Današnja hutba Dec 04-2013 (22 Safer 1434)

Kriza i njene koristi

Imam Sedin Agic Današnja tema draga braćo je ”koristi krize” svaka kriza nam stvara neki od problema ili vodi ka problemu, kriza može biti; zemljotres, poplava, požar, smrt ili rat, ili bilo šta drugo. Svaki izlaz iz krize je bolan i grozan, ali je zato i nagrada ogromna i velika ako se ljudi budu čvrsto držali Allahovog užeta, te budu strpljivi i pokorni svome Gospodaru.

Kur’an nas uči da budemo strpljivi kad god nas zadesi kakva nesreća, kriza ili prirodna katastrofa, u suri Bekare 155-156 Allah dž,š, kaže: Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: “Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!”

Svako od nas priča kad mu se šta ružno dogodi, ali malo ko od nas priča i govori o koristima koje nam ta kriza donosi. Jer se ništa ne dešava slučajno, sve ima svoju poruku, sve ima svoj cilj, sve ima svoju svrhu a poruka i cilj krize je ”povratak Allahu dž,š,”.  Poledajte krizu na bliskom istoku, to je kriza za muslimane kao i za ne-muslimane. Imam Muhammed El-Gazali je rekao: Zaista je današnji svijet osiromašen imanom i vjerovanjem, (velika imanska kriza). Vjerovanje koje nas povezuje sa Allahom, čvrstom vezom koja nas povezuje sa prosperitetom, ili je budućnost u propasti. Da pokušam napomenuti na neke koristi od krize:

Vraćanje Allahu dž,š; Dakle čovjek kad je u krizi tad se najlakše vrati Allahu dž,š, sjećaju se Allaha, spominju blagodati koje im je dao. Traže Allahov oprost i Njegovu milost. Obećaju da neće više činiti grijeha u svom životu. Allah dž,š, nas obavještava u Kur’anu u suri El-Earaf 168: I Mi smo ih po Zemlji kao narode raspodijelili: ima ih dobrih, a i onih koji to nisu; i u dobru i u zlu smo ih provjeravali da bi se opametili.

Strpljenje: Strpljenje je protiv poteškoća, jer oni koji se susreću sa poteškoćama, sa nedaćama i raznim krizama, ako se strpe, Allah dž,š, će ih nagraditi Džennetom. Recimo kriza na bliskom istoku je ispit i iskušenje od Allaha. U suri Muhammed 31 Allah dž,š, nam kaže: Mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i postojane među vama, a i vijesti o vama provjeravaćemo.

Čišćenje onoga što se nalazi u našim srcima: Ova kriza je ispit od Allaha dž,š, da bi se mi očistili kroz ta razna iskušenja kroz koja prolazimo. Allah dž,š, zna tačno šta mi mislimo i šta osjećamo ali On uzvišeni želi od nas da to izbacimo i da bude javno. Allah dž,š, kaže u suri Ali Imran 154: Da bi Allah ispitao ono što je u vašim grudima i da bi istražio ono što je u vašim srcima – a Allah zna svačije misli.”

Dialog među muslimanima: Svaka kriza nas obavezuje da se okupljamo i da razgovaramo o nastalom problemu s kojim se susrećemo ili koji je već tu. Razgovara se o uzroku problema, simptomu problema i rezultatu koji nastaje iz tog problema. Svako pokušava da razumije situaciju iz različitih uglova. A riješenje za takvu situaciju je da muslimani postanu svjesniji, iskreniji, pravedniji, pošteniji prema svima i bez ikakvog predrasuđivanja ili pristranosti.

Dijalog sa ne-muslimanima: Mnogi ne-muslimani zapitkuju i raspituju se o islamu i muslimanima, o dozvoljenom i nedozvoljenom, o običajima, o pravilima i propisima islama, o zajedničkom življenju kao ljudskih bića itd. Ovakav način dijaloga pomaže ne-muslimanima da razumiju šta je u stvari islam ko su muslimani i islamskom načinu života kao cijelokupnom konceptu života.

Zato se i traži od nas da sa njima razgovaramo a pogotovo sa onima koji se nazivaju ”sljedbenicima knjige” Allah dž,š, kaže u suri Ali Imran 64: Reci: “O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu, vi recite: “Budite svjedoci da smo mi muslimani!”

Pozivanje ili da’va: Naša je obaveza kao muslimana da druge informišemo o Allahu dž,š, o Njegovom Poslaniku Muhammedu a,s. Govorimo samo istinu sa mudrošću i na najljepši način, Allah dž,š, nam kaže u suri Nahl 125: Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova, i On zna one koji su na Pravome putu.

Dakle ono što želim napomenuti je da naš posao nije da ih preokrenemo na islam, naše je da ih upoznamo da ih informišemo o islamu, ako tako budemo uradili onda smo svjedoci kod Allaha dž,š, protiv takvih koji odbiju ili koji prihvate. U suri Fussilet 33 Allah dž,š, nam govori: A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: “Ja sam doista musliman!”

Zatim u suri Bekare 143 Allah dž,š, kaže: I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svjedok.

Draga braćo u islamu: Islam i muslimani su najviše napadani, oklevetani, optuženi, ugnjetavani, poniženi i najviše je karikature proglašeno i rašireno protiv njih. Mi muslimani moramo preuzeti odgovornost i govoriti u ime islama kao cijelokupni koncept života. Allah dž,š, kaže u suri Jusuf 108: Reci: “Ovo je put moj, ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja Njemu nikoga ne smatram ravnim.”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s