IMENA SUDNJEG DANA

IMENA SUDNJEG DANA

1)    Čas oživljenja

Rekao je Allah dž.š.: „Doći će čas oživljenja, u to nema sumnje.“ (al-Mu`min, 59)

 2)    Dan oživljenja

Rekao je Uzvišeni Allah: „Vi ste ostali, prema Allahovoj odredbi, sve do Dana oživljenja, – a ovo je Dan oživljenja.“ (ar-Rum, 56)

 3)    Dan sudnji

Rekao je Uzvišeni Allah: „Vladara Dana sudnjeg.“ (al-Fatiha, 3)

 4)    Dan tuge

 Rekao je Uzvišeni Allah: „ I pomeni ih na Dan tuge.“ (Maryam, 39)

 5)    Onaj svijet

Rekao je Uzvišeni Allah: „Život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je – život, kad bi samo oni znali! (al-Ankabut, 64)

 6)    Dan kada jedni druge budu dozivali

Rekao je Uzvišeni Allah: „Plašim se šta će biti sa vama na Dan kada jedni druge budete dozivali.  (al-Mu`min, 32)

7)    Kuća vječna

Rekao je Uzvišeni Allah: A onaj svijet je,zaista, Kuća vječna.“ (al-Mu`min, 39)

8)    Dan strašnog suda

Rekao je Uzvišeni Allah: „Da, ovo je Dan strašnog suda u koji vi niste vjerovali! (as-Saffat, ajet 21)

9)    Dan kada će se svi sakupiti

Rekao je Uzvišeni Allah: „I upozorio na Dan kada će se sakupiti – u koji nema nikakve sumnje.“  (aš-Šu`ara)

10)   Dan u kome će se račun polagati
Rekao je Uzvišeni Allah: „To je ono što vam se obećava za Dan u kome će se račun polagati.“ (Sad, 53)

11)   Dan kojim se prijeti

Rekao je Uzvišeni Allah: „I u rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti.“ (Qaf, 20)

12)   Dan vječni

Rekao je Uzvišeni Allah: „Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!“ (Qaf, 34)

13)   Dan proživljenja

Rekao je Uzvišeni Allah: „Dan kada će oni čuti istinit glas – to će biti Dan proživljenja.“ (Qaf, 42)

14)   Događaj

Rekao je Uzvišeni Allah: „Kada se Događaj dogodi.“ (al-Waqi`a, 1)

15)   Čas neizbježni

Rekao je Uzvišeni Allah: „Čas neizbježni, šta je čas neizbježni, i otkud ti znaš šta je čas neizbježni?“ (al-Haqqa, 1-3)

16)   Nevolja najveća

Rekao je Uzvišeni Allah: „A kada dođe nevolja najveća.“ (An-Nazi`at, 34)

17)  Glas zaglušujući

Rekao je Uzvišeni Allah: „ A kada dođe glas zaglušujući.“ (Abasa, 33)

18)   Ono što se približava

Rekao je Uzvišeni Allah: „Smak svijeta se približava.“ (an-Naqm,57)

19)  Smak svijeta

Rekao je Uzvišeni Allah: „Smak svijeta! Šta je Smak svijeta? I šta ti znaš o Smaku svijeta?“ (al-Qar`a, 1-3)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s