Ebu Sufjan Es-Sevri je kazao

Rekao je Ebu Sufjan Es-Sevri r,h, Deset stvari su beskorisne:

  1. Čovjek koji dovi samo za sebe, a ne dovi za svoje roditelje niti za vjernike i vjernice.
  2. Čovjek koji zna učiti Kur’an  a ne uči ga svaki dan (svakodnevno).
  3. Čovjek koji uđe u džamiju i iziđe iz nje a ne klanja dva rekata (tehijatul mesdžida). nafile.
  4. Čovjek koji prođe pored mezarja a ne nazove im selam i ne uputi dovu za njih.
  5. Čovjek koji dođe kući (vrati se s sputa) petkom a ne otiđe na džumu.
  6. Čovjek koji ne ide pred učenjaka kad ima priluku (kad mu se ukaže).
  7. Dvojica koji se druže a ne upitaju jedan drugog za ime (ne upoznaju se).
  8. Čovjek koji se ne odazove na poziv, kad bude pozvat.
  9. Čovjek koji gubi mladost u beskorisnim stvarima a neće da traži znanje i nauku.
  10. Čovjek koji je sit a njegov komšija gladan, a ništa mu ne ponudi od hrane.

Molim Allaha dž,š, da nas spasi oviakvih ljudi i da nas ne učini ovakvim. Molimo Ga da nas učini pokornim, poslušnim. Amin ja Rabbel Aliemin.

Imam Sedin Agić

Advertisements

2 thoughts on “Ebu Sufjan Es-Sevri je kazao

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s