Hutba “predznaci Sudnjeg Dana” May-10-2013\ 30-Jumadal Akhir 1434

Predznaci Sudnjeg Dana 1-dio

Imam Sedin Agic Poslije zahvale Allahu dž,š, i donošenjem salavata i selama na Posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda a,s, utječemo se Allahu od prokletog šejtana, od naših zlih duša i od loših dijela. Koga Allah uputi nikoga zavesti nemože, a koga Allah u zabludi ostavi niko ga uputiti nemože. Vjerovanje u Sudnji Dan je stub imana, to je dan u kome će svako dobiti ono što je zaslužio. Zato je svaki Poslanik upozorio svoj narod i obavjestio ga o ovom Velikom Danu.

Pošto znanje o ”Kijametskom Danu” nije dato ni jednom Meleku niti ijednom Poslaniku, i niko nezna kada će nastupiti. Allah dž,š, kaže u suri El-Earaf 187: Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: “To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći.” Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: “To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna.”

Kako god, neke stvari će se desiti pred kijamet ili ”smak svijeta”. Ovi događaji su poznati kao predznaci Sudnjeg Dana, svi Poslanici su obavjestili svoj narod o predznacima Sudnjeg Dana, kao i posljednji Poslanik Muhammed a,s, je obavjestio svoj ummet o ovim predznacima, jasno je opisao i pojasnio dešavanja.

Ebu Zejd Amr ibn Ahtab r,a, kaže: Poslanik a,s, se popeo na mimber nakon sabah namaza i započeo je govor toliko dugo sve dok nije došlo vrijeme za podne namaz. Kad smo završili podne namaz ponovo se popeo na mimber i počeo govoriti sve dok nije došla ikindija, poslije ikindije namaza se ponovo popeo na mimber i govorio je dok sunce nije zašlo. Tog dana je govorio šta je se desilo u prošlosti, i šta će se desiti. Ko je od nas najbolje znao i razumio, najviše je i zapamtio. (Muslim)

Predznaci Sudnjeg Dana mogu se podjeliti u dvije kategorije: i to u male i velike. – Predznaci koji su se pojavili i završili. – predznaci koji su se pojavili i koji još traju i povećavaju se, i ovi predznaci će biti intenzivniji. – predznaci koji se još nisu desili, i to su poznati kao ”veliki predznaci Sudnjeg Dana” i oni će se pojaviti pred sami kraj smaka svijeta, kad se jedan pojavi ostali će doći tako brzo iza njega kao kad lančić pukne koji je nanizan bobčićima pa počanu padati jedan za drugim.

Velikih predzanaka ima deset: prenosi nam Huzejfe ibn Usejjed r,a, dok su sjedili ashabi r,a, dođe Poslanik a,s, i upita ih šta diskutuju i o čemu pričaju? Oni rekoše razgovaramo o kijametu. On a,s, reče: Neće se desiti dok ne vidite deset predznaka! Dim, Dedždžala, životinju, izlazak sunca sa zapada, spuštanje Isaa sina Merjeminog, Je’džudž i Me’džudž, tri pomračenja: pomračenje sa istoka, pomračenje sa zapada i pomračenje na Arapskom poluotoku, a posljednji od njih je vatra iz Jemena koja će tjerati ljude njihovom mahšeru (okupljanju).

Mnogo je malih predznaka Sudnjeg Dana, teško je odrediti njihov broj, osim toga mnogo je hadisa koji nisu autentični kada govore na ovu temu. Neki od znakova se spominju i u Kur’anu kao i u hadisima, a to nam donosi mnoge koristi kao što su: 1- Ispunjavanje obaveza i vjerovanje u ”Gajb” a vjerovanje u gajb je šesti imanski šart. ”Oni koji vjeruju u gajb i kanjaju namaz i udjeljuju od onoga što im Mi dajemo”. 2- poznavanje predznaka Sudnjeg Dana nas podstiče na pokornost i poslušnost Allahu i pripremanje za Dan Obračuna.

Umm Mu’minin Zejneb bint Džahš prenosi da je Muhammed, došao jednoga dana kod nje, drhteći, pa je rekao: Teško li se Arapima od zla koje se prikučilo. Danas je zastor ispred Je’džudža i Me’džudža otvoren za ovoliko pa je Poslanik a,s, napravio krug (halku) spojivši palac i prst koji je do njega. Na to sam ga upitala (kaže Ummi Mu’minin): „Allahov Poslaniče, zar ćemo propasti a među nama ima dobrih vjernika?“ Muhammed a,s, odgovori: Da, kada naraste broj ružnih djela. (Buharija i Muslim)

3- poznavanje predzaka svakako nam pomaže da budemo na oprezu, i kako se nositi sa stanjem, bez zbunjenosti, jer nas je Poslanik obavjestio o zbivajima u detalje kao što je Dedžal. 4- Mentalno se pripremiti za ono što će se desiti, tako da nebudemo iznenađeni. 5- Imati nadu, jer jedan predznak je pobjeda dini islama na kraju. 6- vjerovanje u predznake Sudnjeg Dana nam povećava iman i vjerovanje, jer kad god se nešto desi i pojavi nama se iman poveća.

 The Day of Judgment, the signs of the last day

All praises is due to Allah. We praise Him, ask him, and seek his forgiveness. We seek refuge in Allah from evils of ourselves and mischiefs of our deeds. Whomsoever Allah guides, cannot be misguided. Peace and blessings be upon the Final Messenger Muhammad, on his family and his noble companions.

Belief in Doomsday is one of the fundamentals and pillars of faith. It is the day when everyone is to get recompense and punishment for one’s work and has to go to heaven or hell according to one’s deeds. This is the reason each and every Prophet warned his people of the Day of Judgment.

As for the knowledge of the time of Qiyamah (End of the World), it has not been given to any angel or Prophet. Nobody besides Allah knows when the final hour is. The Qur’an states: They ask you, [O Muhammad], about the Hour: when is its arrival? Say, “Its knowledge is only with my Lord. None will reveal its time except Him. It lays heavily upon the heavens and the earth. It will not come upon you except unexpectedly.” They ask you as if you are familiar with it. Say, “Its knowledge is only with Allah, but most of the people do not know.”

However certain events are going to take place prior to the coming of the final hour. These events are known as the Signs of Qiyamah. All the Prophets informed their people of the signs of the final hour. Our Prophet Muhammad being the last and the seal of Prophets, knowing that Doomsday is to come upon this very ummah, explained clearly and in considerable detail the signs of the final hour to the extent that sometimes he would lecture his companions all day on this subject.

Abu Zaid says, ‘The Prophet sat down on the pulpit after Fajar Prayer and began a deliver a long sermon until the time for Zohr prayer came. After saying the Zohr prayer he again sat on the pulpit and began the sermon, which continued till Asr prayer. After the Asr prayer he resumed the sermon so much so that the sunset. He related whatever happened in the past and also related in detail whatever is to happen in the future. Those amongst us who had good memories retained many things.’ (Muslim)

The signs of the final hour can be divided into two groups or categories: Minor and Major signs.

– Signs that have already come to pass and that are finished.

– Signs that have already come to pas but that are not finished with, these signs will continue to increase in size, frequency, or intensity until an appointed time in the future.

– Signs that have not yet come to pass, these are the greater signs that will occur at the end of time and that will be quickly followed by the hour (the end of the world) once the first of these signs takes place, the others will follow, just as beads fall in succession when the string that holds them together breaks.

Major signs: Major signs are events of extraordinary nature prophesied by our Prophet to take place before Qiyamah like all the events mentioned in the following hadith narrated by Hudhaifa ibn Usayd related that the Prophet once came to us while we were talking to one another, and said: What are you talking about? They said: We are talking about the Hour. He said: It will not come until you see ten signs. And (in this connection) he made a mention of the smoke’, ‘The Dajjal’, the ‘beast’, the ‘rising of the sun from the west’, the ‘descent of Jesus son of Mary’, ‘Gog and Magog’, ‘sinking of the earth in three places, one in the east, one in the west and one in Arabia’ at the end of which ‘fire which will emerge from Yemen, and would drive people to the place of their assembly’ (i.e., the place where mankind will be assembled for judgment).” (Sahih Muslim)

So, why discuss the signs of the Hour?

Since mentions of the signs of the Hour are found in the Qur’an and Sunnah, it therefore brings many benefits to one’s life. 1-Fulfilling the obligation of believing in the unseen, which is one of the six pillars of faith. “Who believe in the unseen and perform salat and gives zakat”.

2- Knowledge of the signs of the Hour encourages one to obey Allah and prepare for the Day of Resurrection. The Prophet awoke one night and said: “Woe to Arabs from an evil that has approached. Today a (hole) like this has been opened in the barrier of Ya’juj and Ma’juj”. And he said: “Wake up the occupants of these dwellings (hid wives) to pray, for one who is well-dressed in this world may be naked in the Hereafter”. B-M.

3- Our knowledge of the signs of the Hour allows us to deal with them in the prescribed manner, eliminating any confusion concerning them. We are told about Dajjal in detail.

4- Being mentally prepared for what may place, so that we are not taken by surprise. 5- Offering hope, because one of the signs of the Hour is the victory of Islam and its spread throughout the earth. 6- Belief in the signs of the Hour strengthens and increases Faith, when these signs occur, it confirms the truth of the religion that you are following.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s