Poruke iz današnje hutbe (Jun-1-2013 – 20 Safer 1434)

Ljubav koja postoji u našim srcima, a koja nam nedostaje. Kada ljubav procvjeta onda nam postaje lakše da se pripremimo za razna iskušenja koja nas vrebaju. Ljubav je ta koja nam donosti izvanredne rezultate i kvalitete kao što je želja za žrtvovanjem, želja za strpljenjem, želja za plemenitošću (džometnost) biti zadovoljan s onim što imamo i mnoge druge karakteristike.

Allah dž,š, kaže u suri Nekare 165: Ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha.

Zatim uzvišeni kaže u suri Tevbe 24: Reci: “Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Posalnika i od borbe na Njegovu putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na Pravi put.”

Ze Nun Masri, jedan od Imam i učenjaka je kazao, kada je bio upitan o znakovima onih koji vole Allaha: Dokaz nečije ljubavi prema Allahu dž,š, je da voli ono što Allah dž.š. voli, da mrzi ono što Allah mrzi, da čini dobra djela samo u ime Allaha, da ostavi (napusti i odbaci) sve što odvodi od Njegovog puta. Da se ne boji kritikovanja drugih, da bude uvjek brižan i ljubazan prema vjernicima, da je stabilan i čvrst prema nevjernicima,  i da obnaša (slijedi) put Poslanika Muhammeda a,s.

Moramo svoju ljubav proširiti na sva ljudska bića, bez obzira na njihovu rasu, religiju, status ili poziciju, itd, sve jedno da li su oni naši članoci porodice ili ne. Moramo o svima brinuti kao dokaz naše ljubavi prema Allahu dž,š.

Kakva je bila Poslanikova a,s, briga za ummetom to nam najbolje Allah dž,š, govori u suri Tevbe 128: Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.

Poslanik a,s, jre kazao: Njabolji među vama su oni koji su najbolji prema svojoj (porodici) fameliji, a ja sam najbolji prema svojoj (porodici) fameliji. Hadis bilježi Imam Tirmizi i Ibn Madže.

Slast imana neće postojati osim ako spojimo ljuba prema Allahu dž.š. i ljubav prema Poslaniku a,s, te ljubav prema svim ostalim stvorenjima. Kako možemo biti Allahu najdrži a naše veze su pokidane sa našim roditeljima, sa supružnicima, sa djecom, sa komšijom, sa braćom sa sestrama itd. Sjetite se savjeta Poslanika a,s, kada je rekao: Tri stvari ko ih bude posjedovao osjetit će halvu (slast) imana: 1- Da mu Allah i Njegov Poslanik a,s, budu najdraži mimo svega ostalog (da ih najviše volimo). 2- Da volimo insana (ljudko biće) samo radi Allaha dž,š. 3- Da mrzi da se vrati u (kufr) nevejerstvo kao što mrzi da bude bačen u vatru. (bilježi ga Imam Buhari i Muslim)

Zato iskoristimo ovu priliku ovaj petak da se upoznamo i da širimo i proširimo selam među sobom, svojom famelijom, komšijama, djecom itd. Ovo je velik zadatak za nas, ali ako hoćemo da budemo potpuni vjernici, potpunog imana, potpunog vjerovanja, onda se moramo pokoriti svim naredbama Allahu dž.š. i Poslaniku a,s. Zato što nam je iman slab, i zato osjećamo da nam je teško to postići, ali ako se potrudimo nadat je se uspjehu, i to zavisi od nas, ako hoćemo imamo priliku a ako nećemo to je naš izbor.

Molim Allah da nam pomogne u tome Amin.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s