O tome razmišljaju samo živi!

Naišao je prolaznik pored hrama pa bi upitan; Ko ti je prijatelj (s kim se družiš)? Reče; moje srce. A ko ti prvi društvo (ko ti je sagovornik)? Reče; Strpljenje. A od čega se najviše čuvaš; Reče od smrti. Bi upitan; Šta je naistinitije na dunjaluku? Reče; Nisam vidio ništa najistinitije na dunjaluku od smrti. Bi mu rečeno; A šta je sa stvorenjima koji ne razmišljaju o tome? Reče monk; O tome razmišljaju samo živi, dok mrtvi oni su sami sebe usmrtili prije smrti i to sa ljubavlja prema dunjaluku. oni uopšte i ne razmišljaju.

Sjećanje na smrt umanjuje strasti, želje, nadu za dugim životom. Smrt nam smekšaje srca, podstječe nas na dobročinstvo, na uzajamno potpomaganje, na djeljenje sadake. Smrt je VAIZ koji ništa ne govori ili nijemi vaiz, i to je jedina istina koju niko nemože poreći, zato probudimo se ili ćemo nositi ili ćemo nošeni biti, jedno od ovo dvoje sigurno, a svakako da će smrt svakom doći. Nolim Allaha dž,š, da nas usmrti musliamnima i da nas oživi musliamnima i da nas oživi u grupi Poslanika MUhammeda a,s.

Imam Sedin Agić

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s