Ljubav prema Polsaniku a,s, Prvi dio -18-Jan-2013 (06 Rebiul Evvel 1434)

Ljubav prema Polsaniku a,s,

Prvi dio

mohammed-pbuhEnes ibn Malik r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Nećete biti (pravi) vjernici sve dok vam ja ne budem draži od očeva, od sinova i svih ljudi. (Buhari i Muslim) Allah dž,š, kaže u suri Tevba 24: Reci: “Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Posalnika i od borbe na Njegovu putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na Pravi put.”

Ljubav prema Poslaniku je od imana (vjerovanja) Allah dž,š, nas je obavezao sa ljubavlju prema Poslaniku a,s. Zašto? Zbog toga što je ljubav prema Poslaniku a,s, ukazuje da ti voliš Allaha dž,š. Tako da ne bi smjelo postojati na zemaljskoj kugli jedno stvorenje koje nam je draže od Allahovog Poslanika Muhammeda a,s.

Svi mi govorimo da volimo Poslanika a,s, sa našim jezicima, ali nam to djela ne potvrđuju! Ali kad mi nekoga volimo ili zavolimo, kako se mi ponašamo prema toj osobi? Želimo da budemo kao ta osoba, mislimo na tu osobu, kad god se sjetimo te osobe mi smo sretni i nasmijani. Njihove riječi nas raspolože, njihova djela nas oduševe, volimo da slušamo o njima u svako vrijeme.

Da li ti zaista voliš Poslanika a,s,? Da li ti praktikuješ njegov sunnet (put)? Da li čitaš i izučavaš njegove riječi (hadis)? Da li si išta naučio ili naučila o njemu a,s.? Da li isčitavamo njegovu siru (životopis)? Da li ga braniš? Da li širiš njegovu poruku (risalet), Da li širimo njegovu milost (rahmet)?

Mnogo je kazivanja koja nam govore o ljubavi prema Poslaniku a,s, od ljudskih bića, a o tome ćemo neki drugi put, no, međutim ja danas hoću da spomenem samo neke od primjera koji nam ukazuju na ljubav prema Poslaniku a,s, od ne-živih bića.

 Palmin panj

Prenosi nam Džabir bin Abdullah r,a, da je Poslanik a,s, koristio palmin panj kao mimber petkom. Zatim su ensarije rekli: O Allahov Poslaniče! Kad bi ti napravili mimber? On a,s, je rekao; Ako hoćete! Oni su napravili mimber, zatim kad je došla džuma, on a,s, se popeo na mimber koji mu je bio napravljen, prošavši pored onog palminog panja. Zatim je panj zaplakaao kao dijete! Zatim je Poslanik a,s, sišao sa mibera i zagralio je panj, a panj je nastavio jecati. Zatim je Polslanik a,s, rekao: panj je plakao zbog toga što je služio kao mimber i sluašao je ono što se pričalo sa njega.

Ibn Omer r,a, prenosi: Poslanik a,s, je koristio kao mimber za džumu namaz jedno palmino stablo. A kad mu je napravljen mimber umjesto panja, panj je počeo plakati, te je Poslanik a,s, pomilovao panj i tako je ušutio. Abdullah ibn Džabir r,a, prenosi; Poslanik a,s, je koristio palmin panj kao miber dok mu ensarije nisu napravile drugi mimber pa je palmin panj plakao i mi smo čuli plakanje panja sve dok Poslanik a,s, nije sišao sa mimbera i pomilovao panj da ušuti.

Ovi hadisi i ove predaje nam govore o mu’džizi Poslanika Muhammeda a,s, palmin panj koji nama liči na ne živo biće je ustvari živo i koliko je bilo osjetljivo na ljubav prema Poslaniku a,s, jer je Poslanik a,s, milost svim bićima i svemu što postoji.

 Brdo Uhud

Enes ibn Malik r,a, prenosi da je se Poslanik a,s, popeo na brdo Uhud sa Ebu Bekrom Omerom i Osmanom r,a, te se brdo potrese, Poslanik a,s, reče: Smiri se, o Uhud! Reče Enes ibn Malik prenosilac ovog hadisa; mislim da ga je udario (lupio) nogom, te dodao a,s. Nema nikoga na tebi osim Poslanik, Siddik i dva šehida. (bilježi ga Imam Buhari)

Brdo koje je stvoreno od kamenja, mi smo stvoreni od mesa i krvi, ali da li mi osjećamo ljubav prema Poslaniku a,s, kao što to osjećaju brda i planine, kamenje itd.

Kmen

Poslanik a,s, je rekao; Ja znam za kamen u Mekki koji me je selamio dok još nisam postao Poslanik, znam za taj kamen i sada. (Imam Muslim) postavlja se pitanje koliko mi često donosimo salavat i selam na Poslanika Muhammeda a,s. Posebno petkom?

Alija r,a, prenosi; Bio sam sa Poslanikom a,s, u Mekki, pa smo izišli da prošetamo po njenim krajevima, nšta ga nije srelo od brda ili kamenja a da mu nije nazvalo selam; Esselamu alejke o Allahov poslaniče! (Imam Tirmizi)

Imam Hasan El-basri je rekao; Ako bi spomenuo ovaj hadis zaplakao bi i govorio bi: O skupino muslimana! Drvo se pokorava (poginje) Allahovom Poslaniku, zar nije preče da se ljudi koji žele susret s njim, da mu se pokore.

Drvo

Džabir bin Adullah prenosi hadis u kome se spominje da je bio sa Polanikom a,s, na jednom putovanju te se pojavi beduin, Poslanik a,s, ga je pitao kuda je pošao, beduin reče krenu je u goste (kod familije) Reče mu Poslanik a,s, hoćeš li da ti kažem kakvo dobro? Beduin reče a šte je to? Poslanik reče da posvjedočiš da nema boga sem Allaha i da nema druga i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. Beduin reče a koje svjedok tome što govoriš? Poslanik reče ovo drvo. Pozvao je Polsanik a,s, to drvo koje je bilo na obali, dođe drvo brzo, te Poslanik a,s, zatrži tri puta da posvjedoči, drvo to učini te se vrati gdje je i bilo, čovjek se vrati svome plemenu i reče ako povjeruju eto me sa njima a ako ne eto mene samoga. (Imam Taberani)

Sličan hadis prenosi Imam Buhari od Džabira ibn Abdullaha r,a, putovali smo sa Allahovim Poslanikom a,s, pa smo došli na jedno prostrano mjesto, zatim je Poslanik a,s, otišao da obavi nuždu, pratio sam ga da mu dam vodu, pogledao je Poslanik naokolo i nije imao mjesta nigdje osim što je vidio na jednom mjestu dva drveta, koja nisu bila tako blizu (jedno drugom) otišao je do jednog drveta zatim se prekrio sa listovima  tog drveta, rekao je dođi meni s Allahovom dozvolom, te je drvo i poslušalo. Tako je došlo i drugo drvo pa je se i njegovim listovima prekrio, Reče Džabir bio sam blizu pa sam se pobojao da Poslanik ne osjeti moju blizina pa sam sjeo i pričao sam sa sobom, pa sam se okrenuo slučajno kad ono Poslanik a,s, je došao do mene a drva su se razišla i otišla na svoja mjesta gdje su i bila.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s