Zavidnost

Zahvala Allahu dž,š, na uputi, kojoj nas je počastio te nas učinio najboljim ummetom, donosimo salavat i selan na resula Muhammeda a,s, kao i na njegovu porodicu i sve sljedbenike koji su ga slijedili i koji ga slijede i koji će ga slijediti do Sudnjeg Dana.

Prošli put smo rekli da ćemo govoriti na vrlo aktuelnu temu a to je ”zavidnost” ovo je jedna opaka bolest koja je nažalost prisutna u svim društvima pa i kod nas. Dakle;

Pripovijeda se kada je u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije prošlo prvo auto, da su sve četiri gume pukle od zavisti onih koji su gledali u to auto.

Zavist draga braćo je jedna opasna bolest i ružno svojstvo koje razdire islamsko društvo. To je prvi grijeh koji je počinjen i to je Iblisov grijeh, zbog kojeg je zaslužio prokletstvo sve do Sudnjeg dana.

Zavidnost je jedna od nevidljivih bolesti koju je veoma teško izliječiti, a veoma je proširena među nama. O njoj Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Zavidnost uništava dobra djela kao što vatra uništava drvo”. (6. Ebu Davud, Ibn Madže). Dakel bolest koju je teško primjetiti ali je prisutna, ta bolest se ne osjeća dodirom ali se osjeti duhovno i to je duhovna bolest, mi smo duhovno oboljeli. Trebamo se liječiti.

Naš Poslanik, s.a.v.s., brine se o nama. Upozorava nas da ne dajemo oružje neprijatelju: “Nemojte jedni drugima zavidjeti, niti prekidati međusobne odnose, i nemojte imati međusobne mržnje i nipošto ne okrećite leđa jedan drugome, nego budite braća i Allahovi robovi”.(7. Buharija, Muslim).

Prenosi Damre ibn Sa’leba, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ljudi će biti u dobru sve dok ne budu zavidili!“ (Et-Taberani)

Prenosi Ebu Umame bin Sehl, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kada neko od vas vidi kod svoga brata ono što mu se dopada, neka mu poželi bereket!“ (Ahmed)

Šta je, zapravo, zavidnost?

Ukratko, to je osjećaj odvratnosti prema blagodati koju drugi posjeduje i želja da ta njegova blagodat nestane. Drugim riječima, ne voliš gledati napredak muslimana i radiš na tome da se taj napredak spriječi. Ili, ne voliš da musliman vlada tobom, već voliš da vlada onaj ko će drogirati tvoje i moje dijete, a na kraju tražiš da se to dijete liječi opet kod muslimana, jer si svjestan da su doktori medicine u tome nemoćni.

To nam Allah kaže: za one koji su licemjerni; “Ako vas zadesi kakvo dobro, to ih ozlojedi, uznemiri. A zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se.”

Sjetimo se momenta kada Allah naređuje Iblisu da učini sedždu Ademu alejhis-selamu zajedno sa ostalim melekima, šta Iblis kaže: (Allah) reče: “Šta te je zadržalo da nisi pao na sedždu kad sam ti naredio?” Reče: “Ja sam bolji od njega. Mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od ilovače.”

Iblis je bio zavidan Ademu alejhis-selam zbog počasti koje mu je Allah dao, zato nije mogao da mu sedždu učini.

Kabil je ubio Habila jer nije mogao dozvoliti da Habilu pripadne ono za čim on žudi. Vidio je Habila kao prijetnju ostvarenja njegovih želja pa iz te bolesne zavisti se javila ljubomora, mržnja i na kraju je ponikla zamisao da ga ubije. Takav je bio tragičan završetak Habila i Kabila čiji uzrok je bila zavidnost. O vom događaju govori i Kur’an.

Allah dž.š. je Židove opisao sa ovim svojstvom, pa u Kur’anu kaže: “Zar zavide ljudima na onome što im je Allah iz obilja Svoga darovao.” (sura Nisa’, 54)

Kako i na koji način se pojavljuje zavist u ljudskom srcu?

Zavidnost se javlja u svakom srcu. Kod nekoga manje, a kod nekoga bude više izražena. Zavidnost će se prije pojaviti u onom srcu koje je daleko od Allaha, koje ga ne spominje, koje mu ne zahvaljuje nego u srcu onoga ko ga se boji.

Koji su razlozi i motivi zavidnosti? To su:

– mržnja i neprijateljstvo, kao što se desilo sa Ademovim sinovima, Habilom i Kabilom.

– uzdizanje ili oholost, a to je svojstvo šejtana, i on je se uzdigao i uzoholio misleći da je bolji od Adema a,s.

– samodopadanje, umišljenost, kada čovjek sebe zamišlja boljim od drugih i tako na taj način se uzdiže. A i šejtan se umislio da je bolji.

– strah za gubljenjem položaja, ovoga je mnogo, svi se boje da ne izgube mjesto.

– ljubav prema ugledu i karijeri, o koliko je onih kojima je karijera privilegija.

– skrivena škrtost i pokvarenost, a takvih je mnogo.

Zavidnost nastaje usljed ljudske želje za dunjalukom i dunjalučkim ljepotama koje čovjek ne može sve da ima. Onaj čija je najveća briga dunjaluk, on mu se odaje i želi da ima sve. Bori se, trudi se, radi ali ako se ne pomiri sa činjenicom da nafaka dolazi od Allaha, poželiće da ima ono što drugi imaju i što je još gore, poželiće da dotični ni’met (blagodat) ode od onoga kome zavidi.

Pojavit će se ”vehn” u našim srcima, a Ashabi upitaše a šta je to ”vehnun” o Allahov Poslaniče! On reče slabost; ljubav spram dunjaluka a mržnja smrti. Istinu je rekao Allahov Poslanik, koliko je danas muslimana koji su se zaljubili u dunjaluk. Postali su obožavaoci dunjaluka.

Odlika pravog vjernika jeste da u njegovom srcu nema zavidnosti. Ebu Hurejre r.a. pripovijeda da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “U utrobi vjernikovoj se neće sastaviti prašina od borbe na Allahovom putu i dim od džehennemske vatre, niti se u srcu vjernika može spojiti vjerovanje i zavidnost.” (Ibn Hibban)

Onaj ko se ne bude čuvao zavidnosti može mu se desiti da dođe na Sudnji dan, a nema sa sobom ni jednog dobrog djela, iako je klanjo i postio, i zekjat davao i dr. Kako to? U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre Allahov Poslanik s.a.v.s., nam to pojašnjava te kaže:“Čuvajte se zavidnosti, jer zaista zavidnost jede dobra djela kao što vatra jede drva.” (Ebu Davud i Bejheki)

Zubejr r.a. pripovijeda da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “I među vas se uvukla bolest koja je bila u narodima prije vas: zavidnost i mržnja. Mržnja je ta koja siječe i brije. Ne kažem da brije kosu nego uništava vjeru.” (Bezzar)

Danas je ta bolest veoma izražena. Danas ljudi zavide jedni drugima na svemu. Zavide na dobrom autu, i priželjkuju da se dotičnom sudar desi. Zavide na lijepom stanu ili kući, i priželjkuju da u vatri izgori. Zavide na imanju, te prizeljkuju da ga zemljotres ili klizište odnese. Zavide na stoci, pa prave sihire da krava nema mlijeka ili da se razboli ili da livše. Zavide na djeci, pa priželjkuju da djeca skrenu sa pravog puta. Zavide na znanju i na ljepoti, pa prave zapise ne bi li dotični poludio itd. Nema nijednog ni’meta, a da nema zavidnika koji zavidi.

Koliko je zavidnost opasna, najbolje nam svjedoči da nas Allah upozorava da se čuvamo zavidnika i da molimo Allaha da nas od njih zaštiti.

Kaže Allah dž.š.,: Reci: “Tražim zaštitu u Gospodara svitanja. Od zla onog šta stvara. I od zla tame kad zamrači. I od zla onih koje pušu u čvorove. I od zla zavidnika kad zavidi!”(El-Felek,1-5)

Zavidnost je dakle kada čovjek priželjkuje da ono čime je Allah obdario neku osobu, da to ode od njega, bez obzira pripalo to njemu ili ne.

Zavidnost nije kada se čovjek nečim zadivi i poželi to isto, ali ne želi da taj ni’met ode od dotičnog. Jedino u čemu bi bilo dozvoljeno zavidjeti je, kada vidimo da neko zna ispravno i lijepo učiti u Kur’anu i poznaje kur’anske propise, te po njima postupa i kada vidimo čovjeka da ima imetka pa ga dijeli na Allahovom putu, kako se to u poznatom hadisu kaže. U ova dva slučaja je dozvoljeno priželjkivati da i mi imamo takvo nešto a ne priželjkivati da ta osoba to izgubi a da nama pripadne.

Kaže nas Poslanik s.a.v.s.,: “Nema zavidnosti izuzev dvojici: čovjeku kome je Allah darovao Kur’an, pa ga on uči i noću i danju, i čovjeku kome je Allah dao imetak, pa ga on dijeli i noću i danju.”

Da bi se čovjek oslobodio ove bolesti mora prije svega znati da sve što imamo to nam je od Allaha. Zatim, moramo biti duboko svjesni da smo mi samo prolazni vlasnici ovih prolaznih dobara i da Allah određuje ljudske sudbine. Allah daje kome hoće, a oduzima kome hoće. Allah čini nekog bogatim, a nekog siromašnim.

Pripovijeda se da je jednog dana Nasrudin-hodža uzeo orahe da ih podijeli djeci. Upitao ih je kako hoće da im podijeli. Kao što čovjek dijeli ili kao što Allah dijeli. Djeca rekoše-kao što Allah dijeli. On poče dijeliti te prvom dade jedan orah, drugom četiri. Trećem nijedan i tako redom. Kad se oni pobuniše on im reče: -Ovako Allah zaista dijeli.

Na budućem svijetu, u džennetu, Allah će iz naših srca isčupati zlobu, mržnju i zavidnost, ali onaj ko ne isčupa ove bolesti iz svog srca ovdje na dunjaluku možda neće ni vidjeti dženneta.

Imam Sedin Agić

Dec-15-2012 (02 Safer 1434)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s