Tersir sure El-Kehf (Tafseer Suarh Al-KAhf) 2

Tersir sure El-Kehf 18 \ Pećina, objavljena u Meki i ima 110 ajeta

2-dio

Sura El-KehfU prvom dijelu smo govorili o vrijednosti ove sure, i govorili smo o prvih pet ajeta. Rekli smo kako je zahvala Allahu dž,š, na svakom početku i na svakom kraju, i da Allah dž,š, hvali Svoju svetu bit. Zatim smo govorili o onima kojima se prijeti, koji su Mu pripisali sina, kako ih Kur’an opominje i prijeti im za tu laž, te smo govorili o velikom obećanju koje je pripremljeno onimo koji vjeruju i rade dobra djela. Večeras ako Bog da govrimo o još tri ajeta ove sure, a to su; 6,7,8: Pa zar ćeš ti za njima od tuge ubiti se, ako oni u govor (Kur’an) ovaj neće da povjeruju? Sve što je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati, a Mi ćemo nju i golom ledinom učiniti.

Allah dž,š, oraspoložuje svoga Poslanika a,s, u njegovom žaljenju za idolopoklonicima koji su ostavili vjeru u Allaha i odaljili se od nje. Pa zar ćeš ti za njima od tuge ubiti se, ako oni u govor ovaj neće da povjeruju.  Allah dž,š, kaže u suri Fatir 8: Pa ne izgaraj od žalosti za njima; Allah, doista, dobro zna sve što oni rade.

Zatim uzvišeni veli u suri Nahl 127: I ne tuguj za njima, i neka ti nije teško zbog spletkarenja. Zatim kaže u suri Šu’ara 3; Zar ćeš ti sebe uništiti zato što ovi neće da postanu vjernici?

Dakle o Allahov miljeniče! Ne žalosti se zbog njihovog kufra i nevjerstva, ti njima prenesi ovaj Kur’an (poruku) pa ko hoće neka vjeruje u njega a ko neće, na svoju štetu, zato se ne žalosti zbog njihove propasti.

Sve što je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati. Allah dž,š, je učinio ovaj dunjaluk prolaznim boravkom, kratkotrajnim ukrasom i dunjaluk je kuća iskušenja! Uzvišeni kaže u suri Junus 24; A kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovijed Naša, noću ili danju, i Mi to pokosimo, kao da prije ničeg nije ni bilo.

Ebu Seid r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Dunjaluk je sladak i izazovan, a Allah vas je na njemu postavio kao namjesnike da vidi kako ćete postupati. Zato se čuvajte dunjaluka i čuvajte se žena, jer prva smutnja kod sinova Israilovih bila je zbog žena. Musa a,s, savjetujući svoje drugove, rekao je: ”Dunjaluk je most pa ga pređite, a nemojte se na njemu zadržavati”.

Još jedna važna napomena je da vjernici moraju da očekuju ”način modernog života ili modernog življenja” kao što će se pojaviti u periodu Dedžalovog sistema i modernog života kroz razna iskušenja (moderna iskušenja) jer će dunjaluk blistati, kako vidimo da blista više nego je to bilo ranije, tehnološki napredak i utjecaj tehnike na ljudski svakodnevni život, kao što je putovanje, komunikacija, dobijanje informacija, itd..

Kako vidimo da tehnika svakim danom napreduje, i svaki dan je u intezivnijem porastu tako da će na ljude još više utjecati i na sami njihov tok života (bezvoljno), ali nemojmo zaboraviti da će sutra sve to nestati, i da će sve biti uništeno. Svakako da će Dedžal iskoristiti ovu tehniku protiv čovječnosti, i vodit će veliku bitku kojom će stavljati ljude na razne kušnje, i odvodit će narod u zabludu, a najveća zabluda je bezbožstvo (nevjerovanje u Boga). To je najveća iluzija savremenog vremena, i zato ova sura nas uči da budemo oprezni, oprezni na smutnju i veliku LAŽ koju će Dedžal ponuditi ljudskom rodu.

Zato ne treba se ukrašavati ovosvjetskim ukrasima koji su prolazni s jedne strane a i zabluda s druge, jer kada čovjek postane materijalizovan i kad počne da razmišlja samo o materijalizmu onda će biti lahko Dedžalu da ga zavede jer će postati slijep i koristit će samo spoljašnji ili eksternalni vid, koji je ustvari dedžalov vid.

A svakako oni koji se odaju meterijalizmu, koji se odreknu vjere u Jednog Boga, oni gledaju na jedno oko, dok oni koji imaju imalo ili koliko i trun imana oni će ga moći prepoznati i pročitat će da je KAFIR. Ovo će svako moći pročitati nema veze što je nepismen i što nezna abecedu, jer ako ima vjeru to je njegova abeceda.

Allah dž,š, kaže: Mi ćemo nju (zemlju) i golom ledinom učiniti. Pošto je dunjaluk lijep, sladak, nagizdan, namirisan, ukrašen, Allah dž,š, je moćan i kadar da ga učini raševinom i ništavim. Površina zemlje će biti gola ledina, pustoš na kojoj neće ništa biti od stabala niti rastinja.

Allah dž,š, nam govori da je od vode sve živo stvorio,u suri Enbija 30: I da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati?

Moramo biti oprezni na nestašicu vode na ovom svijetu a već se pojavila. Poslanik a,s, nam je nagovjestio da su Je’džudž i Me’džudž žedni narodi i da će kada budu prolazili pored jezera čitavo jezero presušiti (popiti), koliko danas narod vodi računa o vodi, a rijeke polahko, pa i jezera presušuju!

Danas moderni tehnološki svjet pokušava da zamjeni i da ponudi drugu alternativu vjerovanja a to je vjerovanje u bogohulije (ili bez-božstvo) novi način življenja, biti slobodan čovjek, (jednostavno, sasvim moderni život) koji će ljude toliko zamlatiti i odvesti u potpuno bezbožtvo, zabludu i iluziju, dakle nudi se narodu da vjeruje u nešto drugo (u materiju) mimo Allaha Stvoritelja Jednog Jedinog.

Molim Allaha dž,š, da nam podari uputu i da izdržimo na putu upute, Amin ja Rabbel Alemin.

Imam Sedin Agić

Maj-25-2013 /15-Redžeb-1434

Tafseer of the surah Al-Kahf, chapter 18, which was revealed in Makah it has 110 verse.

Part 2

Tonight Insha’Allah we will continue to talk about surah Al-Kahf. Last time we spoke about first five ayat (verses) and we said that He praises Himself for revealing His mighty Book to His Noble Messenger Muhammad.

And we said that this Book is not corrupted like the others, in this Book there is warning for those who said that God has took a son, and that is not truth and that is only a lie against Allah. As this Book bringing the glad tidings (good news) to those who believe and do righteous deeds, that Allah will reward them with great reward and it is a Paradise, where they will live forever.

And tonight the verses 6-8 Allah said in them: Then perhaps you would kill yourself through grief over them, [O Muhammad], if they do not believe in this message, [and] out of sorrow. Indeed, We have made that which is on the earth adornment for it that We may test them [as to] which of them is best in deed. And indeed, We will make that which is upon it [into] a barren ground.

Allah consoles His Messenger Muhammad a,s, for his sorrow over the idolaters because they would not believe and keep away from him. Allah said in surah Fatir 8: So destroy not yourself in sorrow for them. And He said in surah An-Nahl 127: And grieve not over them.  And He said in surah Ash-Shuara 3: Perhaps, [O Muhammad], you would kill yourself with grief that they will not be believers.

So, do not destroy yourself with regret, or with anger and grief or with anxiety. Do not fell sorry for them, just convey the Message of Allah to them. Some people will follow you but there is some people will follow their corrupted version of the one true religion.

The Qur’an warns that while there would be some who would respond favorably to the knowledge of truth imparted to them through this Qur’an, and who would thus recognize the lies told against Allah, and who would reject them, there would be others whose internal corruption would be such that they cannot be penetrate.

So, the Dajal would use such people as his instruments through whom he would try to corrupt the faith of the believers. As we can see that the many Muslims today have abandoned the way of life of Prophet a,s, and have embraced instead the way of life of the white godless people.

 This world is the place of trial

Allah tells us that He has made this world a temporary abode, adorned with transient beauty, and He made it a place of trial not a place of settlements.

We have made that which is on the earth adornment for it that We may test them [as to] which of them is best in deed.

The Messenger of Allah said: This world is sweet and green, and Allah makes you generations succeeding one another, so He is watching what you will do. Beware of this world and beware of women, for the first affliction that children of Israel suffered from was that of women. Imam Ahmad.

So, the believers must expect the earth (the life of the modern world) to increasingly glitter as the period of Dajjal’s awesome test and trials (fitnah) approaches its climax. This is a technological revolution, which will be dramatic and momentous changes in the way mankind lives, travels, communications and so on.

Today it is the hand phone that is sweeping the whole world, but tomorrow there would be even more extraordinary technological inventions.

The majority of mankind appear to have already been so seduced by the Dunya and, in consequence, are being embraced with the materialism, godlessness and decadence that result from turning away from Allah.

Allah said in surah Yunus 24: When the earth has taken on its adornment and is beautified and its people suppose that they have capability over it, there comes to it Our command by night or by day, and We make it as a harvest, as if it had not flourished yesterday. Thus do We explain in detail the signs for a people who give thought.

And Allah said: And verily, in time We shall reduce all that is on it to barren dust. Means; after having adorned it, We will destroy it and make everything on it bare and dry, with no vegetation or any other benefit. So, everything on it will be wiped out and destroyed.

So, the believers must take care about this planet earth, because when water runs out everything will be destroyed, the water is source of the life, Allah said in surah Al-Anbiya 30: And We separated them and made from water every living thing? Then will they not believe?

The Prophet a,s, revealed that Gog and Magog are very thirsty and that when they are released they would drink up all the water of the world. The modern way of life has been characterized for quite some time now by over-consumption, pollution and waste of water. And around the world today rivers and streams are already drying up!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s