Vrste posta

Nešto o postu

Post je svijesno suzdržavanje s nijetom i namjerom od svega što kvari post, svejedno da li to bila hrana ili voda, ili neki drugi čin koji može pokvariti post postača. Inače post je treći islamski šart tj; jedan od stubova islama. Posti se od zore do zalaska sunca.

Koji su uvjeti za valjanost posta?

Prvi uvjet je: nijet ili odluka i to za svaki dan. Dakle nijetom se ibadet razlikuje od običaja ili posta radi nečeg drugog a ne radi Allaha kao npr; post da bi smršao insan ili zbog zdravlja. Učenjaci kažu da je lijepo izgovoriti nijet jezikom, zbog velike zauzetosti u nađem vremenu, ako su ovo ulenjaci rekli prije, šta bi tek danas rekli, ili oni što negiraju izgovaranje nijeta jezikom i smatrajući to nekom novotarijom.

Pa našem mezhebu (mezheb Imam Ebu Hanife r,h) nijet je obavezan za svaki dan ramazana, a kod Imam Malika dovoljno je jednom zanijetiti za cijeli mjesec.

Kad se nijeti i u koje vrijeme?

Za post mjeseca ramazana, post za koji je se zavjetovalo da će se postiti u određeno vrijeme i dobrovoljni post vrijeme nijeta je od početka noći uoči dana koji će se postiti do pola (šerijatskog) dana. A šerijatski dan počinje od zore a završava se zalaskom sunca, pa je polovina dana u zadnjem dijelu jutra, tj; sahat vremmena prije podnevskog vremena.

Drugi uvjet je; da ne postoji nešto što je u protivnosti s postom, kao hajz i nifas. Ženska osoba koja je u hajzu ili nifasu tokom ramazana nije obavezna postiti, a ako bi postila, pos joj neće biti kabul ne samo to već bi bila i griješna što posti, jer se ne pokorava Gospodarevim riječima. Ako jedno od ovo dvoje zakači ženu (hajz ili nifas) onda ta žena mora napostiti propuštene dane, dok propuštene namaze nije obavezna d aih naklanja.

Aiša r,a,  je rekla: Dešavalo nam se to (tj; hajz) pa nam je naređeno da nadoknadimo post a nije nam naređeno da nadoknadimo namaz.

Razlika je u tome što se; namaz često ponavlja pa ga je teško nadoknaditi, dok se post ne ponavlja pa ga je lakše nadoknaditi i nije teško.

Treći uvjet; da se ne dogodi nešto što kvari post: a u nastavku ćemo spomenuti činove koje kvare post.

Vrste posta

Prva vrsta je: Farz u određeno vrijeme: to je post mjeseca ramazana, post mjeseca ramazana je jedna od temelja islama, ko ga porekne on je nevjernik. Poslanik a,s, kaže; Islam se gradi na pet stubova, šehadet, namaz, zekat, hadž i post. Buhari i Muslim. Post ramazana je stroga dužnost bilo da se obavlja na vrijeme ili nadoknađuje, onome ko ispunjava četiri uslova a to su: da je musliman, da je pametan, da je punoljetan i da zna da je post ramazana obavezan. Ovo zadnje se odnosi na osobu koja je primila islam u nemuslimanskoj zemlji.

Dakle nije dužan postiti ne-musliman, osoba koja posti mora biti pametna jer ako nije, onda sa te osobe spada dužnost posta kao i svih ostalih vjerskih dužnosti. Što se tiče punoljestva, dakle po šerijatu osoba koja ispuni uslove punoljetstva postaje šerijatom odgovorna za sve svoje postupke, pa zbog toga mora da obavlja sve islamske dužnosti od namaza, zekata, posta, hadža itd…

Fizičko punoljetstvo nastaje ne od 18 ili 20 godine kako je to kod nas poznato već od prve polucije kod dječaka, odnosno s prvom mjesečnicom kod djevojčica.

Druga vrsta: farz koji nije vremenski određen. Kao što je napaštanje ramazana (propuštenih dana) te keffaret. Napostiti dane ramazana je duđan svako ko ih propusti i ko je u mogućnosti da posti. Nije obavezno napaštanje uzastopno, dakle može se napostiti oanko kako je insanu nagodno.

Keffaret kao; iskupljenje za prekršenu zakletvu, i to se posti tri dana uzastopno, a ako nemože onda oslobađanje roba ili da nahrani ili odjeve deset siromaha. Ili iskupljenje za zihar; je dva mjeseca uzastopno. Ovo je obaveza za onoga ko učini svoju supruga sebi zabranjemnom. A učinit će je zabranjenom ako muž svojoj supruzi kaže ili uporedi je sa jednim organom od ženske osobe koja je njemu doživotno zabranjena. Ako muž kaže ženi ti si meni zabranjena kao leđa moje majke, u ovom slučaju njegova ženu mu je zabranjena, i nije mu dozvoljeno s njom općiti osim da učini kefaret, koji smo spomenuli na početku.

Iskupljenje za ubistvo, isto kao i kod zihara post dva mjeseca uzastopno. Post kao iskupljenje za lov, tj; ako je insan u ihramima ubila neku divljač ili uputila nekog da je ubije, obavezna je ta osoba nadoknaditi sa kurbanom i zaklati ga u Mekki ili kupiti pšenice pa podjeliti siromasima.

Trća vrsta: vadžib u određeno vrijeme: to je post osobe koja se zavjetovala da će postiti u određeno vrijeme, kao kad bi neko rekao; meni je obaveza prema Allahau da postim četvrtkom, ta osoba je obavezna da posti četvrtak.

Četvrta vrsta: vadžib koji nije vremenski određen. Ovo je kao kad se neko zavjetuje da će postiti ali bez preciznog vremena u kojem će se obaviti. Isto kad bi neko rekao: meni je obaveza prema Allahu da postim jedan dan. To je obaveza da posti pa bilo koji dan jer je obećao.

Peta vrsta je: dobrovoljni post. Ovo je svaki dodatni post pored farza ili vadžiba. U ovu kategoriju spada; 10 dana mjeseca muharrema ili ašura, s tim da se posti dan prije ili dan poslije a ne sam o deseti dana. Post šest dana ševala, kao što je Poslanik a,s, rekao; Ko isposti ramazan, a zatim tome doda šest dana mjeseca ševala, kao d aje cijelu govinu ispostio.  Muslim. Post deveti dan arefata, za onoga ko nije na hadžu. Tri dana svakog mjeseca, bijeli dani u sredini mjeseca, Posalnik a,s, je rekao; Ako postiš tri dana u mjesecu, onda posti 13, 14, i 15 dan. Imam Tirmizi. post ponedjeljkom i četvrtkom,  svake sedmice, poslanik a,s, je rekao; Djela se predočavaju (Allahu) ponedjeljkom i četvrtkom, pa volim da se moje djelo predoči dok postim. Ili davudov a,s, post i to je najbolji post.

Šesta vrsta je; pokuđeni post, (mekruh tenzihi). Ovu vrstu posta je bolje ostaviti nego postiti, kao post desetog dana muharrema dan ašure bez posta devetog ili jedanaestog dana. Ili post samo subotom bez posta prije dan ili poslije dan. Ili post samo petkom bez dana brije ili dana poslije, i ovo je bolje ostaviti nego postiti. Ili postiti cijele godine.

Sedma vrsta je; pokuđeni post (mekruh tahrimi). To je post prvog dana ramazanskog i kurbanskog bajrama, kao i dane tešrika 3 i 4 dana kurban bajrama. U vjerodostojnoj predaji se prenosi da je Poslanik a,s, zabranio post na dva bajrama. Imam Buhari i Muslim. Poslanik a,s, je rekao; Dani tešrika su dani jedenja i pijenja. Imam Muslim.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s