Poruka – Sehla ibn Abdullaha r.h.

Rekao je Sehl bin Abdullah r,h, : Ko bude govorio o stvarima koje ga se ne tiču, bit će lišen iskrenosti. Ko bude zauzet sa beskorisnim stvarima bit će lišen bogobojaznosti i pobožnosti. Ko bude razmišljao  loše bit će lišen ubjeđenja, a ko bude lišen ovih triju stvari propao je.

(Svako bi se trebao zanimati sa stvarima koje se uprao njega tiču, kao što je vraćanje vjeri, pokornost Bogu, poslušnost Poslaniku. ”Jedne prilike se spominje da je Nasrudin hodža krenuo u selo, pa prođe pored jedne grupe ljudi a oni će ti njemu; Hodža vidjeli ti da pronesoše tepsiju mesa, a Nasrudin hodža im reče mene se to ne tiče, a oni rekoše hodža; haman da odnesoše tebi, a hodža im reče; šta se to onda vas tiče”. Dakle ne treba se baviti onim stvarima koje nas se ne tiče i to je karakteristika iskrenih vjernika, kako i Poslanik a,s, kaže; Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: ˝ Od ljepote čovjekova islama jeste da ostavi ono što ga se ne tiče. ˝ (Hasen – hadis, bilježe ga Tirmizi i drugi)

Zatim zautetost sa boskorisnim stvarima koje će čovjeku biti od razloga da izgubi bogobojaznost i pobožnost, jer se čovjek zanima stvarima od kojih nema koristi ni na dunjaluku a ni na ahiretu. Kako kažu da ubiju vrijeme, a ne znaju da samo sebe ubijaju, kod nas muslimana vrijeme je skupo i dragocijeno, i treba ga maksimalno iskoristiti u onome što je korisno za nas, za naš din, itd. Kako bi našredovali iz dana u dan.

Zatim je isti slučaj i sa onima koji razmišljaju na smicalice, koji gube ubjeđenje, pouzdanje, gube sigurnost i čvrsto vjerovanje. Molim Allaha da nam podari jak iman (vjerovanje) da nam srca ukrasi pokornošču, poslušnošću, da budemo ubjeđeni i sigurni u Allahovu pomoć. I da budemo sigurni na Danu Sudnjem, AMIN).

Imam Sedin Agić

Advertisements

One thought on “Poruka – Sehla ibn Abdullaha r.h.

  1. Pingback: glowingcasino.com/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s