Allhovi štićenici!

Allhovi štićenici!

Hvala i zahvala Allahu dž,š, Gospodaru svih svjetova, hvala Mu kad nas je upution na pravi put, počastio nas da budemo sljedbenici Poslanika Muhammda a,s, donosimo salavat i selam na posljednjeg Poslanika Muhammeda a,s, na njegove ashabe koji su ga slijedili, koji ga slijede i koji će ga slijediti sve do Sudnjeg Dana.

Večerašnje druženj je sa temom ”Allahovi štićenici”  jesmo li mi ti koji smo zaštićeni, onaj ko bude pod Allahovom dž,š, zaštitom tome niko nemože nauditi, a ko nije pod Allahovm zaštitom njemu sve škodi.

U vremenu u kom živimo, najpotrebnije je da budemo pod Allahovom zaštitom, jez zaista ko bude pod Njegovom zaštitom on će biti siguran, ničega se neće bojati, niti će za čim tugovati, bit će sretan i veseo i na dunjaluku i na ahiretu.

Uzvišeni kaže u suri Junus 62-64: I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici. Oni koji budu vjerovali i koji se budu Allah bojali. Za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu. Allahove riječi niko ne može izmjeniti, to će zaista veliki uspjeh biti.

Dakle Allahovi štićenici su oni koji se dosljedno pridržavaju Allahovih odredbi, ko se bude tih naredbi pridržavao bit će Allahov štićenik. Dans nam je naj-potrebnije da budemo Allahovi štićenici, jer svaki dan je gori od prethodnog, pojavljuju se razna iskušenja, svakakvih vrsta pa čak i onih vrsta koja nisu bila u prijašnjim narodima.

Susret sa Allahom dž,š, je ne-izbježan, u hadisu kojeg smo spomenuli u našoj redovnoj halki hadisa savakog utorka, rekli smo da je jedan od stubova vjerovanja ”vjerovanje u susret sa Allahom dž,š” dakle to nam je jasno. Susret je neizbježan.

Onaj ko bude mrzio susret sa Allahov i Allah dž,š,mrzi susret sa njim. U nastavku ajeta se kaže; ” I neka se ničega ne boje” tj; u susret sa strahom na Sudnjem Danu, kad se bude polagao račun, oni koji budu pod Allahovom zaštitom, oni neće osjećati strah, dok svi ostali će biti u strahu, toga Dana će žena od mužu bježati, muž od žene, djeca od roditelja, roditelji od djece, kome bude knjiga dodjeljena u njegovu desnu ruku, blago se njemu, a ko bude dobio knjigu u lijevu ruku, teškoli se njemu. A štićenici će uživati i neće tugovati niti u strahu biti. To je razlika za koju se valja i isplati boriti.

I ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici. Dakle ono što je ostalo iza njih na dunjaluka njima nije žao niti za tim tuguju. El-Bezzar prenosi od ibn Abbasa r,a, da je jedan čovjek upitao Poslanika a,s; Ko su Allahovi štićenici? A Poslanik a,s, reče: Oni koji kada se vide kod čovjeka izazovu sjećanje na Allaha.

Ebu Davud od Omera ibn El-Hattaba r,a, i Ibn Džerir Et-Tabari prenosi od Ebu Hurejre r,a, koji kaže da je Allahov Poslanik a,s, rekao: Među Allahovim robovima nalaze se i oni kojima zavide Allahovi Poslanici i šehidi. Ko su ti, Allahov Poslaniče, rekoše prisutni, kako bismo ih više voljeli? A on odgovori: To su ljudi koji se vole u ime Allaha, bez materijalne koristi i rodbinskih veza. Njihova lica će biti kao svjetlo na svjetlećim postoljima, niti će tugovati kada svi drugi budu tugovali. Zatim je Poslanik a,s, proučio ajet: I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici.

Imam Ahmed prenosi predaju od Ubade ibn Samita r,a, da je pitao Poslanika a,s,  šta znače Allahove riječi: Za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu. Na što mu je Poslanik a,s, odgovorio: Pitao si me ono što me nije niko od mog ummeta upitao. Ili je rekao; niko prije tebe. To su dobri snovi koje čovjek vidi, ili mu se prikažu.

Ibn Džerir prenosi od Ebu Hurejre r,a, koji kaže da je Allahov Poslanik a,s, rekao; Lijepi su snovi dobre vijesti, koji musliman vidi, ili mu se prikaže.

Ummi Kurejz El-Ka’bijje r,a, prenosi da je čula Poslanika a,s, kako kaže: Prestalo je poslanstvo a ostale su dobre vijesti. Neki tumače riječ ”bušra” kao Džennet, oprost i magfiret, koje vjerniku donose meleki u trenutku smrti.

El-Berra bin Azib r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Kada vjerniku dođe trenutak smrti, dođu mu meleki bijelih lica u bijeloj odjeći i kažu: Iziđi, dobra dušo, u milost i miomiris, i Gospodaru, Koji na tebe nije ljut, pa će duša izaći iz njegovih usta kao kap vode iz posude za vodu.

Dakle draga braćo pokornost čovjeka uzdiže na visoke stepenove i deredže, daje mu veliku nadu, daje mu sigurnost kako na dunjaluku tako i na Ahiretu. Zato potrudimo se da budemo i postignemo stepen Allahovih štićenika.

Molim Allaha dž,š, da nam pomogne u tome, da nas učini iskrenim, da nam podari sabura, da nam podari iskrenosti u robovanju, da nam sačuva i vid i sluh od grijeha. Amin ja Rabbel Alemin.

Imam Sedin Agić

30-Mart-2013

18-Džumadel Ula 1434

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s