Velikani Ummeta

Imam Eš-Šafi’i

Njegovo puno ime je; Ebu Abdullah Muhammed bin Idris bin Abbas bin Osman bin Šafi’i bin Es-Saib bin Abdul Jezid bin Hišam bin Abdul Muttalib bin Abdul Menaf.

Šafijin djed je Abdul Muttalib kao i našeg Resula a,s. Imam Šafija je Kurešija, tj; iz plemena ”Kurejš”. Rodio se u Gazzi (Palestina) u mjesecu Rdžebu 105 h.g. što odgovara 767 godine po miladu. Kad mu je otac preselio na ahiret, majka mu se odselila u Mekku, zbog toga što su bili siromašni da bi sačuvala svoga sina. Poslije se imam Šafi’i prebacivao iz mjesta u mjesto tragajući za znanjem i naukom.

Imam Šafia je bio visok, lijepog ponašanja i karaktera, ljudima je bio drag i omiljenm voljeli su ga r,h. Stalno je bio čis i pedantan, bio je vliki govornik, snažan i veliki je dobročinitelj prema ljudima, lijepo je učio Kur’an i imao je fin glas.

Njegov ahlak i znanje

Inače imam Šafi’i r,h, je bio poznat još od djetinstva po inteligenciji i jakoj memoriji, o tome svjedoče učenjaci Mekke. Kaže El-Humejd i Ibn Ujejne, te Muslim bin Halid, Seid bin Salim, Abdul Medžid bin Abdul Aziz, svi su ga opisali i rekli za njega da je kao dječak bio vrlo talentovan i inteligentan čak mu nije bilo ravnog vršnjaka, to su rekli jer su ga poznavali.

Bogobojaznost, ibadet i pobožnost imam Šafije

Imam Šafija ne samo da je bio Imam u Fikhu, većje bio i imam u vjerovanju (akaidu) takvaluku, pobožnosti i ibadetu. Kaže Er-Rabia: Imam Šafija je noć podjelio na tri dijela; jednu trećinu je pisao, drugu trećinu je klanjao a treču trećinu bi spavao.

Njegovi profesori u učitelji

U Medini:

 1. Malik bin Enes r,a,
 2. Ibrahim bin Sa’d El-Ensari r,a,
 3. Abdul Aziz bin Muhammed Ed-Daraurdi.
 4. Ibrahim bin Ebi Jahja.
 5. Muhammed bin Ebi Turejk.
 6. Abdullah bin Nafia Es-Saig.

U Jemenu:

 1. Muttarif bin Mazin.
 2. Hišam bin Jusuf Kadri, u Sani.
 3. Amru bin Ebi Seleme.
 4. Jahja bin Hassan.

U Iraku;

 1. Vakia bin El-Džerrah.
 2. Ebu Usame Hammad El-Kufijan.
 3. Ismail bin Alije.
 4. Abdul Vehhab bin Abdu Medžid El-Basrijan.

 Njegovi učenici i studenti

 1. Ahed bin Hambel r,h.
 2. El-Hasan bin Muhammed Es-Sabah Ez-Za’ferani.
 3. El-Husjn El-Kerabisi.
 4. Ebu Sevr Ibrahim bin Halid El-Kelbi.
 5. Ebu Ibrahim Ismail ibn Jahja El-Mizni.
 6. Ebu Muhammed Er-Rabia bin Sulejman El-Meradi.
 7. Er-Rabia bin Sulejman El-Džizi.
 8. Ebu Ja’kub Jusuf bin Jahja El-Buveti.
 9. Ebu Hafs Harmala bin Jahja bin Abdullah Et-Tedžibi.

10. Ebu Jusuf Junus bin Abdul E’ala.

11. Muhammed bin Abdullah bin Abdul Hakem El-Misri.

12. Abdullah bin Ez-Tubejr El-Humejdi.

Preseljenje na ahiret

Kad je ušao njegov učenik El-Mizni pa ga upitao kako si osvanuo? Imam Šafi’i je odgovorio: Osvanuo sam u napuštanju ovog svijeta (dunjaluka) i u rastanku sa svojom braćom, te ispijanju čaše smrti i u spominjanju Allaha Veličanstvenoga, tako mi Allaha ne znam gdje ide moja duša, u Džennet pa da joj čestitam ili u Džehennem pa da je sažaljavam, a zatim je zaplakao!

Neka je Allahov rahmet na našeg imam i da mu Allah dž,š, podari lijepi Džennet, Amin.

Ukopan je u Kairu-Egipat, prvog Ša’bana u Petak 204 h, godine, ili 820 po miladu, a imao je dva sina i jednu kćerku.

Imam Sedin Agić

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s