Riječ o kibli

Riječ o kibli

Allah dž,š, govri u suri Bekare 142: Neki ljudi kratke pameti reći će: “Šta ih je odvratilo od Kible njihove prema kojoj su se okretali?” Reci: “Allahov je i istok i zapad; On ukazuje na Pravi put onome kome On hoće.”

Poslaniku a,s, je bilo naređeno da se u namazu okreće prema Bejtul Makdisu, on je u Mekki klanjao između dva ugla ili rukna (jemenski i šamski). Tako da je Kaba bila ispred njega.nakon preseljenja u Medinu nije mogao tako klanjati prema ta dva ugla I d abde Kaba ispred njega, Allah mu je naredio da se okreće prema Bejtul Makdisu. Tako navodi Abdullah ibn Abbas r,a.

Ikrime, Ebu Alije iHasan El-Basri smatraju da je okretanje prema Bejtul Makdisu bilo naređeno na osnovi mišljenja Allahovog Poslanika a,s, jer oni smatraju da je okretanje prema Bejtul Makdisu počelo nakod dolaska Poslanika a,s, u Medinu, a trajalo je više od deset mjeseci, tokom kojih je Poslanik a,s, molio Allaha da mu da smjer Kabe, koja je bila Kibla Ibrahima a,s. A bilo mu je udovoljeno I bi mu naređeno da se okreće prema Kabi.

Poslanik a,,s je obavjestio muslimane, a prvi namaz koji je klanjao okrećući se prema Kabi bila je ikindija namaz. Imam Buhari i Imam Muslim bilježe predaju od El-Berra’a r,a, koji kaže: Da je Poslanik a,s, klanjao okrećući se prema Bejtul Makdisu 16 ili 17 mjeseci i da je priželjkivao da se okreće prema Kabi u Mekki, te da je prvi namaz koji je klanjao okrećući se prema Mekki bila ikindija. Tom prilikom s njim je klanjala grupa ljudi. Jedan od njih je izišao pa je prolazeći pored ljudi u džamiji koji su bili na rukuu rekao: Tako mi Allaha dž.š, klanjao sam sa Poslanikom a,s, okrenuvši se prema Mekki. Nakon čega su se oni u istom namazu okrenuli u pravcu Kabe. U nekim preajama se spominje da su muškarci došli na mjesto žena a žene na mjesto muškaraca.

Dakle kad je se ovo desilo tada su idolopoklonici te licemjeri, sljedbenici knjige došli u sumnju i ostali zbunjeni, govorili su: Šta ih je odvratilo od kible njihove, prema kojoj su se okretali? Allah dž,š, odgovara: Reci, Allahu pripadaju i istok i zapad! Pa kud god se okrenete, tamo je Allahovo lice.

Ovo je kratka napomena o promjeni kible, kao što smo spomenuli da je se to desilo u mjesecu u kom se mi sad nalazimo a to je mjesec Ša’ban. Molim Allaha dž,š, da nam ova napomena bude od koristi i da nam poveća znanje.

 

Imam Sedin Agić

Ša’ban 4-1434

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s