Koji je propis suđenja po arbitažnom zakonu (ljudskom zakonu i pravilniku)

Da li se može osuditi (prokjafiriti) vođa koji sudi po ljudskom zakonu?

16Odgovara uvažni alim i učenjak Abdullah bin Bejah radijallahu anhu

BismillahiRahmaniRahimi, u ime Allaha milostivog samilosnog, ovo pitanje je rasprostranjeno u današnjem svijetu, čak su i fetve izdate u proteklom stoljeću. Ovo pitanje se mora razjasniti i obrazložiti.

Kao prvo; Suđenje po arbitažnom zakonu (ne božanskom zakonu) u vezi šerijata je zabranjeno (haram) i veliki grijeh i u tome nema sumnje. Allah dž,š, jsno nam kaže u suri Maide 49 i 50 ajet: I sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i čuvaj ih se da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje. A ako ne pristaju, ti onda znaj da Allah želi da ih zbog nekih grijehova njihovih kazni. A mnogi ljudi su, zaista, nevjernici. Zar oni traže da im se kao u pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje?

A što se tiče proglašavanja nevjernikom, ne može biti osim ako sudi po ljudskom zakonu protiv šerijata i umanjuje značaj šerijata (ili izruguje šerijat) odbacuje njegove vrijednosti. Tako da bi rekao npr, onaj koji sudi ili postupa po arbitražnom zakonu rekao; Šerijat je neispravan ili slično tome, a ako pak smatra i ubjeđen je da je pored arbitažnom sistema šerijat jedina istina a da je sve mimo toga na istina, takav se ne smatra nevjernikom (kafirom). A ako bi on sam donosio zakon ili propise zbog svoje nemoći ili iz neznanja, Abdullah ibn Abbas je rekao: ajet iz sure Maide 44; Mi smo objavili Tevrat, u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi, i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu, i oni su nad njom bdjeli. Zato se, kada budete sudili, ne bojte ljudi, već se bojte Mene, i ne zamjenjujte riječi Moje za nešto što malo vrijedi! A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici.

On je rekao to je kufr (nevjerstvo) ali ne izvodi insana iz islama (vjere). Grijeh je ali nije veliki grijeh. Kaže uzvišeni u suri Maide 47; i sljedbenicima Indžila smo bili naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu. Oni koji nisu sudili prema onome što je Allah objavio – pravi su grješnici.

Što znači da nije izašao iz islama, to je ono što možemo primjetiti kao što je rekao i šejh islama Takijjudin ibn Tejmije r,h, Ono što je jasno ovdje je; da je djelo koje ga nije izvelo iz islama. Zbog toga kaže Adij ibn Hatim r,a, Čuo sam Allahovo Poslanika a,s, kako uči ajete iz sure Berae (Tevbe) ajet 31; Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje i Mesiha, sina Merjemina, a naređeno im je da se samo jednom Bogu klanjaju – nema boga osim Njega. On je vrlo visoko iznad onih koje oni Njemu ravnim smatraju.

Rekao je: Oni nisu obožavali svećenike ali su prihvatili od njih ono što su im oni dozvolili, i ostavlili su ono što su im oni zabranili. Imam Tirmizi 3095

To je tajna njihobog ibadeta njima, oni mjenjaju šerijat, dozvoljavaju im s imenom šerijata ili u ime šerijata tj; Zabrane ono što im je dozvoljeno a dozvole ono što im je zabranjeno. Oni svoj govor pripisuju kao da je to šerijat, kao kad bi insan rekao; Namaz nije obavezan u šerijatu, činjenje bluda je dozvoljena stvar, a ako bi on slučajno učinio nemoral a drugi to ostavili, to djelo samo po sebi nije nevjerstvo.

Ovo je samo želja da obavjestim i da upozorim na važnost šerijata, kao i na predanost šerijatu koju nam nudi, jer su mnoge muslimanske zemlje kolonizirane i nasljedili su zakon od kolonista i tako su ostavili i napustili šerijat, bez razmišljanja i bez svijesti te kao i bez hrabrosti da se promjenu i izmjene ti zakoni…

Dakle mi nikoga ne proglašavamo kafirom (nevjernikom) ako ne posjeduju ono što smo spomenuli od mržnje i ponižavanja šerijata riječima ili ubjeđenosti koja je iskrivljena. Salavan i selam na Poslanika a,s.

 Prevod i obrada teksta:

Imam Sedin Agić

Izvor: http://binbayyah.net

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s