Poslanikovi a,s, savjeti današnjim muslimanima 7dio

Poslanikova a,s, praksa pri kihanju i zijevanju

 

–       U prvom dijelu smo govorili o higijeni i čišćenju.

–       U drugom dijelu smo govorili o jelu i piću.

–       U trećem dijelu smo govorili o oblačenju i obuvanju.

–       U četvrtom dijelu smo govorili o spavanju, kako se ponašati prilikom spavanja.

–       U petom dijelu smo govorili o obavljanju fiziološke potrebe i kako to islam objašnjava.

–       U šestom dijelu smo govorili o islamskom pozdravu i selamu, kako se selamiti i propisi vezani za selam.

–       I dans govorimo o kihanju i zijevanju!

Kako smo već ranije ukazali da je islam cijelokupni koncept života, i kako se brine za svaku situaciju i ukazuje nam na pažnju čak i kada kišemo ili zijevamo. Mnogi od nas ili modernih uslmani možda će reći ma daj pusti to, čuj pravilo zjevanja i kihanja, neki čak gledaju da su to nevažne stvari i da je pretjerivanje.

No, međutim islam je savršena vjera, objava od Allaha dž,š, preko Meleka Džibrila a,s, Poslaniku Muhammedu a,s. I Poslanik a,s, nam ukazuje i na ovu vrstu bontona.

Ebu Hurejre r,a, prenosi od Poslanika a,s, da je Poslanik ubrojao među dužnostima muslimana spram muslimana upućivanje dove. ”Musliman je spram muslimana dužan pet stvari; odvratiti mu na selam, zijaretiti ga ako je bolestan, klanjati mu dženazu (ako je preselio), odazvati mu se kada bude pozvan i nazdraviti mu kada kihne”. Imam Buhari i Muslim.

Dakle onaj koji kihne treba da kaže: El-Hadulillah. Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Kada neko od vas kihne, neka kaže: El-Hadulillah. Imam Tirmizi.

Ali bin Ebi Talib r,a, kaže: Ko kaže, nakon kihanja; El-Hadulillah ala kulli hal! Neće ga nikada boljeti ni zub ni uho! Imam Buhari.

Kada neko kihne treba reći El-Haumdulillah! (Hvala Allahu). A ko ga čuje da je to rekao treba da mu kaže; Jerhamukellah! (Allah ti se smilovao) Ili Jerhamukumullah! (Allah vam se smilovao) A on će ponovo uzvratiti: Jehdikumullahu ve juslihu balekum! (Allah vas uputio i stanje vam popravio).

No, međutim ako onaj koji kihne ne kaže El-Hamdulillah, tada mu se neće reći ništa, jer nije zahvalio Allahu.

To se temelji na hadisu Enesa ibn Malika r,a, da su dvojica ljudi bili kod Poslanika a,s, i nakon što su kihnuli, jednog je Poslanik a,s, blagoslovio , a drugog nije, pa ga je ovaj upitao; Allahov Poslaniče! Njega si blagoslovio a mene nisi!? A Poslanik a,s, reče; On je zahvalio Allahu a ti nisi!. Imam Buhari.

Dakel kad bi izbacili iz prakse one riječi što nam je praksa postala; nazdravlje, hvala. Imamo praksu Poslanika a,s, kako i u takvim situacijama biti zahvalan rob, i kako se sjetiti Allaha dž,š.

Jer iza kihanja se krije Allahova mudrost, to naučnici pokušavaju dokazati na razne načine i razne eksperimente, ali ako budemo slijedili Poslanikovu praksu i islamski bonton, nećemo se puno sikirati jer nas Poslanik a,s, uči samo onome što je korisno, a on a,s, nije govorio po hiru svome. Nedžm.

Postavlja se pitanje; Moželi se i ne musliman blagosiljati kad kihne, šta treba reći?

Ebu Musa El-Ešari r,a, kaže; Židovi su pokušavali izazivati kihanje u prisustvu Poslanika a,s, kako bi im rekao; Allah vam se smilovao! Međutim, on bi im odgovorio nakon njihovog kihanja i zahvaljivanja Allahu; Allah vas uputio i popravio vam stanje.

Ako insan kihne više puta, treba ga blagosloviti dva do tri puta, a ako nastavi kihati i dalje onda mu treba reći; Šefakallah! (Allah te izlječio). Jer se to smatra prehlado.

 Kako i na koji način kihati?

Kada pogledamo danas kako narod kiše, mežemo primjetiti da mnogi nemaju osnovna pravila ili bonton kihanja, ovdje ne želim nekoga uvrijediti ili nareziliti, ne, samo govorimo kako se neki ponašaju, a dini islam prije 14 stoljeća nas uči da se stavi ruka na usta, ili odjeća, rukav itd.

Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, prekrivao rukom ili odjećom svoja usta prilikom kihanja i time ga prigušivao.  Imam Ebu Davud.

 Šta je sa zjevanjem?

Zjevanje je od šejtana ili šejtanskog djelovanja, zbog toga treba sprečavati zjevanje koliko je to moguće. Ebu Hurejre r,a, kaže da je Poslanik a,s, rekao; Zjevanje dolazi od šejtana, pa kada neko od vas zijeva, neka to pokuša spriječiti (zaustaviti ili odbiti) koliko može. Imam Buhari.

Ebu Hurejre r,a, prenosi u drugom hadisu da je Poslanik a,s, rekao: Allah voli kihanje, a prezire zijevanje. Kada neko od vas kihne, neka rekne; El-Hadulillah! Obaveza je svakog ko čuje tu zahvalu Allhu da kaže; Jerhamukellah! A što se tiče zijevanja, kada se to nekome od vas desi, neka ga koliko može odbije od sebe, i neka ne izgovara, haah! Jer to dolazi od šejtana koji se smije iz njega! ImamBuahri.

Ebu Seid El-Hudri r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Kada neko od vas zijeva, neka stavi ruku na usta, jer, uistinu tada šejtan ulazi u njega. Imam Muslim.

Imam Sedin Agić

Feb16-2013 (06 Rebiul Ahir 1434)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s