Stvarnost o iskušenjima u svim sferama

Stvarnost o iskušenjima u svim sferama – pojava raznovrsnih i mnogobrojnih nereda

Ovaj predznak Sudnjeg Dana je jedan od znakova koji su se počeli jasnije raspoznavati u ovom našem vremnu. Danas se mi nalazimo u raznim neredima i iskušenjima. Kao prvi nered je gledanje u haram, koji se danonoćno prikazuje preko satelitskih programa, kroz printane i elektronske medije, slike, video klipove, preko svih vrsta uređaja. Ako se uspijemo sačuvati tih vrsta iskušenja iz strahopoštovanja prema Allah dž,š, Allah dž,š, će nam nadoknaditi i  podarit ćenam dar imana i vjerovanja i osjetit ćemo slast vjrovanja u svojim srcima.

Poslaik a,s, je rekao u hadisu kog bilježi imam Ahmed od Ebu Hurejre r,a : Onaj ko čuva svoju vjeru je poput onoga koji čuva žeravicu u svojoj ruci.

Druga vrsta iskušenja je iskušenje u imetku tj, haram imetak putem kamate ili mita, ili čak prodaja zabranjenih stvari, poput alkohola, droge itd. Oni koji stječu haram imetak (mal) njima Allah dž,š, neće uslišati dove i obećana im  je bolna patnja. Sljedeća vrsta iskušenja je odjevanje zabranjenom odjećom, kako muškaraca tako i žena.

Iskušenje označava smutnju, ispit, nered itd, koristi se za sve sfere života. Poslanik a,s, nam je nogovjestio dolazak raznih iskušenja koja će snaći vjernika tako da neće moći raspoznati istinu od neistine, kad god ga snađe neko iskušenje on rekne; Ovo će me uništiti, pa to iskušenje prestane a odmah dođe drugo.

Ebu Hurejre r,a, prenosi od Poslanika a,s, da je rekao: Dočekajte dobrim djelima iskušenja koja su poput najmračnijeg dijela noći, čovjek će tada osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, i omrknut će kao vjernik a osvanuti kao nevjernik. Prodavat će svoju vjeru za neznatnu dunjalučku korist. (Imami Buhari i Muslim)

Ovaj hadis podstiče na rađenje i činjenje dobrih dijela, prije nego ih bude nemoguće raditi, ili prije nego nas zaokupira mnoga i razna iskušenja, koja će dolaziti jedna iza drugih koja liče na najmračniji dio noći te tako postanemo preokupirani drugim stvarima a ne rađenjem dobrih dijela.

Poslanik a,s, je djelimičo opisao ružnoću i opasnost tih iskušenja, pa je spomenuo da će insan osvanuti kao vjernik a omrknut kao nevjernik ili suprotno. A to sve zbog veličine tih belaja i iskušenja.

Danas se nalazi iznad nas više hiljada raznih satelit stanica, sa svim vrstama programa. O iskušenjima satelitskih programa je već najavljeno u hadisu koji bilježi Ibn ebi Šejbe u svom ”Musannefu” sa vjerodostojnim lancem prenositelja, da je Huzejfe ibn Jemman r,a, rekao: Samo što se na vas nije sručilo zlo iz nebesa, i doprijet će čak do el-fejafija! Neko upita a šta je to el-fejafij, Huzejfe reče suha bez-životna zemlja.

Arapi su koristili riječ ‘’sema’’ u značenju svega što je iznad čovjeka, poput nebesa, svemira itd. Dakle ni čovjek u pustinji nije rahat od iskušenja i smutnji, jer će i njih zakačiti zlo koje će se proširiti po cijelom dunjaluku.

Allah dž,š, kaže u suri El-Bekare na dva različita mjesta o fitni i neredu, u ajetu 191 kaže: A fitna (smutnja) je gora od ubistva. Dok u ajetu 217 kaže: A fitna (smutnja) je veća od ubistva.

Imam Sedin Agic

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s