Post srcem! Hutba-28-Juni-2013 / Ša’ban-19-1434

 Post srcem!

20130614_200831Allah dž,š,  kaže u suri Et-Tegabun 11: A On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti. Uputa srca je osnova svake upute, zakon svih uspjeha, glava svih dijela. Zdravo srce je uvjet za zdravo tijelo, kao što stoji u hadisu: “Zaista u tijelu ima jedan organ, ako je on zdrav, zdravo je čitavo tijelo, a ako je on bolestan, bolesno je čitavo tijelo, zaista je to srce.” (Mutefekun alejhi)

Tako dobrota srca je garancija čocjekoe sreće na ovom i na budućem svijetu. Isto tako, njegov korupcija je najsigurniji način za uništenje i propast. Allah dž,š, kaže u suri Kaf 37: U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.

Svako stvorenje ima srce, ustvari postoje dva srca, srce koje je živo i koje kuca sa nurom vjerovanja, srce koje je ispunjeno ubjeđenjem i svješnošću o Allahu dž,š,. I srce koje je mrtvo, prekriveno je raznim bolestima. Allah dž,š, kaže u suri Bekare 10: Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava. I u ajetu 88: Oni govore: “Naša su srca okorjela.” A nije tako, nego je Allah njih prokleo zbog nevjerovanja njihova, i zato je vrlo malo njih koji vjeruju.

Takođe uzvišeni kaže u suri Muhammed 24: Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci! Allah dž,š, kaže u suri Fzssilet 5: “Srca naša su” – govore oni – “pod pokrivačima, daleka od onoga čemu nas ti pozivaš, i mi smo gluhi za to, a između nas i tebe je pregrada, pa ti radi, i mi ćemo raditi.”

Iz svih navedenih ajeta možemo zaključiti da srca mogu biti bolesna, prekrivena i zapečaćena i mrtva. Neprijatelji Allaha imaju srca u svojim grudima ali oni njima nemogu da spoznaju niti da opaze, zato je Poslanik a,s, imao običaj govoriti; O ti Koji okrećeš srca, učvrsti srce moje na pravom putu!

Vjerničko srce posti tokom ramazana kao i mimo ramazana, post srca je sačinjen sa pražnjenjem srca od korupcije, od materijalizma, od širka, nevjerstva i kufra, pogrešnog vjerovanja i ubjeđenja. Vjerničko srce se ukrašava sa ljubavlju prema Allahau, Njegovim lijepim imenima (esmaul-husna) kojima je sam sebe opisao. Ovakvo srce je budno, i uvjek je otvorenih očiju i mudro postupa.

Vjerničko srce je ispunjeno sa nurom koji ne dozvoljava bilo kakvoj tami da priđe njegovoj blizini, taj nur je poruka Kur’ana i sunneta. Ovoj svijetlosti se dodaje i prirodna svijetlost koju je Allah dž,š, stvorio. Dva svijetla se spajaju u jedno Allah dž,š, kaže u suri Nur 36: Svjetlost nad svjetlošću! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoće. Allah navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna.

Vjerničko srce svijetli kao lampa, sija se poput sunca. Povećava se iman i vjerovanje kad god vjernik sluša Kur’an, povećava se ubjeđenje kad god razmišlja o ajetima, povećava se uputa kad god posmatra, analizira i meditira. Vjerničko srce se klone oholosti, oholost nije osobina vjernika i ne pojavljuje se u srcu vjernika, mjesto oholosti je srce, u čije god srce uđe bude uništeno, odvratno i arogantno. Allah dž,š, kaže u hadisi kudsiju prenosi se od Ebu Hurejre r,a, da je Poslanik prenio od Allah da je rekao; “Veličanstvenost je Moja odjeća, a ponos je Moj ogrtač. A ko sebi pripiše jedno od ovih svojstava, kaznit ću ga.” Ibn Madže i Ahmed.

Vjernikovo srce posti i susteže se i od egoizma i samodopadljivosti, somodopadljivost je kada insan sam sebe vidi da je bolji od nekog drugog, u poziciji, kvalitetu ili bogatstvu. Poslaik a,s, je rekao tri stvari su propast za čovjeka; prevelika škrtost, prepuštanje prohtjevima i visoko mišljenje o sebi (divljenje samom sebi).

Takođe vjernikovo srce posti i čuva se od zavidnosti, jer zavidnost gasi nur imana i pokornosti, smanjuje svijetlost i zaustavlja srce i njegov progres ka Allahu. Kaže uzvišeni u suri Nisa 54: ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja Svoga darovao zavidjeli. I naš Poslanik a,s, kaže; “Čuvajte se zavisti, jer zavist uništava dobra djela, kao što vatra uništava drva.

Molim Allaha dž,š, da nam podari srca koja će Ga spominjati, srca koja će se samo Njemu pokoravati, srca koja us zdrava, koja nisu bolesna i ispunjena mržnjom, zavidnošću, pohlepom i kletvom, molim Allaha da nam podari srca koja ćepostiti tokom cijelog ramazana te i nakon ramazana, Amin ja Rabbel Alemin.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s