Dopingovanje i ojačavanje vjere (imana)

Slide1Na žalost razni dopinzi koji se koriste da bi čovjek bio budan, izdržljiv, jak itd.. no, međutim sve se to svodi na materijalnu i ovosvjesku korist. Ono što želim podjeliti sa vama je da se dopingujemo s nečim što će nam koristiti na dunjaluku kao i na ahiretu. To je propisana tableta koja nam daje snagu, daje nam energiju, drži nam glavu uspravno, daje nam dostojanstvo, dignitet, čast, moralnim nas čini, snažnim, daje nam posebno mogućnosti koje ne može svako osjetiti osim onih koji koriste te tablete i kapsule.

1. Prva stopa dopingovanja je; Digni glavu i sanjaj o Džennetu, razmišljaj o njegovim ljepotama. Kaže Uzvišeni u suri Ali Imran 139: I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. A kad budeš tražio Džennet onda traži ”Firdevs”. Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Ako molite od Allaha za Džennet, onda Ga molite za Firdevs, jer je to sredina Dženneta i najveća deredža Dženneta, a iznad njega je Arš (prijete) Milostivog, odatle potiče Džennetska rijeka. (bilježi ga Imam Buhari)

Poslanik a,s, nam je preporučio da molimo Allaha dž,š, za Džennet svaki dan tri puta. Od Enesa r,a, se prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Ko bude molio (tražio) od Allaha Džennet tri puta, tada Džennet kaže; Gospodaru uvedi ga u Džennet! A onaj ko traži zaštitu od Džehennema tri puta, Džehennem kaže; Gospodaru spasi ga Džehennema! (bilježi ga Imami Tirmizi, Nesai, Hakim i Ibn Hibban)

Ako nam je Džennet cilj onda se trebamo time pozabaviti, preokupirati, kad god vidimo neku dunjalučku blagodat, molimo Allaha za Džennet. Trudimo se da radimo samo dobro, klonimo se zla i griješenja.

2. Strahovanje od kazne zbog grijeha; strahovanje od kazne zbog grijeha. Ovo je jedan problem koji se nalazi kod većine, ako odlučimo učiniti neki grijeh, trebali bi se sjetiti smrti, pa ako nas to ne zaustavi,da se sjetimo kabura i samoće u njemu, da se sjetimo Munkira i Nekira, da se sjetimo strahote koje se mogu desiti, zaista nas ovakvo razmišljanje može spriječiti u griješenju. Ali se opet može desiti da pogrešimo, no, međutim ako opet pogrešimo to je naša slabost ne treba izgubiti nadu u Allahovu Milost, treba priznati grešku onako kako nas je podučio Adem a,s, priznaj svoju grešku i nastojj da se popraviš, svakako učini tevbu (pokajanje) pokaj se i ustraj na tome.

Ako te tvoj nefs (duša) nagovara na ljenost i da padneš u grijeh, pokušaj da imaš jedan bič za nju (dušu) koji će te držati budnim o koji će te voditi ka Allahu dž,š. Najlakše i najbolje što će te voditi Allahu dž,š, je strah, često se sjećaj kazne zbog grijeha, napominji sam sebe (ili samu sebe) sa smrću ili nedaj bože da čovjek može imati loš završetak dok čini grijeh (molim Allaha dž,š, da nam da lijep završetak i da umremo kao muslimani sa šehadetom, Amin).

Dragi brate, draga sestro niko od nas nije siguran kako će umrijeti i niko ne zna kakv će mu biti završetak, te tako i niko nije siguran ma ko on ili ona bio ili bila i koliko god pobožni bili. Resulullah a,s, kaže; Tako mi Allaha pored Kojeg drugog boga nema, neko od vas će raditi djela stanovnika Dženneta sve dok ne bude izmežu njega i Dženneta koliko lakat pa će uraditi djelo stanovnika Džehennema pa će u njega ući, a neko će od vas raditi djela stanovnika Džehennema tako da kad bude između njih koliko jedan lakat, radit će djela stanovnika Dženneta pa će u ući u njega. Imam Muslim.

3. Spoznaja dobrote pokornosti: Tvoja spoznaja o nagradi i blagodatima koja ćeš dobiti ako radiš ona djela koja te približavaju Allahu dž,š. Tada ćeš prestati biti lijen i imat ćeš želju da radiš dobra djela, evo nekih primjera za to:

 lahka i mala djela sa velikom nagradom

a)   Kuća u Džennetu (molim Allaha da nam se izgradi kuća u Džennetu a to svako može). Prenosi se od Ummu Habibe r,a, da je Poslanik a,s, rekao; Ko klanja u danu i noći 12 rekata bit će mu sagrađenu kuća u Džennetu: 4 rekata prije podne, 2 rekata poslije podne, 2 rekata poslije akšama, 2 rekata poslije jacije, i dva rekata prije sabaha. Imam Tirmizi.

b)   Učiti ajetul Kursij poslije svakog namaza: Poslanik a,s, je rekao; Ko prouči ajetul Kursij poslije svakog namaza (obrati pažnju poslije SVAKOG namaza) ništa ga neće sprečiti od ulaska u Džennet osim smrt. Imam Nesai. (Dakel ako bi insan preselio na ahiret ušao bi u Džennet, ali ako ne preseli to ga je sprečilo od ulaska u Džennet, Allahu Ekber).

c)   Čistoća od širka (pripisivanje Allahu dž,š, druga). Prenosi Fevre bin Nufel od svog oca r,a, da je Poslanik a,s, rekao Nufelu uči suru Kafirun, a zatim zaspi, ona je spas od širka. Imam Ebu Davud.

d)   Zasadi drvo u Džennetu. Reci; Subhanallahil Azim ve bihamdihi. Od Džabira bin Abdullaha r,,a, se prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Ko kaže Subhanallahil Azim ve bihamdihi, zasadio je sadnicu u Džennetu. El-Bezzar bilježi hadis od Abdullaha ibn Amra ibn Asa r,a, da je rekao Poslanik a,s; Ko kaže Subhanallah ve bihamdihi kao da je zasadio stabljiku (sadnicu) u Džennetu. Imam Nesai bilježi od EbuHurejre r,a, da je Poslanik a,s, rekao; Ko kaže Subhanallahil Azim, kao da je zasadio sadnicu u Džennetu.

e)   Miloion dobrih djela. Rekao je Poslanik a,s: Ko traži oprost za vjernika i vjernice, Allah će mu upisati za svakog vjernika i vjernicu po jedan sevab (dobro djelo). Imam Taberani. Pogledaj ovaj hadis samo da kažemo Gospodar opristi svim vjernicima i vjernicama, uputi nas sviju na pravi put, popravi naše stanje itd, koliko je broj muslimana danas? Za svakog dobiješ sevab, Allahu Ekber.

f)     Posjeti brata ili sestru bolesnika. Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Ko obiđe bolesnika ili posjeti svog brata, pozvat će ga pozivač i reći će mu; blago tebi, obraduj se Džennetu. Imam Ibn Madže.

g)   Druženje sa onima koji imaju visoke ciljeve i odlučnost. Ovo je glavni napitak imana, svi prethodni naptci će ti dati snagu ograničeno, dakle ako zikriš i dok zikriš dobro je a kad prestaneš počneš polako ali sigurno padati, ne međutim ako imaš dobro društvo, isprano i zdravo, to će ti pomoći da ustraješ na pokornosti u svakom vremenu i mjestu. Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Čovjek je na vjeri svoga druga pa neka gleda s kim se druži. Imam Tirmizi. Imam Hasan El-Basri r,h, je imao običaj govoriti: Braća našu su nam omiljeniji od porodice, braća naša na napominju sa ahiretom a naša porodica sa dunjalukom.

h)   Čitanje i slušanje o pobožnim i dobročiniteljima. Čitanje životopisa i biografija o pobožnim ljudima, da nam budu uzor u pokornosti i pobožnosti, jer ko je bolji ako to nisu oni, njihovo vrijeme je bolje od našeg, bili su učevniji od nas itd… rekao je Imam Ibn Dževzi r,h, Ja sam pročitao 20,000 knjiga a možda i više, a još bio učenik (učenik koji je traži znanje) okoristio sam se samo gledajući u njihove biografije, njihov ibadet, njihove želje, njihovo znanje… Sajdul Hatir.

 Kako se spasiti u ovom vremenu?

  1. Udalji se od svega što te čini slabim i od onoga što te slabi (koliko si u mogućnosti, jer je nemoguće biti izolovan od zajednice u kojoj živimo). Kad gov tvoji prijatelji počnu da utječu na tebe negativno ti se sjeti čovjeka koji je ubio 99 osoba i kako je uspio da se spasi od vatre, on je ostavio i napustio loše društvo, ostavio je i okolinu u kojoj je živio, promjenio je društvo i okolinu kako bi se spasio i rezultat je bio uspješan, dakle uspio je. Možemo lii mi danas uspjeti u izabiru lijepog društva? Kako naći sebi i svojoj porodici lijepo društvo, svojoj djeci, kćerima i sinovima, majkama i očevima? Ja vam kažem da možemo, treba truda, treba žertvovanja ali se može, bolje je ostaviti loše nego se sutra kajati!
  2. Čuvanje vremena. Vrijeme je kao mač, ako ga ne prerežeš ono će tebe, kako to kaže Imam Hasan El-Basri.

Kako da ti put i metod bude ispravan?

Uzvišeni veli u suri Asr; Tako mi vremena, čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

Moramo ostavriti tri uslova!

  1. Iman (vjerovanje) – Da izučavamo svoju vjeru dini islam i da je razumijemo na ispravan način.. da nam Kur’an bude vodić kroz život, da ispravno učimo Kur’an, da nešto i memorišemo iz Kur’ana itd..
  1. Dobra djela. Da imamo finu vezu sa Uzvišenim Allahom, da tu vezu održavamo redovno na onaj način na koji se od nas traži i zahtjeva od nas, na onaj način na koji će On biti zadovoljan.
  2. Poziv ka Allahu dž.š, da budemo od koristi gdje god se nađemo i u bilo kakvom društvu, da razmišljamo kako i na koji način će mo nekoga pozvati ili ukazati na grešku ili ukazati na dobro djelo.

Molim Allaha dž,š, da nam pomogne da budemo bogobojazni i Njega Uzvišenog svjesni, da radimo dobro i da govorimo dobro, da se klonemo zla i da prestanemo raditi zlo. Ami ja Rabbel Alemin.

Imam Sedin Agić

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s