Poučno i zanimljivo!

Seid Abdul-Kadri Gejlani r.a. komentarišući 68 Ajet Sure El-Qasas: “Gospodar tvoj stvara šta hoće, i o­n odabira. o­ni nemaju pravo  birati. Hvaljen neka je Allah i vrlo visoko iznad o­nih koje s njim izjednačuju” veli: Uzvišeni Allah od svega stvorenog izabira četvoro a među četvero jedno.

Među melecima je izabrao:

–          Džibrila

–          Mikaila

–          Israfila i

–          Izraila

A od njih je odabrao Džibrila

Među Poslanicima:

–          Ibrahima

–          Musaa

–          Isaa i

–          Muhammeda

A od njih Muhammeda s.a.v.

Među Ashabima četvoricu:

–          Ebu Bekra

–          Omera

–          Osmana i

–          Aliju

A od njih Ebu Bekra r.a.

Među Džamijama četri:

–          Mesdžidul Haram

–          Mesdžidul Aksa

–          Medinsku Džamiju i

–          Mesdžid na Sinajskoj gori

A od njih Mesdžidul Haram

Među danima četri:

–          Ramazanski Bajram

–          Kurbanski Bajram

–          Dan Arefata i

–          Dan Ašure

A od njih dan Arefata

Među noćima četri:

–          Lejle-i-Berat

–          Lejletul-Kadr

–          Noć uoči petka i

–          Noć uoči bajrama

A od njih je odabrao Noć Lejletul-Kadr

Među mjestima četri:

–          Meku

–          Medinu

–          Bejt M’Kades i

–          Mesdžidul Asai

A od njih Meku

Među planinama četri:

–          Uhud

–          Sinajsku goru

–          Lekam i

–          Lubnan

A od njih Sinajsku goru

Među rijekama četri:

–          Amudariu

–          Sirdariu

–          Eufrat i

–          Nil

A od njih Eufrat

I među mjesecima četri:

–          Redžep

–          Ša’ban

–          Ramazan i

–          Muharem

A od njih Ša’ban i učinio ga mjesecom Vjerovjesnika s.a.v.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s