Današnja hutba 28-Dec-2012 (15 Safer 1434) Today’s khutbah (ceremony)

Imitiranje i oponašanje drugih naroda

Draga i poštovana braćo u islamu! Kada dans pogledamo i razmislimo, pogledamo u historiju prijašnjih naroda, čovjek bi bio zadivljen s onim s čim su oni prošli, kroz razne revelucije, preobraćaje i promjene. Na samom početku su bili pioniri, (nova generacija)  tj; Maslimani, koji su vodili i uprvljali svijetom nekoliko stoljeća. Ali su pali u slijepo slijeđenje, imitiranje drugih, oponašali su i išli su drugim putem, putem drugih naroda, njihovim ponašanjem i vjerovanjem.

Kada muslimani počnu da slijepo slijede druge narode (narode prije njih, sljedbenike knjige) tada oni postanu lojalni i pomagači njihovih ubjeđenja i običaja, pa čak i vjerovanja. Kada slijedimo neki drugi narod (sljedbenike knjige) onda budemo poraženi.  To slijepilo nas vodi ka uništenju, nanosi nam skrivenu opasnost koja će narušiti naša prava, ponos, čast i dignitet  (dostojanstvo).

Šta nam Allah dž, š, kaže u suri Bekare 120; Ni jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu. Reci: “Allahov put je jedini Pravi put!” A ako bi se ti poveo sa željama njihovim, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti.

Poslanik a,s, je rekao; Vi ćete sigurno sljediti narod prije vas, korak po korak, pedalj po pedalj, pa ako bi oni ušli u gušterovu rupu i vi bi za njima. Ashabi upitaše; jesul to židovi i kršćani? Poslanik a,s, reče; a ko bi drugi! Imam Buhari i Imam Muslim.

Poslanik a,s, je rekao; Kijametski Dan neće nstupiti sve dok moji sljedbenici ne budu slijedili narod prije njih. Bi upitan a,s; jel misliš na Perzijance i Rimljane? A on a,s, reče pa koga grugog. Imam Buhari.

Poslanik a,s, je rekao; Ko bude imitirao neki narod on pripada tom narodu. Imam Ebu Davud. Poslanik a,s, je rekao; Nije od nas onaj koji imitira i oponaša druge, nemojte oponašati niti židove niti kršćane. Imam Tirmizi i Imam Ebu Davud.

Enes ibn Malik r,a, je rekoa: Kada je Poslanik a,s, došao u Medinu dok su ljudi proslavljali neku od svojih proslava, on ih je upito; koji su ovo dani i zbog čega su vam važni? Neki su rekli; ovo su dani proslave koje smo mi proslavljali prije islama. A Poslanik a,s, im reče; Allah dž,š, vam ih je zamjenio s bolja dva dana, dan Ramazanskom i dan Kurbanskog Bajrama. Imam Ebu Davud.

Poslanik a,s, je zabranio muslimanu da klanja poslije sabaha dok sunce ne iziđe kao i poslije ikindije dok sunce ne zađe. On a,s, je objasnio too da suce kad izlazi, izlazi između šejtanovih rogova u to vrijme, a mnogobošci se klanjaju baš u to vrijeme.

A dobro je poznato da se musliman ne klanja nikome sem Uzvišenom Allahu, mnogi ljudi možda nisu ni svjesni da suce izlazi i zalazi između šejtanskih rogova i da mu se tada pokore mnogobošci. Ali Poslanik a,s, zabranjuje da se klanja u to vrijeme da se ne oponašaju mnogobošci.

Dakle, Poslanik a,s, je najavio da će neki od sljedbenika njegovog ummeta slijediti sljedbenike knjiga, a on a,s, nam je pojasnio da se to zapravo radi o kršćanima i židovima,  kao i ne arape koji su perzijanci i rimljani. Allah dž,š, nam govori u suri Tevbe 69: (za nevjernike) Vi ste kao i oni prije vas! Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali i slatkim životom su živjeli, a i vi slatkim životom živite  isto onako kao što su oni prije vas živjeli; i vi se upuštate u nevaljaštine kao što su se i oni upuštali. To su oni čija će djela biti poništena i na ovome i na onome svijetu; njima propast predstoji.

Abdullah ibn Abbas r,a, kaže za ovaj ajet; To su potomci israelćana koje mi slijedimo i imitiramo. Abdullah ibn Mes’ud r,a, je rekao; vi ste blizu potomaka israila jer ih slijedite iz vana po nnjihovom ponašanju i običajima, jedino nisam siguran hoćete li i vi obožavati tele kao i oni.

Draga braćo Poslanik a,s, je zabranio oponašanje drugih naroda, jer on a,s, je najavio da će neki od njegovog ummeta slijediti  slijepo oponašati prijašnje narode, ali je i najavio a,s, da će ostati grupa na pravom putu, koja će se držati čvrsto pravog puta do Sudnjeg Dana.

Muslimani su počašćeni sa uputom, sa lijepim karakterom, na ovom svijetum a na Kijametskom Danu Allah dž,š, će ih počastiti da budu i svjedoci protim drugih naroda, u suri Bekare 143 Allah dž,š, kaže: I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svjedok.

Ako smo mi ummet koji svjedoči protiv drugih, kako onda možemo oponašati druge? U ponašanju, u oblačenju, u slavljenju nove godine, kićenje jelki, slikanje sa djeda mrazom, itd.

Allah dž,š, je stvorio ljude i sva ostala bića slične  i oni zajedno surađuju, tako kad se ta sličnost poveća, kao međusobno djelovanje počnu jedni druge i oponašati ili kopirati, u moralu, karakteristikama tako sve dok se ne ujedine i upotpune, sve dotle dok in nemogneš raspoznati. Jer su ljudi ti koji utječu jedni na druge, poprime osobine jedni od drugih u sveu.

Zato nam sad postaje jasnije, odale nam dolaze običaji, koji nisu naši, dakle to je se prihvatilo zdravo za gotovo, i sad jest problemm nešto ostaviti jer je se naviklo na oponašati druge a ostaviti svoje.

Zato nij ečudno da muslinai ne žele da se vrate istini, ne žele doći u džamiju, jer im je lakše otići u kafane, piti sa ostalim, oponašati ih u razvratnom govoru, oblačiti se kao što se oni oblače, pričati onako kako oni pričaju, stavljati menđuhe u uši i nos, žene mahom oponašaju druge, ostavljajući farz, pokrivanje, a razgolićavanje prihvataju kao svoju slobodu, vole oponašati druge nego biti pokorne Allaha!

Koliko je onih koji pokušavaju da oponašaju i da se povode za Poslanikom, ili možda za jednim ashabom? Ali zato ćemo naći mnoge muslimane i muslimanke, malđe pa i starije koji će oponašati nekog drugog, nekog fudbalera, košarkaša, rukometaša itd, redom. I vi to znate.

 Ima toga još, ali pošto je džuma, i nemamo puno vremena, to ćemo spomenuti i na predavanjima ako Bog da.

Kako se promjenuti, mi već imamo plan, samo što ga treba prihvatiti i implementirati u svoj privatni kao i javni život a to je: povratak Allahovoj Knjizi i Sunnetu Resulullaha a,s, jer je on a,s, najbolji uzor u svakoj promjeni. Kaže uzvišeni u suri Ra’d 11: Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće  jedan narod kazniti, niko to ne može spriječiti; osim Njega nema mu zaštitinika.

Molim Allaha dž,š, da nas spasi oponašanja i da nam u oponašanju bude Resul Muhammed a,s, i njegovi ashabi.

 

Imam Sedin Agić

28-dec-2012

15 Safer 1434.

Imitating the other nations

Dear brothers! When a person meditates upon the histories of past nations and populations, he will be instantly amazed at the revolutions and transformations they went through.

For instance (for example), there was a pioneering nation (i.e., the Muslim nation), which led the world for many centuries, but then, it faltered and lost its leading role; it fell in the midst of blind imitation and followed the paths of other nations in terms of manners and beliefs.

Dear brothers! When a Muslim blindly imitates the other nations, he turns into a loyal supporter of their beliefs and customs; he is like one who tries to reform something but spoils it while he is unaware. He is just like a defeated follower. Such a person does not know that blind copying of the other nations involves hidden hazards and that our rights, honor and dignity are violated by such imitation.

What Allah said in the Qur’an in surah Al-Baqarah 120? And never will the Jews or the Christians approve of you until you follow their religion? Say, “Indeed, the guidance of Allah is the [only] guidance.” If you were to follow their desires after what has come to you of knowledge, you would have against Allah no protector or helper.

Dear brothers! The Prophet said: “You will surely follow the ways, steps, or traditions of those who came before you, span by span and yard by yard (very closely) even if they entered a lizard’s hole you will enter it.” The companions asked, “O Messenger of Allah! You mean the Jews and Christians?” so he answered, Who else!” (Bukhaari & Muslim).

The Prophet also said: “The Day of Judgment will not come until my Nation closely imitates the nations before them.” It was asked: “Like the Persians and Romans, Messenger of Allah?” He replied: “Who are the nations (I could mean) except those?” (Bukhaari).

The Prophet also said: He is not one of us, he who imitates others (i.e., in faith). Do not imitate either the Jews or the Christians.” [Reported by Imams Termithy & Abu-Dawud]. The Prophet also said: If one imitates another nation he will be from them.” [Reported by Imam Abu-Dawud]

Anas ibn Maalik said: “The Prophet:  arrived in Medina while people were celebrating two particular festivals, so he:  asked: “What is (the significance of) these two days?” Some people replied: ‘They are days which we used to celebrate during the pre-Islamic era.’ So the Messenger:  replied: “Allah has replaced them for you with two days which are better, the day of ‘Eed Al-Fitr and ‘Eed Al-Adh-haa” [Abu Dawud]. Therefore, it is not permissible for a Muslim to celebrate New Year, because it is not one of the celebrations of the Muslims.

The Prophet foretold that some of his nation will imitate the people of the Book, namely the Jews and Christians, as well as other non-Arabs, namely the Persians and Romans. Allah says in surah At-Tawbah: 69: [You disbelievers are] like those before you; they were stronger than you in power and more abundant in wealth and children. They enjoyed their portion [of worldly enjoyment], and you have enjoyed your portion as those before you enjoyed their portion, and you have engaged [in vanities] like that in which they engaged. [It is] those whose deeds have become worthless in this world and in the Hereafter, and it is they who are the losers.

Ibn ‘Abbaas, commented on this verse by saying: “These are the Children of Israel that we will imitate.” Ibn Mas’ud, also said in this regard: “You are closely similar to the Children of Israel as far as outside appearance and manners are concerned, but I do not know whether you will worship the calf (as they did) or not.”

Dear brothers! The Prophet used to prohibit imitating other nations. It is worth mentioning that these traditions do not indicate that the entire Muslim nation will commit this sin as he also foretold that a group of his nation will continue to stick to the Straight Path until the Day of Judgment.

The Muslims constitute the most guided and well-mannered nation in this life; and on the Day of Judgment Allah will make them witnesses over all other nations as He says in surah Al-Baqarah 143: And thus we have made you a just community that you will be witnesses over the people and the Messenger will be a witness over you.

If we are witnesses on the other nation, how is it, then, that Muslims imitate others in their customs, traditions and feasts?

Allah made human beings and all other creatures accustomed to interacting with their similar colleagues. When the degree of similarity increases, such interaction and hence imitation in morals and characteristics becomes more complete, until it is hardly possible to distinguish between them. Accordingly, human beings are affected by each other and acquire each other’s traits through cohabitation and imitation.

If some people believe that our nation must change its ways for development, then let it be known that our resorting to the Book of Allah and the Sunnah of His Prophet is the best means for change. Allah says that which means: “…Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. And when Allah intends for a people ill, there is no repelling it. And there is not for them besides Him any patron.” (Ar-Ra`d: 11).

It is also reported that the Prophet forbade Muslims from offering prayers after dawn until the sun rises and following the afternoon prayer until sunset. He explained that the sun rises and sets between the horns of the devil and at this time, the polytheists prostrate before it.

It is well-known that a believer never prostrates himself to anything except Allah; most people may not even be aware that the sun rises and sets between the horns of the devil and that the polytheists prostrate before it, yet, the Prophet commanded Muslims not to pray at this time so as not to imitate the polytheists in any way.

Imam Sedin – Dec-28-2012

15 of Safar 1434

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s