Putevi činjenja dobročinstva

Putevi činjenja dobročinstv

U ovom vremenu u kojem se nalazimo je vrijeme smutnji, zato ćemo danas pokušati da spomenemo par hadisa koji će nam pomoći da se spasimo i da što više dobra učinimo, jer nam je samo to i ostalo. Allah dž,š, kaže u suri El-Bekare 215: A za dobro koje učinite Allah sigurno zna. Zatim kaže u suri Džasije 15: Onaj koji čini dobro – sebi ga čini. Zatim kaže u suri Zelzele 7: Onaj ko bude uradio koliko i trun dobra vidjet će ga.

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik rekao: Svaki dan čovjek osvane dužan podijeliti sadaku za svaki zglob i svaku kost svoga tijela: svaki tesbih (izgovor riječi subhanallah) jeste sadaka, svako izgovoreno “elhamdulillah” je sadaka, svako “la liahe illallah” je sadaka, svaki tekbir je sadaka, naređivanje na dobro je sadaka i sprečavanje zla je sadaka. Sve to nadoknađuje klanjanje dva rek’ata duha namaza (nafila-namaz, koji se klanja nakon što sunce odskoči, pa do pred podne na izvjesno vrijeme).” (Muslim)

Ova vrsta dobročinstva je blagodat od Allah dž,š,  i ovo je lahak način da čovjek bude zahvalan i svako može da praktikuje ovu vrstu zahvalnosti čak i naj-slabiji i naj-siromašniji insna na Zemlji.

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da su neki ljudi rekli: ” O Allahov Poslaniče, imućni ljudi odnesoše (Allahove) nagrade, klanjaju se kao i mi, poste kao i mi, i pored toga od viška svoga imetka udjeljuju sadaku. On im tada reče: “Zar Allah, dž.š., nije i vama omogućio da sadaku djelite?

Svaki tesbih je sadaka, svaki tekbir je sadaka, svako elhamdu lillahi je sadaka, svaki izgovoren šehadet je sadaka, naređivanje na dobro je sadaka i sprečavanje zla je sadaka, pa čak i bračni odnos je sadaka.”

Oni tada rekoše: “Allahov Poslaniče, zar i za zadovoljavanje svoje strasti čovjek ima nagradu? Alejhisselam reče: ‘Šta mislite, kada bi tu svoju strast čovjek udovoljio na nedozvoljen način, bi li zaslužio kaznu? Isto tako, ako to uradi na dozvoljen (halal) način, zaslužuje nagradu.” (Muslim)

Takođe Ebu Zerr r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Nemojte potcjenjivati (ili ne omaložavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se seretneš radosna lica sa svojim bratom. Muslim

Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Čovjek je dužan svakog dana podjeliti sadaku za svaki članak ili dio svoga tijela. Pravilno riješiti spor između dvojice sadaka je, pomoći čovjeka da zajaše svog konja, ili mu pomoći da ga natovari sadaka je, prijatna i lijepa riječ sadaka je, svaki korak prema džamiji radi namaza sadaka je, i uklanjanje sa puta onoga što smeta sadaka je. Buhari i Muslim

Aiša r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Svako od potomaka Adema je stvoren od 360 članaka ili djelova tijela. Ko god veliča Allaha, zahvaljuje se Allahu i traži oprosta od Allaha. Zatim uklanja kamenje i trnje sa puta, ili kost ili upozori na loše, onoliko puta koliko je dijelova članaka na njegovom tjela, taj dan će biti spašen od Džehennemske vatre. Muslim

Ovaj hadis nas podstiče i ukazuje da nema osobe koja ne može udjeliti sadaku, pa makar bio i siromah, ili oronuli starac ili bilo ko. Svako od nas može udjeliti sadaku za sebe, i sad nemamo valjan izgovor da kažemo ja nemam i ne mogu dati sadaku, ovaj hadis nas uči da svi možemo podjeliti sadaku, pogotovo u ovom vremenu iskušenja i smutnje.

Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Ko god ode u džamiju rano i vrati se iz džamije. Allah dž,š, mu pripremi gostoprimstvo u Džennetu, i tako svaki put kad god ode i vrati se iz džamije. Buhari

Zato dalazite u džamiju da bi bili nagrađeni velikom nagradom. Molim Allah da dž,š, da nam svima pomogne i da nas učvrsti na putu istine, amin ja rabbel alemin.

Imam Sedin Agić

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s