Poslanikova a,s, ustrajnost, odlučnost i strpljenje u raznim situacijama

Poslanikova a,s, ustrajnost, odlučnost i strpljenje u raznim situacijama

20120819_065454Kako prolazimo kroz dane našeg života vidimo da nije bilo sve lahko, niti će biti (nije bilo niti će biti) kao što nas čeka  možda još teških situacija kroz koje ćemo proći. Neke od njih mogu biti: Financijske, porodične, poslovne, zdravstvene, prijateljske itd. Ali sve je to od Allaha dž,š, Koji želi da nas stavi na ispit (kušnju), želi da nas napomene da smo mi ipak samo ljudska bića, Njegova stvorenja koja ovise o Njemu i Njegovim blagodatima i plemenitosti.

Vidjeli ili smo čuli za one koji su bogati, snažni, jaki, pametni, inteligentni itd. Ali i pored toga ništa ih to nemože spriječeiti od iskušenja. Dakle iskušenja i izazovi u našem životu su namjenjana da nas vrate Uzvišenom Allahu, to nas napominje da se trebammo vratiti Allahovim naredbama i da ostavimo Njegove zabrane.

Znajmo draga braćo u islamu da su izazovi koji nas sureću svakodnevno dio našeg života. Allah dž,š, kaže u suri Bekare 155: Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive.

Da vidimo kako se Poslanik a,s, nosio sa iskušanjima i izazovaima, sa tugom i poteškoćama u životu. Nadajući se da ćemo biti izdržljiviji bez obzira na iskušenja na koja padnemo, neke od tih lekcija su: odlučnost I upornost.

Prvo: Poslanik a,s, je imao nadu i oslanjao se samo na Allaha dž,š, i da sve što se zbiva i događa da je sa Allahovom voljom i dozvolom i mudrošću.

Poslanikov a,s, život nije bio bez iskušenja i poteškoća zato što je on bio Poslanik. Mnogi od nas možda misle da je Poslanik a,s, najdraža osoba Allahu, i sve što on poželi on dobije. Sve je bilo lahko i jednostavno.

Ali mogu vam reći da nije bilo tako, ključno vrijeme kad je Poslanik a,s, širio islam, njegov pomoćnik je preselio na istinit svijet, to je započelo sa smrću njegovog amidže Ebu Taliba, koji je konstantno štitio Poslanika a,s. Nakon toga i njegova supruga Hadidža r,a, koja je bila od velike pomoći. Ta godina je dobila ime ”Godina Tuge”.

Naš pojgamber Muhammed a,s, je bio iskušan i sa smrću sinova Abdullaha, Ibrahima i Kasima, koji su preselili vrlo rano. Prenosi Imam Buhari r,a, da je Enes ibn Malik rekao: Otišli smo sa Poslanikom a,s, kod Ebu Sejfa njegovoj kući, on je bio muž od dojilje Ibrahima Poslanikovog sina. Poslanik a,s, je uzeo sina i poljubio ga te ga pomirisao, kasnije smo ušli u kuću Ebu Sejfa a Ibrahim je bio pred smrt a oči Poslanika a,s, su počele suziti.

Abdu Rahman ibn Avf r,a, je rekao: O Allahov Poslaniče! Zar i ti plačeš? A Poslanik a,s, u reče; O ibn Avf ovo je milost. Zatim je još više zaplakao i rekao; Oči suze a srce tužno, a mi nećemo reći ništa osim ono s čim je Allah zadovoljan. ”O Ibrahime mi svi zaista smo žalosni”.

Vidimo kako Poslanik a,s, i u teškoj situaciji okreće svoje srce samo Alahu, kada je rekao; Ništa nećemo reći osim ono s čim je Allah zadovoljan. Kad god bi ga zadesila žalost i tuga on bi se okrenuo Allahu. To mu je davalo sigurnost, povjerenje kao i emocijalnu i psihičku snagu.

Zato kad god padnemo u iskušenja i mi se moramo okrenuti Allahu dž,š, kao prvo, da zatražimo snagu i otpornost u podnošenju iskušenja. Allahova iskušenja su nam znak Njegove ljubavi prema nama. To je znak da Allah dž,š, nama želi da Ga ne zanječemo, i da Ga negiramo (nedaj Bože) zato Poslanik a,s, kaže: Kada Allah zavoli jedan narod, onda ih stavi na kušnju. Imam Tirmizi.

Drugo: Poslanik a,s, je stalno bio optimista, i nikada nije imao negativno mišljenje.

Ovo se može vidjeti iz primjera kada su ga Kurejšije odbacile i nisu prihvatili njegov a,s, poziv. Kada je Poslanik a,s, otišao u Taif da pozove narod. Spominje se u knjizi ”Rahikul Mahtum” Kada je Poslanik a,s, otišao u Taif, nije da su ga ljudi odbacili i nisu ga prihvatili, već i siromašni, i djeca i robovi Benu Sakif su ga kamenovali tako da je i krv tekle na nogama Poslanika a,s.

Prenosi se da je Allah poslao meleka brda da pomognu Poslaniku a,s, da ako on a,s, hoće da ih meleki brda unište i sruče na njih kaznu. Ali Poslanik a,s, to nije želio, njegova samilost, njegova brižnost njegova milost mu nisu dozvolili da zatraži kaznu, tada je a,s, rekao; Oni su odbili da prihvate islam, a ja se molim da Allah da, da neko od njihovih potomaka primi islam.

Ovaj zlatni primjer nas uči da konstano budemo pozitivni a ne nagtivni, i da nikada ne gubimo nadu i da nikada ne odustajemo, posbno kad je u pitanju širenje islama.

Molim Allah dž,š, da nam pomogne da izdržimo na putu istine, da ustrajemo na putu istine i da umremo kao muslimani. Amin ja Rabbel alemin.

Imam Sedin Agić

Feb-15-2013 (05 Rebiul Ahir 1434)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s