Slijeđenje stranputica, imitiranje i oponašanje prijašnjih naroda

Predavanje

Slijeđenje stranputica je važna tema o kojoj bi svaki musliman trebao nešto znati i poznavati. Jer ako insan ne poznaje ili nema dovoljno znanja (što se jasno vidi kod današnjih modernih muslimana) o stranputicama, onda vrlo lahko pudnu u zamku. Tako počne slijediti narode i njihove običaje, njihov način života, i to sve prihvati kao da je to ustvari njegovo, od ovakvih stvari bi se trebali čuvati.

Ovo je velika šteta za samu vjeru dini islam, jer je to slijepilo i slijepo slijeđenje koje insana vrlo lahko može izvesti iz vjere dini islama. A najmanja šteta je da liči na narod koji je zalutao sa pravog puta ili na narod koji je izazvao Allahove proklestvo na sebe, ili čak insan postane otpadnik, bezbožnik, ateista, komunista, ili socijalista itd……..

U hadisu od Ebu Seida El-Hurija r,a, se kaže da je Resulullah rekao; “Slijedićete ranije narode, pedalj po pedalj, aršin po aršin, pa čak i da uđu u gušterovu jazbinu vi biste ih u tome slijedili.” Rekosmo: „Allahov Poslaniče, Kršćane i Židove?“ Reče: „Koga drugog?” (bilježi ga Imam Buhari)

U drugom rivajetu isto od Ebu Seida El-Hudrija r,a, se kaže da je Poslanik a,s, rekao; Sudnji Dan neće nastupiti sve dok moj ummet ne uzme od prijašnjih generacija, pedalj po pedalj, lakat po lakat, pa bi rečeno o Allaov Poslaniče jel kao Perzijance i Rimljani! Poslanik a,s, reče; A ko bi drugi bio ako ne oni? (bilježi ga Imam Buhari).

Značenje riječi SENEN (koja se spominje u ovom hadisima)

Seneh znači put ili putevi, metode, običaji. Sunneh je svaki hairli i lijep put, pravi pur (ili Siratul Mustekim). Sunneh je put ili naredba Poslanika Muhammeda a,s, odnosno zabrana Resula a,s, govorom (riječju) ili djelom. Allah dž,š, kaže u suri El-Feth 23: Prema Allahovu zakonu, koji odvazda važi, a ti nećeš vidjeti da se Allahov zakon promijeni. Zatim uzvišeni kaže u suri Fatir 43: U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naši promjene, u Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja.

Šta znači slijeditii ili oponašati nekoga ili nešto?

U hadisima se spominje šta će se desiti sa ummetom Resulullaha (sa sljedbenicima) poslije Poslanikove a,s, smrti, od oponašanja i slijeđenja običaja sljedbenika knjige kao što su Židovi ili Kršćani ili čak onih koji nisu sljedbenici knjige kao što su Perzijanci i Rimljani. Poznato je da su Perzijanci i Rimljani u to vrijeme bili vladari, i kraljevi i da su vladali i njihova vlast je bila ogromna, (bolje rečeno bili su materijalisti). Zato se i spominje u ovim hadisima da će ummet Poslanika a,s, slijediti te narode što se tiče vladavine, carsta i ostalih dunjalučkih stvari. Dok je sljeđenje Židova i Kršćana u vjeri i vjerskom životu. Dakle židove i kršćane ćemo slijediti u vjeri i vjerskim sferama, a perzijance i rimljane u materijalnim sferama, kao vladavina, carsta, politika itd.

 Šta danas možemo vidjeti je, ustvari puko oponašanje tih naroda u lošem ponašanju, njihovim običajima koji nisu od islama. Čak šta više, ovo imitiranje i oponašanje u svim sferama javnog i privatnog života nije uzeto samo površinski već se ide do malih detalja. Jer nam tako hadis pojašnjava koristeći tako jasne riječi. Poslanik a,s, nam govori: Slijedit ćete prijašnje narode prije vas, pa kad bi oni ušli u gušterovu rupu (jazbinu) i vi bi za njima.

Ovaj i svi ostali hadisi nam govore i pojašnjavaju kako i na koji način i dokle će muslimani (ummet Poslanika Muhammeda a,s,) slijediti i oponašati druge. ”Slijedit ćete puteve (običaje, metode, pravce) onih prije vas ”PEDALJ PO PEDALJ” (mic po mic, malo po malo) ”LAKAT PO LAKAT” (sitne i krupne stvari) pa kad bi oni krenuli u gušterovu rupu (jazbinu) i VI BI ZA NJIMA”.

Metaforički nam  objašnjava način slijeđenja i oponašanja pa čak i u tanćine (sve u detalje). Nebitno što u tom oponašanju ima poteškoća ili štete, pa čak i ne-pokornosti Allahu dž,š, i Njegovom Poslaniku a,s. Ili s onim što se kosi sa našom vjerom dini islamom, ali je bitno da mi šta ne propustimo i da šta ne izostavimo.

Guštervova rupa (jazbina): poznato je da je to rupa tjesnog ulaza, koja čak i zaudara od smrada, prljava i ne uređena, dakle preciznost Poslanika a,s, u ovom hadisu nam aludira da neće ništa moći proći pored nas, a da ih mi ne oponašamo. Sve ono što oni rade, sve što oni ponude, mi to prihvatamo zdravo za gotovo, samo da se mi slučajno nebi razlikovali od nji.

Imam Et- Taberani bilježi hadis od El-Musterida bin Šedada: Moj ummet neće ništa izostaviti od puteva prijašnjih naroda, a da neće to isto i oni uraditi. Zatim u hadisu od Abdullaha ibn Amra kod Imama Šafije sa vjerodostojnim lancem prenosilaca se kaže; Slijedit ćete puteve prijašnjih naroda i slatko i gorko.

Rekao je Ibn Battal: Nagovjestio je Poslanik a,s, da će njegov ummet (njegovi sljedbenici) slijediti novotarije u vjeri, kao što se desilo i prijašnjim narodima. A u mnogobrojnim hadisima je nagovjestio da će zadnje zlo koje će se desiti je (najgorim ljudima); Kijametski Dan neće nastupiti osim na najgorim ljudima. A da će se vjera očuvati samo kod pojedinaca.

Kaže Imam El-Mennavi r,h, u Fejdul Kadiru: Slijedit ćete puteve onih prije vas slično ili isto kao i oni. (Hadis).

Ovo je obavjest i nagovještaj od Poslanika a,s, koji se već desio, većina ummeta slijedi Perzijance u njihovom oblačenju (misli se na raskošnost a ne na istu odjeću) jahalice (misli se na udobnost i komfornost) kućama, i načinu života. Dok slijedimo sljedbenike knjige po; veličanju kaburova (turbeta) čak neki i ibadet čine tim kaburovima, prinose žrtvu ili kurbam itd, od naših (odnosno njiovih) običaja. Mito i potplaćivanje i pomićivanje, izvršenje kazni na nejakim i siromašnim a ostavljanje bogataša i moćnih po strani (jer su nečiji sinovi, a ne smatraju se kriminalcima, to se najbolje dans vidi koliko je nevinih izgubilo glavu i koliko ih gubi, dok ovi drugi ”babini ili tatini sinovi” su lišeni i na slobodi). Zatim rad petkom (džumom)zatim pozdravljanje prstom itd, običaja koje je teško i prebrojati.

Rekao je Imam El-Harani r,h: Nevjerstvo židova je u vezi djela, znaju a neće da rade po onome što znaju, znaju istinu ali je se ne pridržavaju i ne slijede ni govorom ni djelom. Dok nevjerstvo kršćana je u vezi znanja, oni se trude da spoznaju i rade različite ibadete, ali oni govore i slijede ono što oni ne znaju. Zato muslimani moraju da upozore i jedne i druge. Sufjan ibn Ujejne r,h, je rekao; Ko se pokvari od naše uleme poput je židova. A ko se pokvari od ljudi poput je kršćana.

 Koje su to stvari u kojima ih mi slijedimo?

Njih je teško nabrojati ili prebrojati, zato se neću ni truditi, ono što znam da je puno toga, ali je najveći problem ako se ukaže na neke od stvari koje nebi trebali raditi mi muslimani i koje bi trebalo potpuno izbaciti, onda čujemo kako su došle nove hodže, novi imami koji hoće da izmjene islam i kako su donjeli novu vjeru, jer ko biva tako su naše nane i dede radili tako su oni nas učili i tako se treab i raditi do smrti.

Nažalost toga je danas puno, ali se treba polahko vraćati izvoru islama a to je Kur’an i Sunnet Poslanika a,s. Sve dok mi to ne prihvatimo, nema nam fajde raspravljati sa onima koji ne znaju.

Molim Allaha dž,š, da nam pomogne da slijedimo pravi put, da se vratimo Kur’anu i Sunnetu, i da am olakša da spoznamo istinu. Amin ja Rbbel Alemin.

 Prevod i obrada teksta uz neke dodatke.

Imam Sedin Agić

Dec-29-2012

16-Safer 1434.

Izvor:Saaid.net

Dr: Es-Sejid El-Arabi ibn Kemal

Advertisements

One thought on “Slijeđenje stranputica, imitiranje i oponašanje prijašnjih naroda

  1. Pingback: SVOJE NEĆU TUĐE HOĆU | imamsedin

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s