Savjeti Poslanika Muhammeda a,s današnjim muslimanima 8-dio

Brak

zaruke2Brak je temelj porodice, bez braka nema ni porodice, a bez porodice nema ni ljudkog roda niti ljudske zajednice. Zato nama je propisat brak i to je kompletna institucija.

Dakle muško i žensko su stvoreni da budu jedno uz drugo, da se smire i da osjećaju spokoj. Allah dž,š, kaže Muhammedu a,s, ”I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali”. Sura Ar-Ra’d 38.

Pošto postoji muško kao i žensko a da bi bili zajedno to ne može osim kroz instituciju braka, na prirodni način njihovog udruživanja, i na onaj način na kojim im je naređeno od strane Allah dž,š, i Njegovg Poslanika a,s. Allah dž,š, kaže u suri Nisa; ”Ženite se onim ženama koje su vam dopuštene”. A u suri Nur 32; Udavajte neudate i ženite neoženjene.

Allahov Poslanik a,s, isto savjetuje na bračnu vezu, kao što i upozorava na neprakticiranje braka i kaže da je to neprakticiranje njegovg sunneta. Kaže Posalnik a,s, Ko ne prakticira moj sunnet, meni ne pripada. Ženite se jer ću se ja ponositi brojnošću svog ummeta nad drugima, ko bude imao mogućnosti neka stupi u brak a ko ne bude, neka posti jer mu je post štit.

A savjetovao je omladina; Omladino koje od vas u mogućnosti da se oženi neka se oženi a ko nije u mogućnosti neka posti jer mu je post štit.

Poslanik a,s, je zabranio celibat-neženstvo, Sa’d bin Ebi Vekkas r,a, kaže, Allahov Poslanik je odbio neženstvo, celibat Osmanu ibn Mazunu, kad je od njega to tražio. Imam Buharija.

A stanje koje imamo danas je upravo ono što je Poslanik a,s, i najavio, a rekao je; Kada vam dođe neko s čijom vjerom i moralom ste zadovoljni oženite ga! Ukoliko to ne budete činili, pojavit će se na Zemlji anarhija i nemoral. Imam Tirmizi.

Koliko je neoženjenih i koliko je neudatih, a koliko je nemorala koji se pojavio u našem vremenu, koliko je veneričnih bolesti koje su se pojavile kao razlog pojave nemorala i zinaluka.

Kako izabrati supružnika?

Ovo je jedan od važnih faktora, jer može biti sreća ili nesreća. Poslanik a,s, nam kaže u hadisu kog prenosi Ebu Hurejre r,a, Žena se uzima zbog četiri stvari; zbog bogatsva, porijekla, ljepote i vjere. Oženi vjernicu, blagoslovljen bio. Ili ruke ti se pozlatile. Ove prve stvari koje su spomenute one mogu lahko izlapiti, kao što je ljepota, bogatsvo isto tako dok i porjeklo se moža poremetiti, a vjera će uvjek opstati. (može se takođe desiti da čovjek ili žena odlutaju ali je velika nada da će se ponovo vratit).

Kad izaberemo supružnika onda treba da se supružnici i vide

Spoznati kvalitete ili nedostatke, jer je i poslanik a,s, savjetovao da se vidi supružnik, jer se može desiti da se otkriju neke mahane pa da dođe do problema: pa nek se te mahane i nedostatci odklone prije braka.

Poslije toga dolazi zaruka

Ovi običaji (vjerska praksa) su se izbrisali iz naših života, sve se radi na moderan način. Da bi čovjek pokazao da je ozbiljan za brak onda neka krene putem zaruke. Normalno svako sastajanje će biti u granicama vjere i propisa vjere, nema osamljivanja, kao što je to danas, e zato što smo mi daleko od vjere dešavaju se nepoželjne ili čak i zabranjene radnje prije braka. Ovu praksu moramo vratiti i sljediti onako kako nam je to Poslanik a,s, oporučio.

Ako je djevojka bila zaručena prije, onda je zabranjeno opet ići i ponovo je zaručivati kad je već zaručena.

Vjenčanje

Ono što je najbitnije kod sklapanja braka je ponuda i prihvatanje braka, tj; da mladoženja ponudi brak a da mlada prihvati ponudu. Uz prisustvo dva svijedoka, koji to moraju čuti. Svjedoci moraju biti dva muškarca, ili jedan muškarac i dvije žene, ili četiri žene. Mlada ili djevojka koja se udaje treba da ima dozvolu od roditelja, od mame i babe, osim kod Imama Ebu Hanife r,h.

Kada da bude vjenčanja, ono što je lijepo je da vjenčanje bude petkom, ili uoči petka, ili na bajram.

Kod vjenčanja je još potrebano ispuniti još jedan uvjet a to je vjenčani dar ili mehr.

Dakle mehr je vjenčani dar koji muž daje odnosno obavezan je da joj da dar prilikom sklapanja braka. U suri Nisa 4 Allah dž,šm kaže; I draga srca ženama vjenčane darove njihova podajte.

Vjenčani dar je pravo žene i ona to pravo treba koristiti, ako je čovjek imućniji onda neka traži više a ako nije onda neka smanji. A ovo je ujedno i jedan načina čuvanja braka, ako žena uzme više vjenčani dar onda je teže mužu da je razvede, jer gubi i ženu i novac.

 Treba da svadba bude javna, ili oglašavanje braka

Dozvoljeno je tom prilikom upotrebiti def, i onaj sadržaj pjesme koja nema ružan i razvratan tekst. Kada bi ovu praksu danas poštovali a ne na moderni način kako je to poznato kod današnjih svadbi, što više alkohola, harama, muzike, te mješanje između muškaraca i žena, te hvatanje za ruke, ples i bijes, muzika, razvrat itd.

Dakle ovo pravilo važi da i u oglašavanju nema odstupanja od islamskih propisa, kao što samo napomenuli, sve što se radi radi se u skaldu a ne protiv islamskih propisa.

Sunnet je napraviti povodom vjenčanja svadbenu svečanost, u kojoj će se počastiti rodbina, prijatelji i ostali gosti, ali u granicama islamskih propisa. Svakako treba pozvati i siromašne jer ne treba njih izbjegavati kao što je to danas običaj, a nema hajra ni selameta niti berićeta ako se okupljaju i pozivaju samo bogati a siromašni se izostavljaju. Poslanik a,s je preporučio Abdurahmanu ibn Avfu kada se oženio da počasti prisutne  rekavši mu da zakolje ovcu. Allah te obasuo berićetom, sačini gozbu, makar klanjem jedne ovce.

Kako postupiti ako budemo pozvani na svadbenu svečanost

Hoćemo li se odazvati na svečanost ako budemo pozvati? Šta ako se desi da bude nečega što je zabranjeno, kako postupiti i da li se odazvati na takvu svečanost?

Ako budemo pozvani na svadbu onda nam je obaveza ili je obaveza svakom muslimanu da se odazove, pod uslovom da nema na njoj sumljivih stvari koje su zabranjene šerijatom. Abdullah ibn Omer r,a, da je Poalnik a,s, rekao; Kada neko od vas bude pozvan na svadbenu svečanost neka se odazove. Ovo važi za ona mjesta na kojima nema alkohola kao što to danas muslimani čine, nema plesa i bijesa nema igranki i mješanja itd, sve ono što smo spomenuli i ranije.

Šta nakon vjenčanja? I kako čestitati mladencima? Šta im reći?

To ćemo drugi put u nastavku ovog dijela. Ako Bog da. Do tada Esselamu alejkum.

Imam Sedin Agić

01 Mart 2013 – 20 Rebiul Ahir 1434

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s