Pojavio se metež i na kopnu i na moru

Pojavio se metež i na kopnu i na moru

Allah dž,š, kaže u suri Rum 41-42: Zbog onoga što ljudi radi pojavio se metež na kopnu i na moru, da im On da da iskuse nešto od kazne zbog onoga što rade, ne bi li se vratili. Reci putujte po svijetu pa pogledajte kako su oni prije završili, većinom su oni mnogobošci bili.

U ovom ajetu ” Zbog onoga što ljudi radi pojavio se metež na kopnu i na moru” Allah dž,š, nam ukazuje na gubitak usjeva i ljetine zbog grijeha koje činimo, ne praveći razliku od velikih i malih, mada postoje kategorije grijeha i nije dobro činiti ni jedne ni druge, jer činjenje malih grijeha konstantno prelazi u veliki, a veliki svakako da je opasan pa samom nazivu, koji vodi opet ka Allahovoj dž,š, srdžbi..

Ebu Alije r,a, je rekao; Ko je Allahu neposlušan na Zemlji, taj je na njoj metež napravio, jer je ispravnost Zemlje i Neba u pokornosti. Zato imamo hadis Poslanika Muhammeda a,s, kog bilježi Imam Ebu Davud: Primjena šerijatske kazne na Zemlji bolja je njenom stanovništvu nego 40 jutara da pada kiša.

Zašto; zato jer primjena kazne utječe na ljude, ili većina njih se sustegne od harama, dok će napuštanje grijeha prouzrokovati postizanje berićeta i na Zemlji i na nebesima.

Koliko se dans proširilo zlo i nered, koliko se krše Allahova prava, koliko se čini grijeha, javno i tajno, ovo je zaista problem današnjih muslimana generalno. Previše smo postali fleksibilni kad su upitanju Allahove granice, mi ih prelazimo, tako izazivajući Allahovu srdžbu da se prospe na nas, haman da smo to i uspili.

Hadis kojeg smo i prije spominjali gdje Poslank a,s, kaže; ”a da nije životinja kiša uopšte nebi padala”. Allahova milost se spušta prema životinjama pa se tako i mi uz njih pridružimo pa koristimo kišu. Pogledajte samo koliko se grijeha čini na svakom mjestu, svi govorimo ma neka ima mišljenje učenjaka da je dozvoljeno, vidiš da živimo u drugačijem okruženju, drugačijim običajima, a na kraju krajeva svi to rade pa šta fali i nama!

Kad se Isa a,s, sin Merjemin spusti pred Sudnji Dan, on će suditi po ovom šerijatu. U to vrijeme on će ubiti svinju, slomiti krst, dokinut će džizju i neće se prihvatiti ništa osim islama ili sablje.

Ubit će svinju da im kaže da svinja nije dozvoljena, slomit će krst da ima kaže da on a,s, nije razapet, i na kraju će ubiti i Dedžala da im dokaže da on nije bog. Kad Allah dž,š, uništi Dedžala i njegove sljedbenike Je’džudža i Me’džudža, Zemlji će biti naređeno; ”Izbaci svoj berićet”. Pa će od njenog šipka jesti više ljudi i sklanjat će se pod hladovinom njegove kore, a mlijeko jedne deve bit će dovoljno za grupu ljudi. To je rezultat primjene šerijata Muhammeda a,s.

Onoga trenutka kad je se prestao sprovoditi šerijat, tada je prestalo i bereketa u vremenu, vidite kako brzo ide, nema bereketa u imanju, možemo mi raditi i dan i noć ali ako kršimo Allahova naređenja nećemo imati bereketa. Nemamo berićeta u djeci, slabo se vodi briga o njima, ko kad naredi da se obavlja ono što Allah dž,š, naređuje. Nema berićeta na mjestima u kojim se nalazimo jer se temelji na grijesima i na haramima, na kamati koju je uzvišeni zabranio, a mi većinom uzimamo kamatu i za građenje džamija, kuća itd. Dakle sami početak nam je haram, temelji izgrađeni na haramu. Od samog početka započinje se na zabrani pa kako onda da ima berićeta, zašto se muslimani cijepaja baš kad izgrade džamije, a dok rentaju prostor sve je uredu, tamam kad se izgradi od harma i kamate tada se muslimani podjele, i to je činjenica koju ako hoćemo prihvatiti možemo a i ako ne, bar ja tako mislim, a možda sam, i daj bože da budem u krivu. Islamsko pravilo glasi: “Ono što započiva i gradi se na batilu (neistini i neispravnosti) ono postaje neispravno”.

Kad god se primjeni pravda, povećat će se bereket i hajr. Zato Imam Buhari i Imam Muslim bilježe hadis u kom stoji: Kada umire nasilnik, od njega se odmore; ljudi, grad, drveće i životinje.  Zato kaže Uzvišeni u drugom ajetu u suri Earaf 168; I u dobru i u zlu smo ih provjeravali da bi se povratili.

Pojava fesada, nereda i meteža označava prestanak padanja kiše iza kog slijedi i suša. Prenosi se od Mudžahida da je rekao za ajet (pojavio se nered i metež i na kopnu i na moru) kaže nered (fesad) na kopnu je ubijanje Ademovih potomaka, a nered na moru pojava brodova.

Kaže Katade i Sudij: Nered je ”ŠIRK” (pripisivanje Allahu druga na razne načine, da li u ibadetu i robovanju, činjenju dove nekom drugom  mimo Allaha, ili u obožavnju materije, jer su ljudi postali materijalisti, danas nema više brige za čovječnost, za insana, ne, danas vlada pravo jačega) to je najveći nered – nered i metež u vjerovanju, pogrešno vjerovanje. Ugnjetavanje onih koji vjeruju, i ponižavanje na razne načine. Mudžahid i Katade kažu: To se odnosi na ubijanje sinova Ademovih kao što je to učinio Kabil sa Habilom, ubivši ga.

Takođe nered je i suša, gubljenje usjeva i nestanak bereketa (berićeta). Kaže Abdullah ibn Abbas r,a, to se takođe podrazumjeva nestanak i manjak bereketa u djelima. Nered u morima je nestanak ribe u njima zbog ljudskih grijeha.. nered je pojava grijeha i njihova rasprostranjenost, te pojava zulma i nepravde.

Reci putujte po svijetu pa pogledajte kako su oni prije završili. Generacije i generacje, narodi i narodi, bogataši i mućni te siromasi i ostali, kako su svi oni završili i propšli tako ćete i vi!

Pogledajte šta je se desilo sa Lutovim narodom, sa Salihovim narodom, sa Hudovim narodom, Sa Ibrahimovim narodom, sa Šujbovim narodom, inače jedna četvrtina Kur’ana govori o drevnim narodima kako su postupali i šta su radili, te kakav im je završetak bio. I bez ikakve sumnje ko god postupi kao oni ili ako se pojave nedjela koja su oni radili, isto će se desiti tom narodu pa makr bili i Muhammedov Ummet. Poslanik  Muhammed a,s, je rekao; Kada se pojavi zinaluk i blud, te bude javno činjen, ”pojavit će se razne bolesti koje nisu bile poznate prijašnjim narodima” zar se tako nije i desilo, danas mi imamo razarajuće ”venerične” bolešćure, koje nisu bile prije. Dakle sve se obistinilo, zato jedino nam je preostalo da se vratimo Allahu dž,š.

Zatim kaže Uzvišeni;  Većinom su oni mnogobošci bili. Većinom su oni mnoobošci bili, tj, pogledaj šta im se desilo zbog laganja na Poslanike, te zbog nijekanja blagodati i istinu.

Imam Sedin Agić

Sub-April-13-2013

03-Džumadel Ahir-1434

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s