Opasnost korupcije

Nema sigurnosti u mjestu niti u narodu u kom se pojavi korupcija, osim straha, siromaštva i gladi. Siromaštvo je protivnik stabilnosti, a glad je pojava nereda. Siromaštvo se širi sa širenjem korupcije i mita, jer mito i korupcija donose korist samo onim ljudima koji se time bave, dok ostali narod gubi pravo na život, osim sa mitom i potplatom ako žele da ostvare svoje osnovno pravo na život, tako se bogatstvo bogatih poveećava a siromaštvo siromašnih smanjuje.

Imam Ibrahim bin Muhamed El-Hakila

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s