Tersir sure El-Kehf 18 \ Pećina, objavljena u Meki i ima 110 ajeta 1 dio

Tersir sure El-Kehf 18 \ Pećina, objavljena u Meki i ima 110 ajeta 1 dio

Vrijednost sure El-Kehf:

Imam Ahmed bilježi predaju od El-Berra’a ibn Aziba r,a, da je rekao: Jedan je čovjek učio suru El-Kehf dok je u kući bila njegova životinja, koja se odjednom preplašila, pa je pogledao i ugledao magl ili oblak koji ga je bio natkrio. To je spomenuo Poslaniku a,s, a on mu je rekao: Uči, to je smirenost koja silazi prilikom učenja Kur’ana ili koja silazi radi učenja Kur’ana.

Od Ebu Darda’a r,a, se prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Ko nauči deset prvih ajeta iz poglavlja El-KEHF bit će sačuvan od Dedžala. Imam Ahmed, Muslim, Ebu Davud, Nesai i Tirmizi. Kod imam Tirmizije stoji: Ko nauči tri prva ajeta iz poglavlja El-KEHF.

Ko bude učio deset posljednjih ajeta iz poglavlja El-KEHF bit će sačuvan od iskušenja Dedžala. Imam Muslim i Nesai. Ko bude učio deset ajeta iz poglavlja El-KEHF. Ebu Seis El-Hudri r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Ko bude učio petkom poglavlje El-KEHF dat će mu se svjetlo između dva petka.

Prvi dio: značenje prvih pet ajeta (1-5)

Hvaljen neka je Allah, koji Svome robu objavljuje Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego. Ispravnu, da teškom kaznom, koju će On dati, opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje, u kojoj će vječno boraviti, i da opomene one koji govore: “Allah je Sebi uzeo sina. O tome oni ništa ne znaju, a ni preci njihovi. Kako krupna riječ izlazi iz usta njihovih! Oni ne govore drugo do neistinu!

Allah dž,š, hvali svoje sveto Biće na početku kao i na kraju svake stvari. Allah dž,š, je hvaljen u svakoj situaciji. Njemu pripada svaka hvala i na početku i na kraju. Zbog toga On Uzvišeni Sebe hvali kod spuštanja (objavljivanja) Svoje časne Knjige (Kur’an i Kerima) svome Poslaniku a,s,. To je Knjiga koja vodi ka pravom i ispravnom putu, nije iskrivljena niti vodi ka krivom putu, već pokuzuje pravi i ne-dvosmisleni put, upozoravajući nevjernike i obveseljavajući vjernike. Pretnja je nevjernicima a radost je vjernicima.

To je Knjiga koja nije fasifikat, ona je ispravna i prava. Kur’an je knjiga i objava koja nije korupirana kao prijašnje Knjige, kao što je Tevrat i Indžil, sljedbenici ovih Knjiga su izvitoperili i iskrivili Allahovu dž,š, objavu da bi zaveli narod i odvratili od pravog puta, puta kojeg Kur’an kao posljednja objava naziva ispravnim putem. Zato je Kur’an ispravan i došao je da ih upozori jer su oni na krivom putu, Kur’an je kao opomena da se vrate pravom i jedinom islravnom putu kako bi se otarasili lažnih izjava protiv Boga dž,š, i govoreći da je On uzeo sebi Uzejra a,s, za sina, kako to kažu židovi ili Isa’a sina Merjeminom kako to kažu kršćani. Njima je svima Kur’an odgovor da se okane i ostave lažne izjave koje su njihovi preci ubacili i izmjenili Allahov dž,š, govor. Knjiga koja upozorava na tešku kaznu one koji u nju nevjeruju (kao židovi i kršćani) na ovom i na budućem svijetu. A da vjernike obraduje sa divnom nagradom, sevapom i mjestom u kojim će vječno boraviti i uživati u nagradi a to je Džennet vječni.

Allah dž,š, upozorava one koji kažu da je On dž,š, uzeo sebi sina (Uzejra ili Isa’a a,s), i ovaj ajet se odnosi na svakog onog ko kaže da On uzvišeni ima sina, bez obzira iz kojeg je naroda, a pogotovo na arapske pagane koji su to govorili. Oni o tome neznuju ništa niti njihovi očevi, oni samo izgovaraju krupne (lažne) riječi. Dakel nemaju oslonca niti dokaza o onome o čemu govore osim što govore i iznose laž protiv Allaha dž,š.

Muhammed ibn Ishak spominje povod objavljivanja ovog ajeta, pa kaže: Od ibn Abbasa r,a, koji kaže: Kurejšije su poslali En-Nadra ibn El-Harisa i Ukbe ibn Ebi Muajjata židovskim svećenicima u Medinu, rekavši  im: Pitajte ih o Muhammedu i opišite im njegova svojstva, jer su oni ti kojime je data knjiga i oni posjeduju ono što mi ne posjedujemo od znanja o vjerovjesnicima!

Krenuli su njih dvojica i došli do Medine, a onda su pitali židovske svećenike o Poslaniku a,s, opisujući im njegovu misiju i neki njegov govor. Rekli su im svećenici: Pitajte ga o troje, pa ako vas obavjesti o tome onda je Poslanik, u suprotnom je samo čovjek, lažac, pa odlučite o njemu kako hoćete. Pitajte ga o mladićima koji su u dva vremena živjeli, šta je  s njima bilo, jer o njima kruži čudna priča. Pitajte ga o čovjeku koji mnogo putuje i koji je obišao i istok i zapad Zemlje, šta je s njim bilo! Pitajte ga o duši, šta je to. Ako vas obavjesti o tome, onda je Poslanik, slijedite ga! Vratili su se njih dvojica kurejšijama i obavjestili ih o onome što su im rekli židovski svećenici. Kurejšije su zatim otišle kod Poslanika a,s, i pitali ga o tome, pa im je on rekao; Obavjestit ću vas sutra, a nije rekao ako Bog da.

Otišli su od njega, prošlo je 15 noći a da mu se Džibril nije pojavio sa objavom pa su stanovnici Meke digli uzbunu, rekavši; Muhammed nam je obećao sutra dati odgovor, a dans je 15 dan o onome o čemu smo ga pitali! Poslanik a,s, se rastužio zbog zadržavanja objave, bilo mu je teško zbog onoga što govore stanovnici Meke, a onda mu je došao Džibril od Allaha dž,š, s poglavljem koje govori o stanovnicima pećine. U njemu je prigovor za njegovu tugu spram njih, obavještenje o onome o čemu su ga pitali o mladićima, čovjeku koji je mnogo putovao i o riječima uzvišenog ”pitaju te o duši”. Odgovor o duši nije došao u suri El-Kehf već u suri prije nje a to je sura El-Isra ili ”Benu-Israil” u ajetu 85: Pitaju te o duši. Reci: “Šta je duša – samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja.”

A što Poslanik a,s, nije rekao ako Bog da, to nam uprao ova sura el-Kehf i govori 24: I nikako za bilo šta ne reci: “Uradiću to sigurno sutra!” – ne dodavši: “Ako Bog da!”

Ostala zbivanja ćemo ako Bog da nastaviti u našim narednim druženjima, do tada Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh.

Imam Sedin Agić

Maj-19-2013 \ 08-Redžeb-1434

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s