javno i tajno) zatim mi je oporučio PRAVEDNOST u srdžbi i zadovoljstvu, zatim UMJERENOST (dosljednost, skromnost) u bogatsvu i siromaštvu, i da OPROSTIM onome ko mi je nepravdu učinio, da DAM onome ko meni brani (nedaje), da POSJEĆUJEM ONOG KOJI MENE NE POSJEĆUJU, a moja ŠUTNJA da bude razmišljanje, a moj GOVOR da bude zikrom (spominjanjem Allaha) i amoj POGLED da bude ibretom.

Danas govorimo o šestom savjetu; POSJEĆIVANJE ONIH KOJI NAS NE POSJEĆUJU, ovo je težak zadatak, kako posjetiti one koji su prekinuli vezu s tobom? Naš Poslanik a,s, nas savjetuje da poštujemo, da pomažemo jedni druge. On a,s, insistira da se trebamo obilaziti i da se ne udaljavamo jedni od drugih. U hadisu kog prenosi Ebu Ejjub r,a, da je Poslanik a,s, rekao; Nije dozvoljeno muslimanu da ne priča sa bratom muslimanom više od tri noći. Kad se sretnu okorene se ovaj, okrene se onaj, i bolji od njih dvojice je onaj koji prvi nazove selam. Hadis Muttefekun alejhi.

Allah dž,š, kaže u suri El-Maide 2; Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu.

Sedmi savjet je; Da ŠUTNJA BUDE razmišljanje; kad god musliman šuti on tada razmišlja, meditira, analizira dešavanja itd. Allah dž,š, hvali one koji razmišljaju o Allahovim stvorenjima o svemiru. U suri Ali Imran 190-191 Allah dž,š, kaže; za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. “Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri! Gospodaru naš, onoga koga Ti budeš u vatru ubacio Ti si već osramotio, a nevjernicima neće niko u pomoć priteći.

Osma oporuka je; Da GOVOR bude zikr (spominjanje Allaha dž,š). Kad god čovjek muslima priča njegov govor bi trebao biti slavljenje Allaha dž,š, napominjanje drugih da ne zaborave Allaha, da se obhodimo po Njegovim naredbama i da ostavimo Njegove zabrane. U suri El-Ahzab 35 uzvišeni kaže;

Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.

Poslanik a,s, je rekao; ”Neka ti jezik uvijek bude vlažan od spominjanja Allaha.” Neko je Imamu Hasanu El-Basriju, Allah mu se smilovao, rekao: “O Ebu Seide, hladno mi je srce. El-Hasan El-Basri mu reče: “Zagrij ga spominjanjem Allaha.” Rekao je Mekhul: ’Spominjanje Allaha je lijek, a spominjanje ljudi je bolest

I deveti savjet je; Da POGLED ili gledanje (razmišljanje, analiziranje) bude ibretom, poukom. Od nas se traži i zahtjeva da razgledamo, da posjećujemo, da putujemo po svijetu i svakako da iz toga uzimamo lekcije. Takvo razmišljanje će nas voditi ka dobru i pokornosti. U suri Tevba 112 Allah dž,š, kaže; Oni se kaju, i Njemu klanjaju, i Njega hvale, i poste, i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju. A vjernike obraduj!

U suri El-Ankebut 20 uzvišeni kaže; Reci: “Putujte po svijetu da vidite šta je On iz ničega stvorio. Zatim u suri Ali Imran 137; Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u laž ugonili.”

Ovo je kompletan hadis koji nam oporučuje devet stvari koje ćemo nadam se sprovesti u svoj svakodnevni život. Pa da ih se prisjetimo:

ISKRENOST, zatim PRAVDA, UMJERENOST u svemu, OPRAŠTANJE, PLEMENITOST i davanje. Zatim MEĐUSOBNO POSJEĆIVANJE i obilaženje, da ŠUTIMO ako nemamo šta korisno kazati. Da GOVORIMO i preporučujemo samo dobro i da RAZGLEDAMO oko sebe i da pouku izvlačimo.

Molim Allaha dž,š, da nas učini iskrenim, da nas učini pravednim, da nas učini umjerenim, da nam ulije u srca rahmet za opraštanje, molim Allaha da nam podari međusobnu ljubav, da se posjećujemo, da govorimo istinu, Amin.

__________________________________________________

The Nine commandments

II part

110830_Eid_6The subject of my khutbah today is about “the nine commandments” that our beloved Prophet received from Allah (swt). The Prophet in turn advised the Muslims to follow and abide by them. They are very important in our daily life privately and publicly. If we apply them we will be happy and successful in this world and in the hereafter as well.

The hadith goes as follows: My God bestowed upon me with nine commandments and I am commanding you to abide by them. He commanded me with sincerity in private and public, with justice during happiness or anger, with moderation during richness or poverty, that I shall forgive those who inflicted injustice upon me, that I shall give those who denied me, that I shall visit those who boycott me. And that my silence shall be contemplation; my speaking shall be remembrance (of Allah) and my seeing (things) shall be lessons. Reported by Ruzayn.

And in previous khutbah we mentioned five of them and today we will mention rest of them, let us remember what we said: we mentioned SINCERITY, JUSTICE, MODERATION, FORGIVENESS and GENEROSITY.

Dear Muslims today insha Allah, we will finish this hadith. So, the sixth commandment is VISITING the ones who break their acquaintance with you. Our beloved Prophet informed us to respect, honor and help each other. He insisted that we should visit each other and not to depart from each other. In one of his series of ahadith in following:

Narrated by Abu Ayyub r,a, that the Messenger of Allah said: It is not lawful for a Muslim to depart his brother for over three nights. They meet and they refuse to face each other. The best is the one who takes the initiative to say salaam to the other.

Allah said in surah Al-Maida 2: And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression.

Dear Muslims the seventh commandment is SILENCE IS REFLECTION. Anytime a Muslim is quiet and silent, he is thinking, reflecting, contemplating and evaluating. Allah praised those who think, ponder and contemplate in the creation of the Universe. In surah Ali Imran 190-191 Allah said: Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day are signs for those of understanding. Who remember Allah while standing or sitting or [lying] on their sides and give thought to the creation of the heavens and the earth, [saying], “Our Lord, You did not create this aimlessly; exalted are You [above such a thing]; then protect us from the punishment of the Fire.

Dear Brothers: the eight commandments is SPEAKING IS REMEMBERING. The latter word is to mean speaking the truth and also remembering the name of Allah and His ninety-nine beautiful names. This means that Muslim is to invite people to Allah, remind them of their obligations to Him, and to be a good example to others.

As far as the idea of remembering Allah, will receive forgiveness and mercy. In surah Al-Ahzab 35 Allah said: Indeed, the Muslim men and Muslim women, the believing men and believing women, the obedient men and obedient women, the truthful men and truthful women, the patient men and patient women, the humble men and humble women, the charitable men and charitable women, the fasting men and fasting women, the men who guard their private parts and the women who do so, and the men who remember Allah often and the women who do so – for them Allah has prepared forgiveness and a great reward.

The Messenger of Allah said: “Let your tongue always be moist (wet) from the remembrance of Allah.” One man came to Imam Hasan and told him: I feel my heart is cold and Imam Hasan said: Warm your heart with remembrance of Allah. Makhool said: Remembrance of Allah is a medicine (cure) while remembrance of people is disease.

Dear Muslims: the ninth commandment is TAKING LESSONS FROM SEEING THINGS. Allah demanded us to look around, visit the historical places and take lessons. In so doing we will reflect to do good. Allah praised those who wander in devotion for His cause. He considers them believers. In surah At-Tawbah 112 Allah said: [Such believers are] the repentant, the worshippers, the praisers [of Allah], the travelers [for His cause], those who bow and prostrate [in prayer], those who enjoin what is right and forbid what is wrong, and those who observe the limits [set by] Allah. And give good tidings to the believers.

My dear Brothers: I do advice my self and yourselves to reflect on the meaning of each commandment. I want you to apply the meaning of this hadith in your private and public life. By so doing you will be closer to Allah and He will love you. If and when you attain His satisfaction, He will give you peace, happiness, health, strong faith and success in this world and in the hereafter.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s