Koji je propis čestitanja ne muslimanskih praznika i obiljaženje bolesnih

Kaže uzvišeni u suri Mumtehinah 8: Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravični. Zatim kaže uzvišeni u suri Bekare 83: a ljudima lijepe riječi govoriti. Zatim uzvišeni kaže u suri Nahl 90: Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini.

Svaki musliman treba da čini dobročinstvo, da bude prevedan prema ne muslimanima, onima koji se ne bore protiv njega niti protiv njegove vjere. Takođe se zahtjeva doborčinsvo prema svim stvorenjima, kao što se od muslimana zahtjeva da ljudima govore samo ono što je dobro, zato čuvanje veze i poklanjanje poklona, zatim obilazak bolesnih i čestitanje njihovih praznika se čini dobročinstvo.

Dakle dozvoljeno je čestitati ne muslimanima njihov praznik na onaj način na koji neće ugroziti svoju vjeru i na onaj način koji nije suprotan našem vjerovanju (akidi). Poslanik a,s, je prihvatio poklon (hediju) od ne muslimana. Bilježi se u sahih predajama da je Poslanik a,s, primio hediju od ne muslimana.

Poslanik a,s, je primio hediju od Makokisa kopta kralja egipta. Prenosi se od Alije r,a, da je rekao: Kralj Kisra je poklonio Poslaniku hediju pa je Poslanik a,s, to prihvatio. Zatim je i Kisra poklonio hediju Polaniku a,s, pa je Poslanik a,s, prihvatio, i drugi kraljevi su polanjali Poslaniku a,s, poklone pa ih je Poslanik a,s, primio. (Imam Ahmed u svome Musnedu, te Imam Tirmizi u svome Sunenu).

Tako učenjaci islama su razumili is ovih ajeta i hadisa da je prihvatanje poklona od ne muslimana, ne samo da je mustehab i da je to znak dobročinstva, već zbog toga što je to Sunnet Allahovog Poslanika Muhammeda a,s.

Imam Serhasi r,,h, je rekao: (poslije spominjanja poklona Poslaniku a,s, od mušrika) kaže: Poklanjanje poklona drugom je od lijepog karaktera (ahlaka i etike): rekao je Poslanik a,s: Poslat sam da upotpunim plemenitu ćud (narav). Pa smo spoznali da je to dobro djleo i za muslimane kao i za ne muslimane. (Šerh Es-Sijer El-Kebir 1­­/96)

Prenosi se od Merdevijje r,h, da je obilazak bolesnika, (u ovom mišljenju postoji više govora i razilaženja) ali je najispravnije i naj tačnije da se obiđe bolesnik (koji nije musliman). A što se tiče čestitanja i obolježavanja njihovih praznika, postoje dva mišljenja; Agovor uleme je; obići će se, zatim će mu se ponuditi Islam, i ovo je najispravnije mišljenje. (El-Isnaf 4/234)

Spominje se u Fetvama El-Hindijje; Nema ništa loše od odlaska sljedbenicima knjige kao gost, ovako spominje Imam Muhammed Arnak r,h. Zatim je rekao; isto tako nema ništa loše da ugostiš sljedbenika knjige, i ako nema između vas ništa sem poznanstvo. Zatim je rekao (Imam Muhammed r,h,) nema ništa loše da čovjek održi vezu između muslimana ili mnogobošca koji mu je bližnji ili daljni prijatelj, rođat itd. (Fetava El-Hindijje 5/347)

Sve što je spomenuto od ajeta i hadisa Resulullaha a,s, zatim mišljenje uleme islama, smatramo da je od dobročinstva da musliman čuva ne muslimana tj; da čuvaju međusobne odnose, da obilaze ili čestitaju praznike ili daju hedije (poklone) jedni drugima, ili ugošćavanje i tome slično. To je jedan vid pozivanja u Islam i širenje Islama. I

Izvor (Al-Azhar Al-Sharif)

prevod i obrada teksta:

Imam Sedin Agić

28 Dec-2012

15 Safer 1434.

 (još da dodam da je previše ono što se može naći na internetu o čestitanju praznika, zaista je zbunjujuće, i samo se tim porukama zbunjuju muslimani, zato je bitno da se pazimo koga slušamo i od koga učimo. Ovaj izvor je: ”Islamski Univerzitet Al-Azhar” u Kairu, koji je izdao ovu fetvu. Dok po zapadu možemo naći i onih koji to sve osuđuju, molim Allaha da nam podari razuma i da slušamo ulemu a da se pazimo i čuvamo od svakakvih izvora).

Advertisements

One thought on “Koji je propis čestitanja ne muslimanskih praznika i obiljaženje bolesnih

  1. ezretan

    Nek vas Allah swt nagradi neizmjernim blagodatima in shaa Allah. Student je onakav kakav mu je ucitelj te zaista je neophodno uzimati znanje od onih najboljih medju nama a koje je Allah swt uputio I istinom naoruzao.

    Alhamdulillah.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s