Vremenska razdoblja između Poslanika a,s.

Nigdje se ne spominje konkretno vremensko razdoblje između Adema a,s, i Muhammeda a,s, čak se uopšte nezna koliko je živio Adem alejhi selam. No, međutim postoje hadisi koji se mogu spojiti zajedno da bi bili u mogućnosti odrediti neko vrijeme ali opet ne u cijelosti. Neki od tih hadisa su sahih predaje (vjerodostojne) dok neke nisu kao što ima ili se spominje dio vremenskog razdoblja koji uopšte nije spomenut, tako da ih je nemoguće i odrediti[1].

Neke vjerodostojne predaje:

Allahov dž,š, govor za Nuha a,s, da je pozivao svoj narod 950 godina, u suri Ankebut 14 Allah dž,š, kaže; Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao hiljadu, manje pedeset, godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali.

Period između Isa’a a,s, i Muhammeda a,s. Imam Buhari bilježi predaju (br; 3732) od Selmana El-Farisija r,a, da je rekao; Period između Isa’a a,s, i Muhammeda a,s, je 600 godina.

Neke od predaja koje nisu vjerodostojne jer se ulema razilazi oko toga

Period između Adema a,s, i Nuha a,s. Od Ebi Umame r,a, se prenosi da je neki čovjek rekao; O Allahov Poslaniče! Je li Adem bio Poslanik? Poslanik a,s, reče; Da. Čovjek ponovo upita; Koliko je bilo između Adema a,s, i Nuha a,s? Poslanik a,s, reče; 10 vjekova (stoljeća). Bilježi ga ibn Hibban u svome sahihu (14-69). Zatim Imam El-Hakim Mustedreku (2-262). I kaže da je sahih po uslovu Imam Muslimam. A Imam Zehebi se složio s tim. Imam Ibn Kesir je rekao u svojoj knjizi El-Bidaje (1-94) ovaj hadis je po uslovu imama Muslima ali ga on nije zabilježio.

Period između Nuha a,s, i Ibrahima a,s. Dokaz je u Ebu Umametovom hadisu u nastavku; Reče čovjek; koliko je bilo između Nuha i Ibrahima a,s,? Poslanik reče; 10 stoljeća. Bilježi ga Imam El-Hakim u Mustedreku (2-288) i ocjenio ga sa sahihom, po uslovu Imama Muslima. Kao i Imam Taberani u Mu’džemul Kebiru (8-118), zatim i Albani ga je okarakterisao sahihom.

Neki drugi izvori:

Period između Musa’a a,,s, i Isa’a a,s. Imam El-Kurtubi r,h, je rekao; Ulema se razilazi oko ovg perioda, pa je spomenuo Muhammed ibn Sa’d u svojoj knjizi ”Tabakat” od ibn Abbasa r,a, da je rekao; Period između Musa’a ibn Imrana i Isa’a sina Merjeminog je bilo 1700 godina, dok je u tom periodu između Musa’a a,s, i Isa’a a,s, poslato još 1000 Poslanika od beni israila. Dok je period između Isa’a a,s, i Muhammeda a,s, 599 godina. (Tefsir El.Kutubi 6;121).

Imam Ibn Hadžer kaže: učenjaci se slažu (koncenzus) da je vremenski period židova sve do poslanstva Muhammeda a,s, bilo više od 2000 godina a period kršćana od toga je 600 godina.  (Fethul Bari 4-449).

Kad se spominje stoljeće ili vijek, tu se ulema razilazi, da li je stoljeće od sto godina (100) ili se pak radi o jednoj generaciji, ako je tačno da se radi o  generaciji onda njihov vijek je dio Nuhovog a,s, vremena. A to je koliko je on pozivao svoj narod (950) godina, a mi ne znamo koliko su živjeli ostali narodi.

Kao što smo spomenuli da ova vrsta poznavanja nam neće pomoći ništa ščim se postiže pokornost Allahu dž.š. kao što nas ne pribliđava Njegovoj blizini, zato nije ni dobro puno zapitkivati o nekim stvarima kje su manje bitne ili nebitne, kako bi mogli provesti vremena što više sa stvarima koje će nas privući Božijoj blizini i oprostu.

Imam Sedin Agić


[1] Ono što je interesantno da ljudi često postavljaju pitanja od kojih nema puno koristi ili nema nikakve koristi. A jedno pitanje je i ovog sadržaja.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s