Hutba 08-Mart-2013/ 26-Rebiul Ahir-1434

U vremenu teškoća

Imam Sedin Agic Ovo je situacija koja svakog može zadesiti, i muško i žensko, mlade i starije, muslimane kao i ne muslimane. Jedan od ciljeva našeg života zbog nekog razloga koji samo Allah zna, da nas može zakačiti i zadesiti neka od tegoba, teških situacija, a jedini izlaz iz te situacije, iz te krize je vraćanje Gospodaru svjetova, kako bi se spasili.

Spominje El-Hafiz Ibn Asakir priču jednog čovjeka; Priča se da je neki čovjek pratio drugog čovjeka na putu, pa ga je prevario i naumio ga ubiti.

Ovaj je pokušao prvo, riješiti ga se preklinjanjem i poniznošću, a zatim zastrašivanjem kaznom od Allaha dž,š. Međutim, sve što je ovaj više pokušavao odvratiti ga, ovaj je bio sve uporniji da ga ubije, a on mu reče: Dobro, pusti me da klanjam dva rekata, a ovaj mu je rekao da što brže klanja, pa je on počeo klanjati, ali se sav tresao od žestine straha, te mu nikako nije padalo na um ništa iz Kur’ana pa čak ni jedno slovo, pa je Allah dž,š, učinio da mi na jezik dođu riječi Uzvišenog; Onaj Koji se novoljniku, kad se obrati, odaziva i Koji zlo otklanja.

U takvom stanju ugledao sam konjanika koji se približavao iz doline noseći u ruci koplje, njim je pogodio čovjeka pravo u srce i ovaj je pao mrtav. Ja sam se prihvatio za konjanika i upitao ga: Tako ti Allaha, ko si ti? A on odgovori; Ja sam izaslanik Onoga Koji se odaziva onome koji je u nevolji i Koji od njega otklanja zlo. Nakon toga uzeo sam magarca i tovar i vratio se siguran i spašen.

Učenjaci spominju tri razloga teških situacija:

1. Prva od njih je da si u potpunosti zaboravio na Allaha, i da si preokupiran sa svakodnovnim životom i životnim obavezama tako da Allah dž,š, više nije dio tvog života, tada srce postaje kruto hladno i tvdo kao kamen ili još tvrđe.

Allah dž,š, kaže u suri Taha 124-127: A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti. Tj; na dunjaluku, jer neće biti smiren i širokogrudan. Grudi će mu biti stješnjene u njegovj zabludi. Dok bude koristio dunjalučke blagodati, njegovo srce neće imati čisto uvjerenje i uputu.  i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti.

Gospodaru moj” – reći će – “zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?” “Evo zašto” – reći će On: “Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.” I tako ćemo Mi kazniti sve one koji se pohotama previše odaju i u dokaze Gospodara svoga ne vjeruju. A patnja na onome svijetu biće, uistinu, bolnija i vječna.

2. Naređivanje dobra i zabranjivanje zla. Znam da će neki reći ja sam dobro dolazim u džamiju, moja žena djeca svi smo tu, ja imam dugu bradu, kratke pantalone, nosim gelabiju itd. Mada mi žena nije pokrivena, kćerka takođe, evo imam i tragove sedžde na čelu itd. A da li znaš brate dragi da si odgovoran za sve one koji se nalaze pored tebe? Kad smo zadnji put rekli nekome ili svome najbližnjem e to ne valja to nije dobro, uradi ovako itd.

Allah dž,š, kaže u suri Ali Imran 110: Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete.

Ali je takođe Allah dž,š, prokleo one koji ne naređuju dobro niti zabranjuju zlo u suri Maide 78-79 Allah kaže; Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali – zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili: jedni druge nisu odvraćali od grješnih postupaka koje su radili. Ružno li je zaista to kako su postupali!

3. Rad sa samim sobom, samokontrola, rad na sebi, provjeravanje samoga sebe. Da budeš čvrst, postojan kada ti dođu iskušenja, treba da sam sebe preispitaš kad si zadnji put klanjao u džematu, kad si zadnji put proveo noć u ibadetu, kad si zadnji put probudio svoje ukućane na namaz na sabah itd.

Molim Allaha dž,š, da nam pomogne da se popravimo i da se Njemu vratimo On je Moćan i kadar da nas takvim učini.

Imam Sedin Agić

Mart-08-2013

26 Rebiul Ahir 1434

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s