Rekao je Allahov Poslanik a,s,

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

”Oči trojice neće vidjeti džehennemsku vatru:

  1. Oko koje je bdjelo na Allahovom putu,
  2. Oko koje je plakalo iz straha od Allaha, dž.š.,
  3. I oko koje se čuvalo pogleda u ono što je zabranjeno.

(Taberani u Kebiru br. 16347, od Muavije b. Hajde, r.a., sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže šejh Albani, r.h. Vidjeti: Sahihu Tergib, br. 1231 i 1900.)

Molim Allaha dž,š, da nas sačuva džehennemske vatre, molimo Ga da naše oči i naš pogled sačuva od harama, jer zaista ovo je ispit za svakog od nas, treba imati toliki iman i vjerovanje pa sam sebe ukoriti, sam sebe spriječiti u činjenju grijeha, jer ne treba gledati u veličinu grijeha već treba gledati prema kome činiš taj grijeh.

Dakle ovo je aktuelno, kako se spasiti iskušenja kada obarenje pogleda zaista zahtjeva veliku snagu, veliku moć samo-kontrole, ali sve se može postići uz Allahovu pomoć, treba se čuvati i onda kada nas niko ne vidi osim Onaj Koji sve vidi, i javno i tano.

Imam Sedin Agić

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s