Kako odgovoriti na ljudske pretpostavke

Zahvaljujem se Allahu dž,š, na uputi, s kojom nas je počastio, donosimo salavat i selam na Njegovog miljenika Muhammeda a,s, i molim Allaha dž,š, da nam pomogne u sljeđenju dini islama do Sudnjeg Dana. Večeras ako Bog da pokušat ću u kratim crtama da skrenem pažnji da odgovorimo na ova pitanja koja su se dešavala ovih dana, ja nisam ni jučer na džumi to spominjao upavo zbog tih nekih izjava koje  su bez dokaza, i bez ikakvih osnova. Kako da se mi odnosimo prema svim tim dešavanjima, evo bilo je najavljeno za smak svijeta, pa ništa, a i dolazi nam njihov praznik, pa još jedan njihov praznik koji je prihvaćen i kod mnogih muslimana a to je nova godina.

Najbolji odgovor na ovo pitanje je naša uzvišena vjera, i to je najbolji odgovor na sva zbivanja i dešavanja. Jer ljudi su počeli da u svašta vjeruju ali ne samo u ono što treba da vjeruju. Svi nešto predviđaju ali niko nema evidencije, niko ne zna pravu istinu a malo je i onih koji slijede pravu istinu.

Većina se povodi za nekim pretpostavkama, i ko biva oni kako nagovjeste odprilike tako bi nekako trebalo i biti, znate onu poslovicu (gdje ima dima ima i vatre), a zašto je to tako?

Evo kako Kur’an odgovara takvima koji slijede pretpostavke: dakle u suri Nedžm 27-30 ajet Uzvišeni kaže: “Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim, a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi. Zato se ti okani onoga koji Kur’an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi – to je vrhunac njihova znanja – Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na Pravome putu.”

Zatim uzvišeni kaže u suri Hudžurat; O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga –  a vama je to odvratno –  zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.

Evo, sad se možemo uvjeriti da nagađanja nisu nova danas u novom vremenu, sve je isto sve se ponavlja samo što se metode mjenjaju, druge kese, druga pakovanja (okolo kalaj a u nutra belaj). A da li im je koristilo to predviđanje stvari?

A šta je za najavu kraja svijeta!

Pa to je u suština dobra vijest ali ne i nova kao što rekoh i malo čas, kraj svijeta je najavljen i prije maja, Poslanik a,s, je najavio kraj svijeta i rekao je da je on a,s, došao samo malo prije nastupanja Sudnjeg Dana. Jer samo njegovo a,s, poslanstvo je pred-zank Sudnjeg Dana.

Dok Poslanik a,s, priča ashabima i podučava ih vjeri, dolazi beduin i pita Resula o Allahov poslaniče kada će Sudnji Dan, a Poslanik a,s, nastavlja da govori i savjetuje ashabe, pa kad završi upita Poslanik a,s, gdje je onaj koji pita kada će Sudnji Dan? Kaže čovjek eve me tu sam; a Poslanik a,s, ga upita; Šta si ti pripremio za Sudnji Dan? Čovjek reče; Ja volim Allah i Njegovog Poslanika a,s, Kaže Poslanik na tome ustraj.

Dakle nije to novo pitanje, vidimo da su ljudi pitali i Poslanika a,s. Čak Allah dž,š, šalje Džibrila Poslaniku da poduči ashabe o islamu. Pa kad je Džibril alejhi selam upitao Poslanika o Islamu, (pet islamskih šarat) pa ga je upitao o Imanu (šest imanskih šarta) i upitao ga o Ihsanu (najvećem stepenu vjerovanja) dobročinstvu; pa reče da je dobročinstvo da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš jer i ako ti njega ne vidiš znaj da on tebe vidi. Zatim je Poslanik upitan o Sudnjem Dana pa Poslanik a,s, reče; Upitani ništa nezna više od onoga koji puta. Ali ću te obavsjestiti o njegovim predzancima.

Dakle postoje pred-znaci Sudnjeg Dana, a ne kako je kome ćejf da najavi, eto smaka svijeta.

Ono što je dobro ako ljudi pozitivno o tome razmišljaju jeste da se pripremaju, ja nisam vidio nikoga da se priprema jučer za taj događaj, svi nekako očekuju da vide hoće li se desiti, a eto nije, svakako da nije jer nije mu ni vrijeme, a kad će to samo Allah zna.

Danas se može primjetiti da je svijet uznapredovao u tehnici kao nikada ranije, (došlo je se do nekog vrhunca) ali zato imamo i s druge strane nazadnost u svijetu kad je upitanju vjera u Boga jednog jedinog. Nikad više nismo imali doktora, ali zato nikada više oboljelihi bolesnih. Nikada nije čovječanstvo imalo više psihologa i psihijatara ali zato i nikada više luđih i poremećenih. Nikada više nismo imali knjiga svakakvih ali zato nikada više nismo udaljeniji od Kur’ana. Nikada više nismo imali profesera i učitelja a nikada više nepismenijeg naroda, samo kad bi se statistika uradila vidjeli bi rezultate.

I tako krenite redom pa ćete vidjeti uspjeha i ponore u svijetu. Zašto? Kako to da se pojavi baš u vijeku nauke, tehnike i malte ne savršenstvu, ali savršenstva u materijalizmu a ne savršenstvo u duhovnom smislu.

A kad će onda Sudnji dan?

Pa mnogi su najavljivali kraj svijeta, ali bez rezultata, tako haman da je narod i navikao na takve izjave i predviđanja. Ali zašto nikad nisu pogodili, postavlja se pitanje: odgovor je; zato jer to niko nezna i nikome nije poznato od Allahovih stvorenja čak ni melekima ni Resulima.

Jer da je Allah htio da mi znamo vrijeme i dan svoje smrti vjerujem da ga mnogi od nas ne bi ni dočekali, već bi crkli od straha, to jedno, a drugo svi bi mi izgubili i želja za radom, igubili bi želja za životom jer zašto raditi ako već znamo da ćemo umrijeti. Zašto praviti kuće, porodicu graditi, uživati u života, sve te želje bi se pogasile ako bi znali tačan datum svoje smrti.

Kako se osjećaju oni kojima doktori kažu da imje ostalo od života dan, hefta, mjesec, godina itd. Mnogi ne dočekaju to vrijeme!

Dakle znanje o smaku svijeta zna samo onaj ko je stvorio svijet i sve ono što se nalazi na njemu. Poslanik a,s, najavljuje Sudnji Dan ali onda kada se svi predznaci Sudnjeg Dana ispune, a postoje dvije kategorije predznaka Sudnjeg Dana a to su Mali i veliki predznaci Sudnjeg Dana.

Zato jedino riješenje da se sačuvamo od svakakvih pretpostavki i raznih ubjeđenja i stranputica koje pozivaju u propast i provaliju je prvi imperatim a to je: Uči čitaj. I drugi je: “ZNAJ da nema boga osim Allaha”. A može se samo saznati kad se posvetimo svojoj vjeri dini islamu s kojim nas je Allah uzdigao. I ako budemo tražili ponos u nečemu drugom mimo islama Allah će nas poniziti.

Draga braćo, drage setre, majke i očevi, vratimo se Allah prije nego nam dođe smrtni čas, slijedimo samo ono što nam Allag dž,š, govori i Njegov Poslanik a,s. A kanimo se pretpostavki, jer nas pretpostavke polako ali sigurno odvode ka propasti.

Molim Allaha da nas uputi na pravi put, da nam sačuva našu omladinu, da budu bolji od nas, i da nas sviju izvede iz tame u svjetlo, Amin ja Rabbel Alemin.

Imam Sedin Agić

Dec-22-2012

09 Safer 1434.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s